Over 3 milliarder kroner utbetales snart til kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet. Nå kan du se hvor mye din havbrukskommune får.

– Kystkommunene spiller en viktig rolle i å legge til rette for oppdrettsnæringa, og summen de nå får er større enn ved forrige tildeling. Det betyr at disse kommunene får mer penger til skole, barnehage, eldreomsorg og utvikling i sine lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

– Regjeringen har sagt at lokalsamfunnene og fellesskapet skal sitte igjen med mer av inntektene som skapes i oppdrettsnæringen langs kysten vår. Nå får kommunene langs kysten og lokalbefolkningen se det konkrete resultatet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Les også: Klubbleder langet ut mot Vedum og Støre: – Regjeringen truer våre arbeidsplasser

Gjennom Havbruksfondet får havbrukskommuner og -fylkeskommuner en andel av inntektene fra lakseauksjoner som blir holdt annethvert år. 142 kommuner og 7 fylkeskommuner vil motta totalt 3,093 milliarder. Oversikten over hvor mye hver av dem får er nå klar.

I listen under finner du alle kommunene osm har fått midler fra fondet, og hvor mye de har fått. Salmar-kommunen Frøya har fått mest av alle, med 116 millioner kroner.

Salmars største eier er selskapets grunnlegger Gustav Witzøe, Norges femte rikeste person, med en formue på over 50 milliarder kroner, ifølge Kapital.

Vil øke med 800 millioner

Regjeringen har foreslått å øke overføringen med 800 millioner kroner. Om Stortinget gir sin tilslutning vil regjeringa utbetale over 3 milliarder kroner; den største utbetalingen i ett enkeltår. I tillegg vil kommunesektoren motta en ytterligere overføring i 2023.

– I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at de skal sitte igjen med en større andel av verdiene som skapes, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Lakseskatten: Dette mener folk på Fræya om lakseskatten.

Fiskeridirektoratet foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen. Det blir sannsynligvis før jul, og senest på nyåret.

Tildelingene fra Havbruksfondet

• Inntektene til kommunene fra oppdrettsnæringen kommer fra salg av ny kapasitet til fastpris og auksjon, og fra produksjonsavgiften. I år inngår for første gang også inntekter fra konverteringsvederlag for tillatelser til utviklingsformål.

• Kommunesektorens andel fordeles gjennom Havbruksfondet. 7/8 av fondets inntekter tilfaller kommunene, mens 1/8 tilfaller fylkeskommunene.

• Det er ikke klart hva kommunenes utbetaling i 2023 blir, men departementet anslår at det kommer inn om lag 500 millioner kroner fra produksjonsavgiften i 2023, påløpt i 2022.