Stadig nye pakker legger milliarder på bordet for å redde bedrifter og forhåpentligvis hjelpe de fleste av de 300.000 som nå er arbeidsledige, tilbake på jobb.

Men en gruppe har falt fullstendig igjennom, og det er de som har under 75.000 kroner i årslønn - typisk mennesker som studerer, gründere, løsarbeider og andre som klarer seg på en utrolig lav inntekt.

Dette vil også treffe deltidsansatte, som regel kvinner, som gjerne har en liten inntekt på si.

Les også: Ny kriseordning: Kontanter rett på konto

Regelverket er stivbent og tydelig: Tjener du under 0,75 G (cirka 75.000 kroner), har du ikke rett på dagpenger. Normalt er det forståelig fordi man heller ikke betaler skatt eller trygdeavgift for inntekter under 55.000 kroner i året.

Men dette er ikke normale tider. Tvert imot er det en økonomisk krise som er påført denne gruppen ved nødvendige politiske beslutninger for å stanse koronasmitten. Nettopp derfor er det også innført midlertidige og ekstraordinære tiltak overalt i samfunnet - nå sist med en kontantstøtteordning på 10-20 milliarder kroner i måneden til bedrifter.

Her kan du lese mer: Hvem kan få dagpenger?

Svaret fra regjeringen er utrolig smålig. I går kom det en pakke for studentene, og den inneholdt ikke fem øre i kontanter, bare retten til å ta opp enda større lån. Som om 26.000 kroner mer i studielån er det man trenger på vei ut i et utrygt arbeidsliv.

Les også: De aggressive hyttekommunene som jaget hyttefolket, forventer nå sympati

Behandlingen av de som tjener minst viser norsk politikk på sitt verste, nemlig hvordan grupper som ikke har noen sterk organisasjon i ryggen kommer ut av prioriteringer.

Studentene kan ta ut resten av lån og stipend for resten av semesteret nå med en gang (ingen pakke i det hele tatt), og de kan altså øke studiegjelden enda mer.

Les mer: Nye økonomiske tiltak for studenter

Som det heter i pressemeldingen kan studentene ta opp "ekstra lån på 26 000 kroner med Lånekassens gunstige betingelser". – Disse tiltakene vil gi studentene tilgang til ekstra penger raskt, sier forsknings – og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Så kommer en sommer der arbeidsmarkedet for vikarer etter alt å dømme kan være borte. Typiske studentarbeidsplasser som hoteller, restauranter og varehandel ligger med brukket rygg. Dette er en nokså desperat situasjon for studenter som ikke har velstående foreldre, og svaret fra regjeringen er altså null - 0 - i økonomisk støtte.

Løsningen er både enkel og relativt billig: Opphev midlertidig den nedre grensen for dagpenger midlertidig for folk som blir permitterte!

For studenter med jobb på si, betyr det at de kan bekymre seg mindre over økonomien og konsentrere seg om studiene resten av vårsemesteret. Det er nesten verdt pengene i seg selv, og i år er det en pølse i slaktetiden som kommer en økonomisk svak gruppe til unnsetning.

Les også: Nå knaker det i norsk økonomi: Kjetting-Jan kommer med giftig stikk til klimabevegelsen

For alle andre som av ulike grunner har en lav inntekt, betyr det at livet kan gå økonomisk videre i en usikker tid.

Til nå har regjeringen fulgt den såkalte matteuseffekten, inspirert av Matteus-evangeliet i Bibelen: For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.

De enorme overføringene til 300.000 permitterte arbeidstakere, lånegarantiordningene på 100 milliarder kroner til bedriftene, og kutt i arbeidsgiveravgiften er både viktige og riktige tiltak.

Og selv om det i dag ble lagt frem en pakke på 10-20 milliarder kroner i måneden i kontantstøtte til bedrifter som har tapt vesentlige deler av inntektene, så er det ikke nok til å redde alle lønnsomme arbeidsplasser.

Enda mer vil komme på bordet.

Med denne målestokken er det bare pinlig at man er så gjerrige overfor en svak gruppe som normalt klarer seg med lite penger.

Det er faktisk baksiden av den norske trepartimodellen som sikrer penger til de ressurssterke og organiserte, mens de som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.

Her bør Stortinget våkne og slå i bordet!

Hva mener du? Er det riktig at folk som tjener under 0,75 G ikke skal få fem øre når de blir permitterte? Skriv et leserbrev!