Økonomer Nettavisen Økonomi har snakket med, har vært nokså samstemte: Signalene fra Norges Bank etter den seneste renteøkningen i september var at styringsrenten på 1,50 prosent blir liggende i ro i lang tid fremover.

DNB Markets spådde for tre uker siden en uendret rente i tre år fremover, som er deres prognoseperiode. Det kom ingen nye signaler fra Norges Bank på gårsdagens mellommøte, men det var heller ikke ventet. Sentralbanken endrer alltid renten med 0,25 prosentpoeng på de fire hovedmøtene gjennom året.

Men Danske Bank er altså mer pessimistisk enn de andre storbankene. Sjeføkonom Frank Jullum viser til Norges Banks såkalte rentebane, som angir sannsynligheter for forventet renteutvikling fremover.

Les også: Synes du renten er lav? Da har denne strategen en beskjed til deg

Over 50 prosent

- Rentebanen sier at det er nesten 40 prosent sannsynlighet for en renteøkning i første halvår, og mye av denne sannsynligheten er allerede til rentemøtet i mars, sier Jullum til Nettavisen Økonomi.

- Vi er litt mer optimistisk på vegne av norsk økonomi og litt mindre pessimistisk til global økonomi. Da havner vi på over 50 prosent sannsynlighet for en renteøkning i første halvår og da mest sannsynlig i mars, fortsetter han.

Sjeføkonomen mener man må legge merke til utviklingen i kronekursen og noe høyere fremtidsrenter i landene rundt oss.

Les også: Norske kroner raser - slik blir du rammet

Høyere sannsynlighet

- Det trekker i retning av at sannsynligheten for en ny renteøkning er høyere enn det Norges Bank signaliserte i september, sier Jullum.

Norges Bank holdt altså som ventet renten uendret på torsdagens mellommøte. Samtidig sier sentralbanken at styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden.

- Tolkningen av dette er at renten vil være uendret i alle fall til over desembermøtet, som er neste hovedmøte, sier Danske Banks sjeføkonom.

Les også: Så mye lån kan du faktisk tåle

Som ventet

Han viser ellers til at sentralbanken fastslår at veksten i norsk økonomi har vært omtrent som ventet, selv om den er noe svakere enn ventet i tredje kvartal.

Prisstigningen i Norge har vært akkurat som ventet, men samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover.

Den globale økonomiske veksten har derimot vært noe svakere enn ventet, og usikkerheten rundt handelskonflikten og Brexit består. Men Jullums konklusjon er altså:

- Vi venter fortsatt at Norges Bank vil øke renten på møtet i mars neste år.