– Dette føyer seg bare inn i det vi ser i hele makroøkonomien, alle varer blir dyrere - også byggevarer. Det er en krevende situasjon, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, til Nettavisen.

Treindustrien er bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer.

Det siste året, fra februar 2021 til februar 2022, har nemlig prisen for materialer til eneboliger av tre økt med 30,9 prosent, ifølge SSB.

Prisene på tømmer, planker og bjelker har steget kraftig siden 2020. Årsaken til at prisene har vært så høye, er fordi barkebiller i Canada førte til redusert uttak av tømmer, og USA har derfor vært nødt til å importere tømmer fra Europa. Det har ført til økte priser også her til lands.

Finstad sier at det er knapphet på varer i markedet, og det ser ut til å øke på grunn av krigen.

– Barkebillesituasjonen i Canada fører til bortfall av tømmer i årevis, og nå har også Russland sluttet å eksportere til Europa. Samtidig er det økende etterspørsel av trebaserte produkter, sier hun.

Les også: OECD med advarsler om norsk økonomi: - Utviklingen er dramatisk

Må øke kapasiteten

Finstad sier at det tas grep for å prøve å møte etterspørselen.

– Nå konsentrerer vi oss om å prøve å gjøre investeringer og produsere mer varer i Norge. Vi må prøve å møte etterspørselen. Det er avgjørende av vi lykkes med å øke kapasiteten, sier hun.

Hun sier at det er det er utfordrende å få tak i både utstyr og teknisk personell, som trengs for å øke kapasiteten. Finstad forklarer at det har vært veldig lav lønnsomhet å drive med trevarer i mange år, og derfor har kapasiteten vært lav lenge.

– Hvis vi ikke får økt kapasiteten, vil det fortsatt være ubalanse i tilbud og etterspørsel. Usikkerheten er veldig stor, og inflasjonspresset er bekymringsfullt, sier hun.

Les også: Boligprisene steg med 1,5 prosent i februar

Varsler prishopp 1. april

Ser vi på byggekostnadsindeksen for boliger generelt, og ikke kun materialkostnadene for eneboliger av tre, er det en økning på 11,7 prosent fra februar 2021 til februar 2022. Materialkostnadene har derimot økt med 24 prosent.

NRK skrev i helga at flere i byggebransjen melder om prisøkninger fra 1. april.

– Markedet kommer nok opp på det høyeste prisnivået vi har sett de siste fem årene, sier Pål Erichsen, kategoridirektør i Optimera, til NRK. Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør.

Leverandørene har sin årlige prisjustering 1. april, og det er også årsaken til att byggevarekjeden Maxbo har varslet at de vil skru opp prisene på en rekke byggevarer 1. april.

Den største prisøkningen er på sponplater, som vil få en prisøkning på inntil 28 prosent. Bygningsisolasjon og gipsplater vil bli inntil 21 prosent dyrere.

Se de komplette listen under:

Maxbo beskriver et turbulent marked for byggevarer. De skriver at innsatsfaktorer i produksjonsleddet og frakt har over en lang periode hatt kraftige prisøkninger. Kombinert med redusert produksjonskapasitet og/eller stor etterspørsel i markedet, er det med på å øke prisene på flere områder.

Økende etterspørsel og høyere priser på trelast internasjonalt, resulterer i det de kaller en moderat prisøkning i Norge.

Samtidig ser de at utfordringer med høye fraktkostnader og store forsinkelser på leveranser på importprodukter fra Østen, påvirker varetilgangen og priser på for eksempel festemidler, verktøy og elektronikk.

– God tilgang

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge sier at Obs Bygg er nødt til å øke prisene på byggevarer.

– Leverandørene har sin årlige prisjustering 1. april. Prisene vil øke noe som følge av dette, men vi har som mål å fortsatt være billigst ut mot kundene våre, som er de som eier oss, sier han til Nettavisen.

Han sier at Obs bygg først og fremst har privatpersoner som sin største kunde, og de har sikret god tilgang på materialer foran året sesong. Hvor stor prisøkningen vil bli varierer fra produkt til produkt.

– Det er tøff konkurranse om byggevarekundene, og hvordan en prisøkning vil bli tatt ut er for tidlig å si, det er markedet som avgjør og vårt mål er at Obs Bygg skal være billigst, sier Kristiansen.

– Konkurransedyktig

Selv om prisene på trevarer har økt kraftig de siste to årene, mener Finstad at tre fortsatt er et gunstig materiale sammenlignet med andre materialer.

– Det har vært lavt priset i mange år, og er fortsatt konkurransedyktig mot andre. Det er et produkt med mange fordeler, sier hun.

Finstad har imidlertid forståelse for at summen av økte kostnader i samfunnet, både strøm, bensin og diesel, matvarepriser og andre varer, kan være vanskelig for forbrukerne.

– Spente på uttaket

Niklas Hamberg, Norgessjef i Byggmax, sier at de ikke setter prisene etter hva leverandørene tar betalt, da de alltid vil ha lavest priser.

Likevel sier han at de er spente på hvordan barkbillesituasjonen vil påvirke trevare-tilgangen i tiden framover.

– Vi er spente på hvordan uttaket av skog i Canada blir. Selv om Byggmax kun tar inn førsteklasses nordisk trevirke så er aktørene i Canada verdens største, og de påvirker råvareprisen, sier han til Nettavisen.

Han trekker fram at en uvanlig kraftig høstflom har ødelagt en del av skogsveiene i Canada, som gjør at det kan ta litt tid før vi vet hvordan det blir i tiden framover.

– Barkbiller ødelegger store mengder skog hvert år, og i fjor var det spesielt ille, sier han.

I juni i fjor ble det varslet at prisene på trevarer var på vei ned igjen, etter at prisene hadde økt ganske lenge. I august skrev imidlertid Nettavisen om prissjokk på terrassebord. Prisene gikk nemlig opp i august, noe også Eirik Grønlie, markedsdirektør i Maxbo bekreftet til Nettavisen i midten av august. Statistikk fra SSB viser også den høye prisstigningen, da materialer til eneboliger i tre hadde en prisøkning på 11,8 prosent fra mai i 2020 til mai 2021.