Gå til sidens hovedinnhold

De beste bankene på rentekutt

Svein Gjedrem har kuttet renta med 5 prosentpoeng det siste året. Bankene har ikke vært like flinke. Kun to banker i vår test har fulgt opp alle rentekuttene. Se hvem som har kuttet mest og minst her.

Siden desember 2002 har Norges Bank og sentralbanksjef Svein Gjedrem kuttet renta ni ganger. I løpet av de drøyt 13 månedene har styringsrenta falt fra 7,0 til 2,0 prosent.

De færreste har imidlertid opplevd at boliglånsrenta har falt med 5,0 prosentpoeng. Bankene har vært raske til å melde om nedsettelser, men benytter som regel ordlyden «rentene senkes med inntil 0,5 prosentpoeng».

To av 16
En undersøkelse TV 2 Nettavisen og Norsk Familieøkonomi har foretatt, viser at kun to av de 16 største bankene i Norge har fulgt opp rentekuttene helt og fullt.

De andre har vært langt mindre rause. Nordea har nøyd seg med å kutte 4,8 prosentpoeng, og Sparebank Midt-Norge stopper på 4,7 prosentpoeng. Med andre ord har kundene her effektivt gått glipp av siste ukes rentenedsettelse.

- Det burde være slik at rentekutt fra sentralbanken sendes videre til kundene. Problemet til bankene er at jo lenger ned man kommer på renta, jo større blir tapet for bankene. De fleste bankene opererer med så lave innskuddsrenter at det har vært umulig å kutte ytterligere her uten å gå i null. Dermed faller også rentemarginene, sier adm. direktør i Norsk Familieøkonomi, Morten Kvam, til TV 2 Nettavisen.

Verst innenfor 80 prosent
Verre blir det for deg som har lånt mesteparten av kjøpesummen. For lån innenfor 80 prosent av kjøpesummen er det ingen banker som har klart å kutte 5,0 prosentpoeng. Best ut er igjen Storebrand som har gitt 4,95 prosentpoeng til kundene.

- Boliglån har over tid vært et definert satsingsområde for Storebrand Bank og vi har derfor vært bevisst på at rentenedsettelsene skal komme kundene til gode. Som et resultat av dette er banken nå svært konkurransedyktig både på lån og innskudd, sier direktør Per Kjetil Lilleskare i Storebrand Bank til TV 2 Nettavisen.

Verstingene blir Gjensidige Nor, Nordlandsbanken og Sparebank 1 Nord-Norge som kun har kuttet respektive 4,62, 4,65 og 4,7 prosentpoeng.

- Hvis du ser på den effektive renta, så har vi redusert med mer enn Norges Bank på lån innenfor 60 prosent. For andre lån har vi holdt igjen litt. Vi merker at rentefallet tester marginene, og dette er en utfordring for bankene, sier informasjonsdirektør i DnB Nor personmarked, Eivind Grønstad, til TV 2 Nettavisen.

Grønstad viser til at med lån innenfor 60 prosent vil kundene effektivt ha fått et rentekutt på 5,11 prosentpoeng.

Forskjellsbehandler kunder
Undersøkelsen viser også at flere banker har valgt å forskjellsbehandle kundene. Lån innenfor 60 prosent premieres med flere rentekutt.

Hos Gjensidige Nor har de med størst sikkerhetsgrad fått 4,85 prosentpoeng i kutt, mens de innenfor 80 prosent har måttet nøye seg med 4,62 prosentpoeng. Også Nordlandsbanken forskjellsbehandler kundene.

- Den mest nærliggende forklaringen er at vi generelt priser risiko høyere. Lånene med best sikkerhet har dermed fått en større nedgang enn de øvrige. Det er også noe vi bestreber oss på for lån mot næringslivssiden, sier informasjonssjef i Nordlandsbanken, Bjørn Sture Trymbo, til TV 2 Nettavisen.

- Samtidig minsker vel risikoen i takt med at renteutgiftene reduseres?

- Utgangspunktet for oss er at vi hadde for liten differensiering på lånene, så vi har funnet det riktig å øke denne, svarer Trymbo.

Vanskelig å bytte bank
Høye gebyrer ved tinglysing av nytt lån, gjør at misfornøyde bankkunder står overfor et aldri så lite dilemma hvis de ønsker å skifte bank. Når kostnaden for bankbytte ligger opp mot 2000 kroner, krever det en stor forskjell i rentesatsene mellom bankene for at et bytte skal lønne seg.

- Kundene er egentlig litt låst i så måte. Dette er myndighetenes ansvar. Tinglysingsgebyret bør og må senkes for at konkurransen i lånemarkedet skal opprettholdes. Skal du bytte bank, anbefaler vi at du ser på historikk. Hvem har hatt de beste betingelsene over tid? Det er fort at de som fremstår som billige akkurat i dag, blir dyre igjen på et senere tidspunkt, sier Morten Kvam i Norsk Familieøkonomi.

Tips oss
Har du ikke fått de rentekuttene du burde fra banken din? Tips oss ved å sende en mail til økonomiredaksjonen.

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter