Når rundt 500.000 velgere vurderer å stemme på Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), så har alarmen gått hos de andre partiene.

Løsningen ligger på bordet rett foran dem: Den enkleste måten å kutte bompenger er å skrote nye veiprosjekter, og det beste stedet å begynne er ferjefri E39 - «vinner» av 'Sløseriprisen 2018.

Veien skulle opprinnelig koste 150 milliarder kroner, men nå er prislappen oppe i mer enn det doble - foreløpig minst 340 milliarder kroner!

- Vi snakker om et kjempestort prosjekt hvor samfunnsnytten er uklar, sa administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen da folket hadde talt og kåret E39 som sløseriprosjekt nummer en.

En fersk gallupundersøkelse Sentio Research har gjort for Nettavisen viser at mange bompengemotstandere er under 30 år og har under 500.000 i årsinntekt - mens mange tilhengere av bompenger er høytlønte akademikere med over en million i husstandsinntekt.

Det første «offeret» til bompengemotstanderne er såkalte bypakker, der bilistenes bompenger skal betale sykkelveier og kollektivutbygging.

Det er høyst tvilsomt om Oslopakke 3 eller Bypakke Bergen ville blitt vedtatt med de kommunestyrene som nå kan bli valgt. I Oslo stemte Rødt og Fremskrittspartiet imot, men pakken ble vedtatt av et bredt politisk flertall av både de rødgrønne byrådspartiene og de borgerlige.

Konfliktene vil stå i kø etterhvert som Fornebubanen, E6 øst for Oslo og andre vedtatte prosjekter fra Nasjonal Transportplan kommer opp i Stortinget. Etablert praksis er at Stortinget stemmer for bompengepakker som er vedtatt lokalt.

Når Granavolden-erklæringen også teller tungt, er utfallet at Fremskrittspartiet må stemme for det ene bompengeprosjektet etter det andre i Stortinget. Eller som det heter i Peer Gynt: «Jeg får vel følge dem på ferden - men protesterer for allverden».

Den reelle årsaken til at vi år skal betale 13 milliarder kroner i bompenger er at vi bygger vei og jernbane som aldri før. Skal vi bli kvitt bompengene, er alternativene få:

 • vi kan heve skattene på inntekt og formue
 • vi kan kutte 13 milliarder i offentlig sektor
 • vi kan ta pengene fra Oljefondet (altså øke oljepengebruken)
 • eller vi kan kutte i nye vei-prosjekter

Det blir ikke mindre bompenger av Arbeiderpartiets forslag om å flytte takstameteret inn bilen, slik at alle må betale bompenger basert på overvåkning av hvor du kjører med GPS-teknologi.

Spørsmålet er i så fall hvilke veiprosjekter som kan kuttes, og det følgende er en liste over planlagte prosjekter hos Nye Veier:

 • Tvedestrand - Arendal: 2,1 milliarder i bompenger
 • Rugtvedt - Dørdal: 1,8 milliarder i bompenger
 • Kolomoen - Moelv: 4,5 milliarder i bompenger
 • Kristiansand - Lyngdal: 7,7 milliarder i bompenger

I tillegg kommer milliarder i bompenger på E6 nord for Trondheim (strekningen Ranheim - Værnes).

Bare i disse prosjektene er det altså mange milliarder kroner å spare i bompenger, men da må politikerne gjøre noe svært ubehagelig - de må kutte prosjektene også.

I forhold til de store prosjektene er denne listen «småpenger». De gigantiske summene kommer når fjordkryssinger skal opp og ferjefri E39 skal realiseres. Det begynner allerede ved utkjøringen fra Kristiansand:

 • E39 Gartnerløkka - Kolsdalen: 3,0 milliarder kroner
 • E39 Rogfast: 16,3 milliarder
 • E39 Smiene - Harestad: 3,3 milliarder
 • E39 Ålgård - Hove: 3,6 milliarder
 • E39 Vågsbotn: 5,4 milliarder
 • E39 Bogstunnelen: 1,1 milliarder
 • E39 Vegsund - Breivika: 2,8 milliarder

Her kan du lese om enda flere prosjekter: Vegprosjekter prioritert i Nasjonal Transportplan

Slik stemingen er blant velgerne og på Stortinget, så blir det ikke mer veibygging uten mer bompenger. Motsetningen går rett gjennom regjeringen, der knapt noen Venstre-sympatisører vurdererer å stemme på Folkeaksjonen nei til mer bompenger - mens ganske mange Frp-sympatisører teller på knappene. Venstre kan umulig akseptere like mye veiutbygginger uten bompenger.

Den samme motsetningen er på rødgrønn side, og det skal regne oppover før Senterpartiet gir seg på viktige veiprosjekter i distriktene, bompenger eller ei. Løsningen er brutal, men enkel: Skal bompengebetalingene ned, så må veiprosjekter utsettes.

PS! Hva mener du? Godtar du høye bompenger for å få storstilte veiutbygginger, eller har du fått nok, uansett? Skriv et leserinnlegg!