Av Gry Anita Langsæther, jurist og rådgiver i arbeidsrett i Sticos

Kamille-redaktør Madeleine Strand startet debatten med å skrive « Jeg har skulket jobben og det må vi snakke om», og viste til at kvinner sykmelder seg som følge av stress.

Stress-sykmeldinger

Strands kronikk har utløst et stort engasjement, og diskusjonen har rast på ulike debattsider. Mange mener det er helt greit at kvinner sykmelder seg på grunn av hverdagsstress, mens andre viser til at trengs strukturelle samfunnsendringer for å senke foreldrestresset.

Andre hevder vi må ta en prat på hjemmebane. Mens andre igjen mener vi må rette blikket utover hjemmets fire vegger. I kronikken «Mommo og moffa på egotripp» etterlyser en utslitt trebarnsmor at besteforeldre må komme småbarnsforeldre til unnsetning.

Det sier seg selv at vi ikke har råd til holdninger som at det er greit å skulke jobben fordi det topper seg på hjemmebane

Sett med arbeidsgivers briller har debatten om foreldre-stresset vært særlig interessant fordi den har vist noe om kvinners holdning til sykefravær. Ikke bare er Norge europamester i sykefravær, kvinner har også mye høyere sykefravær enn menn, uten at forskere klarer å finne entydige årsaker.

Heldigvis er det mange med meg som mener det er betimelig å stille spørsmålet: Bør arbeidsgivere betale for kvinners stress på hjemmebane?

En ting er klart: loven har ingen ordning med en preventiv egenmeldingsdag for slitne småbarnsmødre. Hverdagsstress eller en vanskelig livssituasjon gir i seg selv ikke rett til sykepenger.

På debattsider i kjølvannet av Strands innlegg skriver flere kvinner at det er greit å sykmelde seg på grunn av hverdagstress.

Kommentarene kan ta nattesøvnen fra enhver norsk bedriftseier.

At flere kvinner godtar fravær uten reell sykmeldings-grunn får også støtte i en studie av Tale Hellevik og henne forskerkollegaer ved NOVA.

Raus sykelønnsordning

Norge har verdens mest rause sykelønnsordning, hvor vi er sikret full lønn fra første dag ved sykdom. Årlig går 32 millioner dagsverk tapt i sykefravær. Regningen for oss alle gjennom statsbudsjettet er på svimlende 42,6 milliarder.

På toppen av det hele kommer arbeidsgivers kostnader til sykepenger, produksjonstap og vikarkostnader. Det sier seg selv at vi ikke har råd til holdninger som at det er greit å skulke jobben fordi det topper seg på hjemmebane.

Sommerens fokus har vært utslitte foreldre. Men det er ikke bare foreldre som kjenner stresset på kroppen, det gjør i høyeste grad også arbeidsgiverne.

Ikke bare skal de håndtere arbeidstakere som er verdensmestre i sykefravær, de skal konkurere i en stadig mer globalisert verden med land som har mye lavere sykefravær enn oss. Særlig er dette krevende for de mange små og mellomstore virksomhetene, som vi har flest av i Norge, som allerede sliter med små driftsmarginer.

Snakk med sjefen

Små og mellomstore virksomheter kjenner daglig på utfordringer som kompliserte regelverk, offentlig byråkrati og mange rapporteringskrav. I tillegg er butikkdød og konkurranse fra global netthandel en høyst reell bekymring for mange bedriftseiere.

Jeg har håp om at sommerens debatt har gjort det klart at hverdagsstress eller en vanskelig livssituasjon ikke i seg selv gir rett til sykepenger.

I dagens system må man ta en prat med sjefen, og ledere har flere verktøy til disposisjon som gjør det fullt mulig å kombinere jobb og familie.

Min erfaring er at de aller fleste ledere ønsker denne dialogen velkommen, og at utslitte småbarnsforeldre blir møtt med stor forståelse av arbeidsgiver. For det er faktisk sånn at de fleste ledere kjenner på akkurat det samme hverdags-stresset som deg og meg.

Forskjellen er bare at arbeidsgiver i tillegg skal sørge for forsvarlig drift og skape verdier slik at vi og våre barn kan nyte godt av alle velferdsordningene våre.