*Nettavisen* Økonomi.

Dårlig resultat fra Dagbladet

Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Tapte løssalgsinntekter og over 60 millioner kroner i kuttekostnader i Dagbladet trekker kraftig ned Avishuset Dagbladets resultat i 2005.

23.02.06 18:30

- Det er ingen tvil om at 2005 var et tøft år for Dagbladet, sier sjefredaktør Thor Gjermund Eriksen til Kampanje.

Avishuset Dagbladet fikk et resultat før skatt i 2005 på 32,9 millioner kroner, som er en forverring på 56,8 millioner kroner sammenlignet med 2004. Driftsresultatet i konsernet endte på 68,3 millioner kroner før goodwill og engangsposter, som er 18 millioner kroner svakere enn i 2004.

Konsernets driftsinntekter har imdilertid økt marginalt på grunn av satsning innenfor nye områder og endte på 1,024 milliarder kroner.

De to viktigste forklaringene på resultatsvekkelsen i Avishuset Dagbladet er tapte løssalgsinntekter og nedbemanningsprosessen i avisa Dagbladet. Ifølge resultatmeldingen fra Dagbladet har konsernet hatt restruktureringskostnader på 62,3 millioner kroner i 2005, og de knytter seg hovedsaklig til nedbemanningen i avisa.

Ansvarlig redaktør i Dagbladet, Thor Gjermund Eriksen, sier til Kampanje at nedskjæringene i fjor var smertefulle, men nødvendige.

- Det er ingen tvil om at 2005 var et tøft år for Dagbladet. Omstillingen var en stor belastning for de ansatte og ledelsen, men den var helt nødvendig for å kunne utvikle avisen videre. I bunnen har konsernet nå en gof økonomi som gjør det mulig å utvikle avisen og journalistikken. Hvis vi sammenligner oss med andre konkurrenter, så vil man kunne se at vi har vi en rimelig sunn økonomi. Vi har startet 2006 med en gjennomført omstilling og nå kan produktene videreutvikles, sier Eriksen.

Underskudd i avisa
Dagbladets opplagsutvikling har vært negativ i hele 2005, og løssalgsgsinntektene falt med 29,7 millioner kroner eller 4,1 prosent sammenlignet med 2004 til 689,3 millioner kroner. Tilbakegangen i opplaget har vært på 21.000 eksemplarer eller 11,5 prosent på hverdager, 26.500 eksemplarer eller 9,0 prosent på lørdager og 18.700 eksemplarer eller 11,0 prosent på søndager.

HTML EMBED

Prisøkningen på fredager på fem kroner har ifølge resultatmeldingen fra Dagbladet bare kompensert for rundt halvparten av volumfallet i opplaget.

Dette fører til at papiravisa Dagbladet hadde et driftsunderskudd i 2005 på 15,4 millioner kroner mot et overskudd i 2004 på 49,1 millioner kroner. Annonseinntektene i avisa har imidlertid økt med med 26,6 millioner kroner eller 9,2 prosent til 314,2 millioner kroner.

Driftskostnadene i tredje tertial er redusert med 9,5 millioner kroner i forhold til året før. Opplagsavhengige kostnader har økt som følge av utvidelsene i produktporteføljen, mens de opplagsuavhengige kostnadene er redusert. Hovedtyngden av kostnadene knyttet til nedbemanning og omstilling i 2005 påløp i tredje tertial med 34,6 millioner kroner, og driftsresultatet etter restruktureringskostnader endte på minus 13,7 millioner kroner i fjorårets siste tertial.

Avisas driftsresultat før restruktureringskostnader endte i 2005 på 39,8 millioner kroner mot 49,1 millioner kroner i 2004.

DB Medialab AS hadde i tredje tertial en omsetning på 31,5 millioner kroner, en økning på 75,2 prosent i forhold til samme periode i 2004. Driftskostnadene i perioden endte på 21,2 millioner kroner, som gir et driftsresultat (EBITA) på 10,3 millioner kroner og en driftsmargin på 32,6 prosent. For året har virksomheten driftsinntekter på 77,4 millioner kroner, som er en økning på 67,4 prosent fra 2004, og et positivt driftsresultat på 21,3 millioner kroner.

Forbedringskultur
Dagbladet skriver i resultatmeldingen at viktige oppgaver fremover blir å stabilisere opplaget og intensivere arbeidet med utvikling og fornyelse av redaksjonelle produkter.

«Det er en sentral oppgave å styrke Dagblad-identiteten og det redaksjonelle samspillet på tvers av de ulike mediekanalene. Etter omstillingsprosessen i 2005, skal det nå etableres en kontinuerlig forbedringskultur i avisa. Det betyr at avisorganisasjonen også framover vil preges av endringer», heter det i meldingen.

Sjefredaktør Thor Gjermund Eriksen mener Norges tredje største avis fortsatt har redaksjonell slagkraftig, til tross for nedbemanningen i fjor.

- Vi har 180-190 medarbeidere i redaksjonen. Jeg pleier å si at vi i Norge har omtrent 160 aviser og Dagbladet har flere ansatte enn 156 av disse avisene. Nå har vi satt oss to viktige redaksjonelle mål: Vi skal beholde posisjonen som den viktigste debatt- og kulturavisen, og vi skal styrke avisens nyhetsdekning, sier han.

- Dere ansatter journalister igjen etter nedbemanningen i fjor. Hvorfor det?

- Etter omstillingen kan vi fylle på med årsverk der det er behov. Vi ser at flere enn oss gjør det samme nå, svarer Eriksen.

Dagbladet har også tro på videre vekst i nettmarkedet både med hensyn til omsetning og brukeroppslutning, men venter samtidig økt konkurranse. Det vil ifølge meldingen gi grunnlag for økt ressursinnsats også her. Annonseomsetningen i Dagbladet skal også fortsette opp.

«Vi ser ingen umiddelbar avmatning i annonsemarkedet verken for nett eller papiravisen, men registrerer fortsatt høy lanseringstakt hos våre konkurrenter. Vi ser det som en viktig oppgave å kommersialisere den kompetanse og erfaring vi har innen media. Avishuset vil derfor ha sterkt fokus på nye satsningsområder og kontinuerlig produktutvikling. Lansering av aktualitetsmagasinet Memo i mars er et eksempel på dette», skriver Dagbladet i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.