Regjeringen får det glatte lag av norske studenter - Vi har ikke tenkt å la det forbigås i stillhet, sier Anne Karine Nymoen og Ina Tandberg, ledere av Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund.

Mandag 12. oktober kl. 13.00 demonstrerer Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund foran Stortinget.

- Forhandlet bort
Bakgrunnen for markeringen er at 11 måneders studiestøtte ikke er tatt med i Soria Moria 2, til tross for at alle regjeringspartiene lovte studentene 11 måneders studiestøtte i valgkampen.

- Den rødgrønne regjeringen har sviktet alle landets studenter, og vi har ikke tenkt å la det forbigås i stillhet, sier Anne Karine Nymoen og Ina Tandberg, ledere av Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund i en pressemelding.

- Vi krever at Jens, Kristin og Liv Signe forklarer oss hvorfor de har forhandlet bort ett av sine viktigste studentløfter. Vi gir ikke opp denne kampen, sier studentlederne.

Les også: - De har sviktet alle norske studenter

Ikke fått
Studentene har krevd 11 måneders studiestøtte i statsbudsjettet de to siste årene.

- Vi har ikke fått det fordi det ikke stod i Soria Moria 1. Derfor har vi jobbet veldig hardt for å få det inn i Soria Moria 2, men det har altså ikke skjedd, sier Anne Karine Nymoen til Nettavisen.

Et paradoks er at alle de tre regjeringspartiene partiene har 11 måneders studiestøtte nedfelt i sine program.

- De har rett og slett forhandlet bort politikk de er enig om, sier Nymoen.

Minister for høyere utdanning, Tora Aasland (SV) skjønner at studentene er frustrert og beklager at det ikke ble plass til å utvide studiefinansieringen denne gangen.

- Jeg synes det er synd er at vi ikke nådde frem med 11 måneders studiestøtte. Det ble ikke prioritert av de tre partiene. Fra SV har vi et klart landsmøtevedtak på det, men det nådde altså ikke fram denne gangen, sier Aasland til Nettavisen.

Lengre studieår
I dag får studenter finansiering kun ti måneder i året. I juni og juli kommer ingen på konto.

- Etter kvalitetsreformen er studieåret blitt lenger. Mange har eksamen etter 10. juni selv om siste utbetaling fra Lånekassen er 15. mai. I tillegg er det høyere krav til innleveringer underveis, så det blir mindre rom til å jobbe ved siden av studiene, sier Nymoen.

Ifølge Nymoen har Lånekassen beregnet at en måneds ekstra studiefinansiering vil koste rundt en halv milliard kroner i året.

- Det er en relativt kostbar reform, bekrefter Aasland.

Hun sier likevel at det ikke er helt utelukket at en reform kan komme de neste fire årene, selv om det ikke er nedfelt noe om punktet i Soria Moria 2.

- Det som vi gjør nå er å lage en levekårsundersøkelse for studenter som blir et viktig grunnlag for den videre politikken, sier Aasland

- Har fått til mye
I juni fikk Aasland overlevert over 10.000 underskrifter fra studenter som krevde 11 måneders finansiering. Da lovet sjekke om studiestedene overholdt normen om at et studieår faktisk er ti måneder.

- Har du kommet i gang med det arbeidet?

- Det er av de tingene vi kommer til å ha med i levekårsundersøkelsen, sier Aasland, som ikke vil tidfeste når undersøkelsen skal gjennomføres.

Aasland sier også at den rødgrønne regjeringen har fått gjennom mye studentvennlig politikk, selv om ikke studiefinansieringen ble utvidet.

- Studentene har de siste årene hatt flere studentboliger som sitt hovedkrav. Det har vi innfridd ved at vi skal bygge 1000 nye studentboliger i året, sier Aalsand.