Denne høsten har Norges Bank satt opp renten. Nordmenn over hele landet begynner først nå å merke effekten av forrige renteheving, men torsdag forrige uke satt Norges Bank opp renten nok en gang.

Dette mente Eika-sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen var en helt unødvendig byrde, og økonomen har gjentatte ganger understreket at norske husholdninger ikke trenger flere rentesjokk. Høyere renter betyr dyrere lån for norske boliglånskunder, og de har startet å gjennomføre tiltak for å sikre egen privatøkonomi.

For to uker siden kunne Danske Bank fortelle at de opplever en dramatisk økning i forespørsler fra boliglånskunder. Kundene ønsker avdragsfrihet, økt nedbetalingstid og fastrente.

– Når det gjelder de to førstnevnte, avdragsfrihet og oppjustering av nedbetalingstiden, har vi den siste tiden sett en økning på over 50 prosent knyttet til hvor mange som kontakter oss knyttet til dette, sier pressesjef Øystein Schmidt til Nettavisen.

Avdragsfrihet betyr at du i en periode ikke betaler ned på lånet ditt, men kun rentene og eventuelle omkostninger.

Hvor lett er det å få avdragsfrihet i norske banker, og hvilke kunder får det?

Ganske enkelt å få med denne belåningsgraden

Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarkedet i Storebrand, forteller at de også opplever en økning i antall kunder som ønsker avdragsfrihet.

– Vi har bare sett litt på tallene, men vi ser en økning i antall kunder som etterspør og som har fått innfridd avdragsfrihet, sier Skaaret til Nettavisen.

Det er én betingelse som kan være avgjørende for å få avdragsfrihet av banken.

– De fleste kundene har et lån på under 60 prosent av verdien. Hvis du har det er det ganske enkelt å få avdragsfrihet. Det er også i tråd med boliglånsforskriften, påpeker konserndirektøren.

Boliglånsforskriften krever at lån med belåningsgrad på over 60 prosent betaler avdrag. Det er hovedregelen.

Likevel kan det være mulig, selv om du ikke oppfyller kravet.

– Du må ha orden i økonomien. Hvis du har en høyere belåningsgrad enn 60 prosent, setter vi oss ned og ser på mulighetene. Det kan være aktuelt med en kortere periode med avdragsfrihet, sier Skaaret.

Storebrand har ikke sett noen stor endringer i forespørsler rundt å endre nedbetalingsperioden.

– De fleste kunder tenker at en periode med avdragsfrihet er det som er det beste, sier konserndirektøren.

Kan være lurt hvis du trenger et lite avbrekk

– Samtidig er det viktig å huske på at du til en viss grad skyver problemene dine foran deg. Det viktigste er å tilpasse forbruket sitt, legger hun til.

Er det noen kunder dere vil anbefale å søke om avdragsfrihet?

– Det er litt de som trenger en periode for å spare opp en buffer eller få orden i økonomien. Da kan avdragsfrihet være bra. Også er det jo en del kunder som er i en posisjon hvor de snart skal få en stilling med mer ansvar og forventer en økt inntekt. Da kan det være kurant med avdragsutsettelse.

Banken har ikke sett en økning i mislighold av lånet ennå.

– Boliglånet vil alltid være noe man prioriterer høyt. Arbeidsledigheten er rekordlav og så lenge man er i jobb så klarer de fleste å betjene boliglånet. Det er først hvis man skal være så uheldig å miste jobben at situasjonen kan bli tøff, avslutter Skaaret.

Bor i områder hvor strømprisene er høye

Pressesjef i Nordea Cathrine Graff forteller at banken også har merket en økning, og spesielt blant én kundegruppe.

– Fra i sommer har vi sett en økning på cirka 50 prosent i kunder som søker om avdragsfrihet, sammenliknet med gjennomsnittet i første halvår, sier pressesjefen til Nettavisen.

– De aller fleste som søker bor i områder i landet der strømprisene er høye, så vi har til nå sett en klar sammenheng med de høye strømprisene.

Men det vil ikke nødvendigvis bety at alle kunder på Østlandet, Sørlandet eller Vestlandet vil kunne få avdragsfrihet.

– For alle kunder er det en kombinasjon av ting. Vi tar en helhetlig vurdering, men vanligvis vil ikke bare en høy strømregning være nok til å få dette godkjent.

Graff understreker at flere kunder ikke har vært innforstått med at bankene må følge visse regler, og har søkt om avdragsfrihet uten å sette seg inn i regelverket.

– Mange har derfor fått avslag.

I likhet med Storebrand, peker Graff på det er visse forutsetninger som skal til for at avdragsfrihet kan være aktuelt.

– Alle kan ikke få innvilget avdragsfrihet. Utlånsforskriften setter strenge krav til blant annet belåningsgrad før bankene kan gi avdragsfrihet.

– Det er også noen produkter som det normalt ikke gis avdragsfrihet til som blant annet fastrentelån. Hvor lenge man kan få avdragsfrihet avhenger av årsaken til behovet for avdragsfriheten og belåningsgraden, avslutter Graff.

Villig til å justere eget forbruk?

Danske Banks pressesjef Øystein Schmidt forteller at de prøver å få til en god løsning for kundene som merker at økonomien har blitt strammere.

– Det viktigste for oss er å foreta en helhetsvurdering av hver enkelt kundes situasjon, og deretter i fellesskap komme frem til ordninger som oppfattes som trygge over tid – både for oss i banken og for kunden, sier Schmidt til Nettavisen.

– Et viktig element her at vi ser at kunden er villig til å justere eget forbruk i takt med at kundens økonomiske situasjon endrer seg. Det blir viktigere å prioritere med hensyn til pengebruk fremover, og dette er noe som kan bli en del av dialogen med banken, sier Schmidt.

Avslutningsvis peker Schmidt på at denne tjenesten er populær i usikre tider.

– Går man tilbake til de første månedene av COVID-pandemien var det også da mange som kom til oss med forespørsel om avdragsfrihet og økt nedbetalingstid på lånene sine. Går man enda lenger tilbake så vi også noe av det samme under oljekrisen i 2015/2016, og da spesielt med hensyn til kundene våre på Vestlandet.