Norges Bank har uttalt at de vil holde styringsrenten på rekordlave 0 prosent til det er klare tegn til en normalisering i økonomien. Dette ble senest i forrige uke gjentatt av sentralbanksjef Øystein Olsen.

Signalene i den pengepolitiske rapporten til Norges Bank fra desember var at renten ville bli holdt i ro i over ett år, for så å bli gradvis satt opp gjennom 2022.

Det var en høy sannsynlighet for at den første renteøkningen på 0,25 prosentpoeng ville komme i mars 2022, noe DNB Markets også har spådd. Danske Bank har derimot trodd på en raskere renteøkning. Den store usikkerhetsfaktoren er fremdriften i vaksineprogrammet.

Les også: Norges Bank med rentesjokk - dette bør skremme det norske folk

Fire økninger totalt

Usikkerheten er der fortsatt, også om utviklingen til norsk økonomi. Men DNBs økonomiske eksperter tror i en fersk renteoppdatering at den første renteøkningen kan komme allerede i desember i år. Deretter følger tre rentehevinger i 2022.

Ettersom Norges Bank justerer styringsrenten med 0,25 prosentpoeng av gangen, snakker vi om 1 prosentpoeng høyere renter innen utgangen av 2022. Hvis DNBs spådommer slår til, vil boliglån med flytende renter i snitt kunne stige til 2,75 prosent, mens de beste rentene i markedet vil ligge på 2,3-2,4 prosent.

Norges Bank kommer med nye rentesignaler på det neste rentemøtet 18. mars. Da kommer det også en ny rapport om den økonomiske utviklingen.

DNB skriver i oppdateringen at vurderingene til Norges Bank påvirkes av både tidspunktet og tiltakene fra myndighetene. Et eksempel er at regjeringen nylig forlenget støttetiltalene for bedriftene til september.

Norges Bank kan trenge noe tid på å vurdere utslagene på økonomien av disse tiltakene. DNBs eksperter mener forlengelsen er et argument for ikke å heve renten allerede i september.

Les også: Nå kan du gjøre et fastrentekupp - men det haster

Blandede signaler

DNB Markets skriver i renteoppdateringen at siden desember er det kommet blandede signaler om Covid-vaksinen og de økonomiske utsiktene. Folkehelseinstituttet mener det er realistisk at befolkningen er vaksinert innen utgangen av første halvår og med doble doser innen utgangen av juli.

Og alt i alt ser det ifølge DNB noe bedre ut enn hovedsynet Norges Bank hadde før jul. Blant annet har verdiskapningen i Norge - BNP - utviklet seg bedre enn ventet.

Det gjør at inngangen til 2021 ser mer lovende ut, med en relativt stabil arbeidsledighet. Arbeidsledigheten ved utgangen av januar var på 3,9 prosent, litt høyere enn det sentralbanken har spådd.

Les også: Rekordlave renter på nye boliglån til husholdninger

Robust

DNBs eksperter mener at økonomien er mer robust enn det Norges Bank så for seg for to måneder siden. Blant annet er boligprisveksten fortsatt sterk, som fører til en høyere gjeldsvekst blant husholdningene. Dette er en faktor som trekker i retning av høyere renter.

Den underliggende prisstigningen - kjerneinflasjonen - har vært litt lavere enn det sentralbanken så for seg. Norges Bank har som mål at denne inflasjonen over tid skal ligge rundt 2 prosent.

Den totale prisstigningen har derimot vært høyere, ikke minst på grunn av de høye strømprisene. DNB mener at det nå er utsikter til en høyere prisstigning i 2021 enn antatt, som kan presse opp lønnskravene.

Les også: Oversikt viser at mange trolig bør kontakte banken

Høyere enn ventet

Høyere pris- og lønnsvekst taler isolert sett for høyere renter. Statistisk sentralbyrå beregnet i fjor lønnsveksten til 3,1 prosent, mens Norges Banks anslag var 2,2 prosent. Partene i arbeidslivet så for seg bare 1,7 prosent.

Den overraskende høye veksten skyldes i stor grad en nedgang i lave betalte jobber sammenliknet med middels og høyt betalte jobber. Denne effekten kan ifølge DNB bli reversert noe i år og bidra til en lavere lønnvekst.

Men oljeprisen har steget de seneste månedene, og en pris over 57 dollar per fat hittil i år er klart over Norges Banks anslag på 44,5 dollar fatet. Høyere oljepris bidrar normalt til å løfte den såkalte rentebanen - forventet renteutvikling - og også til en sterkere krone.

Nye varianter

Det som taler i negativ retning, og dermed at renten holdes i ro lenger, er nettopp den sterkere kronen.

Og til tross for de strenge smitteverntiltakene, er det flere smittede personer. Det oppdages stadig nye virusvarianter, og det er usikkerhet rund vaksineleveransene.