Bankkjempen Danske Bank la tirsdag frem tall for første kvartal. De viste at storbanken fortsatt har vekst i utlån, men medgir samtidig at det var et tungt kvartal. Ved siden av problemer knyttet til Danske Bank-skandalen i Baltikum, skyldes dette blant annet press på rentemarginene, blant annet i Norge.

Lavere renter

Med andre ord er det blitt mindre attraktivt å låne ut penger her i landet. Renteinntektene falt sju prosent i Norden, til tross for at banken har utlånsvekst.

"Det skyldes svakere rentemarginer knyttet til rentehevinger i Norge og Sverige. Der er prisjusteringene ikke blitt fullstendig gjennomført", skriver banken.

Sagt med andre ord har styringsrenten i Norge, renten Norges Bank setter, økt mer enn boliglånsrenten. Med andre ord er det nå mindre attraktivt enn før rentehevingene å låne ut penger i Norge.

"Intens konkurranse i alle markeder har også hatt en effekt, i likhet med økte finansieringskostnader", skriver selskapet.

Skandale

Ellers er skandalen i Estland noe som opptar mye av arbeidet til ledelsen i storbanke. Denne skandalen førte til at Thomas Borgen, bankens norske toppsjef, måtte gå av.

- Estland-saken krever stadig betydelig ledelsesfokus, herunder arbeidet med de undersøkelser og at gjenopprette tilliten vi har tapt, sier midlertidig toppsjef Jesper Nielsen.

Tross marginpress, er den norske virksomheten fornøyd med utviklingen.

Danske Bank i Norge relanserte samarbeidet med Akademikerne fra nyttår og på samme tid gikk også Tekna inn i avtalen. Dette resulterte i nesten tre ganger så mange boliglånssøknader i første kvartal 2019 sammenlignet med første kvartal 2018.

- Vi ser en god kundetilstrømming både i bedrifts-markedet og ikke minst i personmarkedet. Jeg kan ikke huske at vi noensinne har hatt et mer aktivt kvartal der så mange nordmenn har ønsket å møte oss for å bli kunde eller få rådgivning, sier landsjef Trond F. Mellingsæter i en pressemelding.