BANKPLASSEN (Nettavisen): Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent, den høyeste renten siden slutten av 2008. Samtidig signaliserer Norges Bank at neste økning trolig kommer i juni.

En økning på 0,25 prosentpoeng betyr at et boliglån på 3 millioner kroner vil koste 7500 kroner mer i året før skatt, 600 kroner mer i måneden. Skattefradraget tar 22 prosent av disse merutgiftene.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at en gjennomsnittlig boliglånsrente i mars var på 4,2 prosent. Denne renten kan stige til over 5 prosent i løpet av året.

Nødvendig med høyere rente

Norges Bank kommer med en krone- og renteadvarsel:

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

– Norges Banks oppgave er å sikre lav og stabil inflasjon. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb., Prisstabilitet er viktig for at økonomien skal fungere godt Samtidig vil vi unngå at vi bremser økonomien mer enn nødvendig, sa Wolden Bache på en pressekonferanse torsdag.

Som følge av de nye signalene, spår nå Nordea Markets at styringsrenten kan hevne på 4 prosent og ikke 3,75 prosent som tidligere anslått. Det betyr i så fall tre renteøkninger til før toppen er nådd. Nordea tror renten økes med 0,25 prosentpoeng både i juni, august og september. Det er nødvendig med enda høyere renter for å få prisveksten ned mot målet på 2 prosent.

Og, det er ifølge ekspertene i Nordea ingen utsikter til rentenedgang før et stykke ut i 2024. Meglerhuset kommer med nye økonomiske utsikter i neste uke.

Reklame: Sjekk om du kan få lavere rente på boliglånet med Renteradar

Flere renteøkninger på gang

Samtlige analytikere som nyhetsbyrået Bloomberg hadde spurt, ventet en renteøkning i dag. og det kommer altså flere økninger:

– Jeg tror Norges Bank øker renten videre i juni, så uendret i august ( og deretter ytterligere et rentehopp i september – til 3,75 prosent. Det tror jeg også blir rentetoppen. -Jeg tror rentetoppen i september blir stående til neste sommer. Først da vil vi se at rentene settes ned. Dette er dessuten heftet med uvanlig stor usikkerhet, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i SR-Bank.

Kronen er rekordsvak

Rentekomiteen i Norges Bank mener det er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen. Prisveksten er høy og klart over målet på 2 prosent. Veksten i norsk økonomi har riktig nok avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor.

– Kronen er svakere enn det vi forutså i mars, sa Wolden Bache. Årslønnsveksten blir også høyere enn det Norges Bank anslo i mars. Nå må renteøkningene dempe presset i økonomien. Men Norges Bank sliter med å forklare hvorfor kronen er så svak,

– Den svekkelsen vi har sett siden mars er større enn det vi kan forklare med våre modeller, sa Wolden Bache. Norge har en såkalt flytende kronekurs, og Norges Bank har ikke noe mål for hvor sterk eller svak kronen skal være. Sentralbanksjefen vil ikke svare på om det går mot en raskere renteøkning eller flere økninger ut i tid hvis kronen blir svakere enn ventet.

Svakeste krone på over tre år: – Dårlig nytt for sommerferien

Opp og ned for kronen

Rett før rentedommen kom, kostet 1 euro i valutamarkedet drøyt 11,84 kroner. For 1 dollar måtte man ut med 10,71 kroner. Kronen har rett etter kl 10 svekket til 11,90 mot euro (se grafen under) på de nye rentesignalene fra Norges Bank, og til 10,76 mot dollar. Men kl 10.20 har kronen kommet tilbake igjen til nivåene før kl 10.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank trodde på forhånd at Norges Bank kan bli tvunget til flere renteøkninger dersom kronen holder seg på disse svake nivåene eller svekker seg ytterligere.

Norges Bank kom sine forrige prognoser i slutten av mars. Siden den gangen har aktivitetene i norsk økonomi vært om lag som ventet. Den underliggende prisveksten i norsk økonomi, når vi korrigerer for strømpriser og avgiftsendringer, har også vært som ventet, ifølge pressemeldingen fra Norges Bank.

Les også

Svakere krone, høyere renter og dyrere ferie for vanlige folk

Store omveltninger i privatøkonomien

Men:, oppgangen i lønnsveksten og svekkelsen av kronen vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. De høyere rentene er naturlig nok dårlig nytt for låntakerne.

– I en tid hvor mange opplever økonomisk uro og utforutsigbarhet har rentehevingene fra Norges Bank dessverre vært det eneste sikre. En styringsrente som er mer enn firedoblet på under et år, fra 0,75 prosentpoeng til 3,25 prosentpoeng, gir store omveltninger og omprioriteringer i privatøkonomien og vi ser stadig flere henvendelser til oss om avdragsfrihet, betalingsfrihet og lavere renter, sier gjeldsspesialist i Bank2, Sebastian Mikolajczyk.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank sier til Nettavisen at folk flest nå bør sette på bremsen. Nordmenn bør være forsiktige fremover og bruke mindre penger enn det de vanligvis har gjort. Norges Bank kommer for øvrig 10. mai med en rapport om den finansielle stabiliteten, hvor godt rustet er husholdningene og næringslivet i stand til å tåle renteøkninger, gitt den høye gjelden.

Huseierne er også skeptisk til økningene.

Uheldig praksis

– Nok en gang hever Norges Bank renten før vi har sett effekten av forrige renteheving i befolkningen. Det synes vi i Huseierne er en uheldig praksis. Rentehevingen i slutten av mars har ennå ikke fått virkning på låneregningene hos husholdningene, det mener vi i Huseierne at den burde, sier forbruker- og kommunikasjonssjef i forbrukerorganisasjonen Huseierne i en melding.

DNB Markets skriver i morgenrapporten at for Norges Bank er den kraftige kronesvekkelsen siden forrige rentemøte nok en viktig størrelse som har vært overraskende. Farten i norsk økonomi har holdt seg litt bedre, lønnsveksten i år blir litt høyere enn det Norges Bank venter (5,1 prosent, red.anm.), og det har vært en overraskende boligprisoppgang.

Kronen har aldri vært svakere

Men det er den svake kronen som først og fremst skaper hodebry for Norges Bank. En for svak krone bidrar til å presse opp prisveksten, 30 prosent av den samlede prisveksten i Norge kommer fra importerte varer.

Målt mot Norges viktigste handelspartnere er kronen hele 24 prosent svakere enn det som ble satt som utgangspunkt i 1995. Kronen har aldri vært svakere målt mot denne indeksen, som forsterker prisveksten vi får på varer kjøpt fra utlandet.

Kronekursen er drøyt 4 prosent svakere enn det Norges Bank har sett for seg. Handelsbanken skriver i sin morgenrapport at det er nok til å ha en betydelig innvirkning på renteutsiktene., det vil si det øker faren for flere renteøkninger lenger frem i tid.

DNB frykter fire økninger

DNB Markets fryktet for en uke siden at det kunne komme hele fire renteøkninger til, inklusive den som kommer i dag.

Dagens rentemøte i Norges Bank, som formelt ble avholdt i går, er et såkalt mellommøte. Det betyr at det ikke utarbeides noen nye økonomiske prognoser, det skjer først i juni.

De nye rentesignalene og en oppsummering av utviklingen skjer kun i form av en kort pressemelding, i tillegg til det som sies på pressekonferansen.