Gå til sidens hovedinnhold

De rødgrønne har snudd

De rødgrønne partiene på Stortinget snur tvert om, og gir private bedrifter fem milliarder kroner i skattelette.

Tilleggspakken som blir foreslått i dag betyr at NHO og de borgerlige partiene har fått gjennomslag for sine forslag om skattelette:

  • Taket for å tilbakeføre underskudd heves til 20 millioner kroner.
  • Bedriftene vår avskrive 10 prosent mer på nye investeringer.

Begge forslagene betyr enorme skatteletter for mange norske bedrifter.

- Samlet vil skattetiltakene bety skattelette på nesten fem milliarder kroner til bedrifter over hele landet som er berørt av krisen, skriver Arbeiderpartiet i sin pressemelding.

Null til privatpersoner

Verken i den nye tilleggspakken eller i dagens tilleggspakke er det skatteletter til privatpersoner.

Men dagens skattelette kommer private eiere til gode - uansett om bedriftene deres går med overskudd eller underskudd.

- Det er også viktig at ordningene utfyller hverandre og treffer ulike bedrifter. Mens tilbakeføringsordningen vil gjelde bedrifter som går med underskudd i 2008 og 2009, vil avskrivningsordningen være rettet mot bedrifter som går med overskudd i 2009, skriver Arbeiderpartiet.

- Dessverre kom det ingen gode nyheter for folk flest i form av skatteletter. Det er et tiltak som ville hjulpet personer med lave og midlere inntekter samtidig som det ville bedret situasjonen for handelsnæringen, sier Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann Øyvind Korsberg.

- Varige skattelettelser

Skatteletten på fem milliarder kroner er i tråd med innspill fra næringslivet og fra de borgerlige partiene på Stortinget:

- Forslaget fra de tre regjeringspartiene er tre skritt i riktig retning og viser at de tar hensyn til bedriftenes forverrede situasjon. Skrittene burde imidlertid vært betydelig lengre. Næringslivet håper regjeringen følger andre land i Europa og foreslår reelle og varige skattelettelser, sier NHO-direktør Finn Bergesen.

Industrien jubler

Også industribedriftene jubler over skattelettelsen, og mener at de har fått gjennomslag:

- I midten av januar fremmet Norsk Industri et skatteforslag overfor Regjeringen. Det går ut på å forskyve skatt mellom underskuddsår og overskuddsår. Vårt forslag er identisk med det som etter hvert ble Regjeringens skatteforslag – med ett unntak – at Regjeringen la inn en begrensning på 5 millioner kroner for skatteskyving i 2008 og 2009. Vi har siden den gang arbeidet for å fjerne denne begrensningen, sekundært å få hevet taket, sier Stein Lier-Hansen.

- At taket nå heves til 20 millioner i forhold til Regjeringens opprinnelige forslaget på 5 millioner er en klar forbedring, selv om vi ikke fikk det akkurat som vi ønsket, fortsetter Stein Lier-Hansen.

Støtte fra Frp

Fremskrittspartiet er fornøyd med at de rødgrønne partiene har kommet Frp i møte:

- Grepene er i tråd med det industrien og Frp har krevd. Det var helt nødvendig å øke avskrivningssatsene og styrke permitteringsordningen. Dessverre tok dette lengre tid enn nødvendig, sier Korsberg.

- Fjern taket

De tre blågrønne partiene mener at skattepakken er for dårlig, og at bedriftene bør få tilbakeføre mer enn 20 millioner kroner i underskudd.

- Taket de rødgrønne partiene har satt i skattekredittordningen fjernes helt. Taket på 20 mill kr. virker tilfeldig og det samme er provenyberegningene fra departementet. Vi kan ikke se noen tungtveiende argumenter for å sette et tak. Skattekredittordningen innebærer ingen reell reduksjon i skatten for bedriftene, kun en forskyvning av innbetalingen av skatten. Ved å fjerne taket kan bedriftenes likviditet forbedres, skriver Jan Tore Sanner (H), Hans Olav Syversen (KrF) og Lars Sponheim (V) i en felles pressemelding.

De blågrønne vil gi en ytterligere milliardutsettelse på skatten ved å la dem utsette innbetalingen til 1. august.

Kommentarer til denne saken