Kiwi- og Meny-eier Norgesgruppen endte med et årsresultat på 3,9 milliarder kroner i 2021. Det kommer fram av årsrapporten som ble lagt fram torsdag morgen.

Det er en svak vekst fra 2020, da årsresultatet var på 3,8 milliarder kroner. Det var imidlertid en økning på én milliard kroner fra 2019 til 2020. Pandemien har med andre ord ført til kraftig vekst for dagligvarekjempen.

Driftsresultatet (EBIT) endte på 5 milliarder kroner, ned fra 5,1 milliarder kroner i 2020.

Driftsinntektene økte derimot med 1,5 prosent i 2021, fra 101,5 milliarder i 2020 til 103,1 milliarder kroner i fjor.

Driftsinntektene er imidlertid mye høyere enn i normalåret 2019, da driftsinntektene var på 90,5 milliarder kroner. Det har vært en jevn økning de siste fem årene, fra 86 milliarder kroner i 2017 til 103 milliarder i 2021.

Det betyr at Johan Johannson, som er største eier - og hovedaksjonær i Norgesgruppen, fortsatt håver inn godt med penger.

Johan Johannson er Norges mektigste dagligvareeier, og er god for flere titalls milliarder kroner, og i 2020 var han rangert som Norges tredje rikeste av Kapital, noe også Nettavisen omtalte.

Les også: Han er Norges mektigste dagligvareeier. Vet du hvem han er?

Det er foreslått et utbytte på 975 millioner kroner til eierne i Norgrsgruppen. Det er 762 aksjonærer i selskapet, og mange av dem er kjøpmenn. Faktisk utbytte vedtas på generalforsamlingen i mai.

Norgesgruppen skriver i årsrapporten at de har klargjort for satsninger på nye konsepter innen storhandel og lavpris non-food (Gigabox og Dollarstore), som de vil lansere i tiden framover.