De økonomiske varsellampene er på

Oslo Børs, varsellampe, børsnedgang, aksjer

Oslo Børs, varsellampe, børsnedgang, aksjer Foto: Falch, Knut (Scanpix)

Næringslivslederne er mer pessimistiske til lønnsomheten, og folk flest tror på renteoppgang, viser ny undersøkelse.

07.06.11 07:25

Den nye forventningsundersøkelsen fra Norges Bank, som er gjennomført av Perduco, viser at næringslivslederne og folk flest har varsellampene på.

Flere forventer rentehopp, og næringslivslederne forventer svekket lønnsomhet. På den positive siden så forventer både næringslivstoppene og folk flest at lønnen vil øke fremover.

Flere forventer økt rente
I undersøkelsen til Perduco for andre kvartal 2011 kommer det frem at 81,0 prosent av husholdningene forventer renteøkning de neste 12 månedene. Dette er en økning fra 70,2 prosent i forrige kvartal.

- Andelen som forventer renteoppgang er på sitt høyeste nivå siden tredje kvartal 2007, heter det rapporten fra Norges Bank og Perduco.

Alle målgruppene forventer høyere lønnsvekst på kort sikt, viser undersøkelsen. Økonomenes forventninger til årslønnsveksten for 2011 steg fra 3,5 prosent i første kvartal til 4,0 prosent i andre kvartal 2011. Partene i arbeidslivet forventer i andre kvartal 2011 en gjennomsnittlig årslønnsvekst for 2011 på 4,0 prosent. Dette er en oppgang fra forrige kvartal på 0,4 prosentpoeng.

Næringslivslederne forventer i andre kvartal at årslønnsveksten i 2011 blir på 3,7 prosent. Dette er en oppgang på 0,5 prosentpoeng siden første kvartal 2011. Forventet lønnsvekst i løpet av det neste året blant husholdningene steg fra 2,6 prosent i første kvartal til 2,8 prosent i andre kvartal 2011.

Forventer svekket lønnsomhet
35,6 prosent av næringslivslederne forventer i andre kvartal 2011 at lønnsomheten i egen bedrift vil bli bedre i løpet av de neste 12 månedene. Dette er en nedgang på 10,2 prosentpoeng siden forrige kvartal. Samtidig stiger andelen som forventer at lønnsomheten vil svekkes med 6,0 prosentpoeng til 20,7 prosent i andre kvartal.

Det er også en nedgang i andelen næringslivsledere som oppgir at lønnsomheten de siste 12 månedene er blitt bedre, men samtidig har også andelen som oppgir at lønnsomheten er blitt svekket sunket siden forrige kvartal, viser undersøkelsen.

Perduco utfører på oppdrag fra Norges Bank kvartalsvise forventningsundersøkelser i Norge om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen blant økonomer i finansnæringen og akademia, representanter fra partene i arbeidslivet, næringslivsledere og husholdninger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.