Hvem er de største taperne og hvem vinner på de nye bomringene i Oslo?

Vi har sett på de nye prisene og sammenlignet med dem som gjelder ut mai. Det er noen overraskende funn.

Hvor du bor, har mye å si for merutgiften sammenlignet med i dag.

Det største regningssjokket får de som er avhengige av å kjøre bilen ofte innenfor Ring 2 og bor i Oslo innenfor Osloringen (dagens bomring). Disse får en real smell, på rundt 8000 kroner i løpet av et år for en diesel-bilist.

Elbil-bilister i Bærum og andre randkommuner får en saftig avgiftsøkning - drøyt 5000 kroner årlig ved daglig kjøring til byen. Bor du i en randkommune som Bærum eller Follo og kjører dieselbil, øker regningen med rundt 5000 kroner.

Du betaler bare for én passering

Bor du utenfor Osloringen og har samme kjøremønster, får du derimot faktisk en rimeligere vei inn til og ut av Oslo sentrum fra 1. juni. Grunnen til det er regelen om at man kun betaler for passering i én av Oslo-ringene, såfremt det skjer i løpet av samme time.

Dette favoriserer dem som bor i Oslo, men utenfor Osloringen (dagens bomring).

- Du betaler da bare i Osloringen, og ikke indre ring. Det samme gjelder når du skal ut igjen. Du betaler bare i den dyreste av de to ringene, sier Tone Finstad, kommunikasjonsrådgiver i Fjellinjen, til Nettavisen Økonomi.

Taperne

De som får den største endringen i utgiftene bor i Oslo innenfor Osloringen og er avhengige av å passere Indre ring (langs Ring 2) daglig. Bomringen langs Ring 2 med «armer» består av 39 nye bomstasjoner.

Har du en hverdag med daglig kjøring som krysser den nye ringen, får du med dieselbil merutgifter på minst 8500 kroner i året, viser vår utregning.

Også elbil-bilister får markante merutgifter, siden det til nå ikke har vært bompengeavgifter for elbiler. Bor du i Bærum og kjører elbilen din til og fra Oslo sentrum daglig i rushtiden, får du en årlig ekstraregning på 5418 kroner.

Follo/Oppegård og Romerike får en lignende ring som Bærum, men større økning i kostnader, siden denne ytre ringen ikke har eksistert før nå. Disse randkommunene får en årlig prisøkning på nær 5000 kroner, viser beregningene.

Bor du i Bærum, vil du med dieselbil og daglig kjøring i rushtiden komme opp i 16.796 kroner i løpet av et arbeidsår, sammenlignet med 15.847 kroner i dag. Det gir en prisøkning på 949 kroner i året.

- Må være nær bilen

Kikki Nyhagen og hennes mann Stein Halvorsen bor på Skøyenåsen, nær Østensjøvannet. De har behov for bilen blant annet på grunn av en kronisk sykdom som vanskeliggjør kollektivtrafikk.

De nye ringene langs Ring 2 vil medfører betydelige merutgifter for paret, som mener seg helt avhengig av bilen.

- Jeg er ofte på Ullevål sykehus. Det er helt jævlig å ta t-banen hvis noe går galt. Jeg har dessuten gamle foreldre i Gamlebyen som trenger tilsyn flere ganger i uka, og fosterbarn som skal på trening i sentrum og kamper i hele byen, sier Nyhagen.

Også parkering har blitt langt dyrere, påpeker Nyhagen.

- Det har blitt nesten umulig å finne parkering i sentrum nær dit vi drar. Det er helt sjukt. Det blir også masse butikkdød i byen. Effekten av alt dette er at Oslo blir helt ødelagt.

Hun hevder å ikke være motstander av bompenger, men synes det har gått altfor langt med den nye bomringen.

- Det er ikke verst for oss. Det er mange andre, for eksempel småbarnsforeldre, som har det langt verre.

Vinnerne

Bor du i Oslo utenfor Osloringen, betaler du fra 1. juni begge veier, det gjelder også i den nåværende ringen. Men prisen for passering er mer enn halvert.

I dag koster en passering med dieselbil i rushtiden kr. 53,10 - du betaler en vei og ikke ut av ringen. Fra 1. juni koster passeringen 24,80 - du betaler begge veier, altså kr. 49,60 til sammen. Skal du ut igjen innen en time, betaler du bare for passeringen inn.

I løpet av et vanlig arbeidsår blir det 790 kroner spart sammenlignet med i dagens priser.

Så mye dyrere eller billigere blir det

Vi har regnet ut de omtrentlige kostnadene for bilister med de dyreste bilene, som kjører til jobben hver dag.

Regnestykkene er basert på 21,5 arbeidsdager i måneden og 10,5 arbeidsmåned i året.

Vi har delt opp eksemplene etter bosted. I alle eksemplene kjører bilisten til Oslo sentrum til og fra jobb i rushtida. Passering i rush registreres i tidsrommet mellom 06.30 - 09.00 og 15.00 - 17.00. Bilen har bombrikke. Summene er rundet av til nærmeste krone.

Oslo innenfor Osloringen (dieselbil)

Gammel pris: 0

Ny pris: 36,80

Månedskostnad: 791,- (0)

Årskostnad: 8308,-

Differanse: 8308,-

Oslo utenfor Osloringen (dieselbil)

Gammel pris:53,10,-

Ny pris: 49,60,-

Månedskostnad (før): 1066 (1142)

Årskostnad: 11.197 (11.987)

Differanse: - 789,-

Bærum (dieselbil)

Gammel pris: 70,20,-

Ny pris: 74,40,-

Månedskostnad (før): 1600,- (1509)

Årskostnad: 16.796,- (15.847)

Differanse: + 949,-

Kolbotn eller Lillestrøm (dieselbil)

Gammel pris: 54,-

Ny pris: 74,40,-

Månedskostnad (før): 1600,- (1161)

Årskostnad: 16.800,- (12.191)

Differanse: + 4609,-

Bærum (elbil)

Gammel pris: 0

Ny pris: 24 kr.

Månedskostnad: 516,-

Årskostnad: 5418,-

Differanse: 5418,-

Oslo utenfor Osloringen (elbil)

Gammel pris: 0

Ny pris: 16 kr.

Månedskostnad: 344,-

Årskostnad: 3612,-

Differanse: 3612,-

Oslo innenfor Osloringen (elbil)

Gammel pris: 0

Ny pris: 12,80,-

Månedskostnad: 275,-

Årskostnad: 2890,-

Differanse: 2890,-