*Nettavisen* Økonomi.

Elin Ørjasæter

Den norske sykelønnsordningen er gull for kvinner

BRANNFAKKEL: - Høyt sykefravær er trolig prisen å betale for å ha kvinner i arbeid, lyder brannfakkelen fra Nettavisens kommentator Elin Ørjasæther.  Foto: Christine Heim

Kvinner har mye mer sykefravær enn menn. Har kvinner dårligere arbeidsmoral? En ny forskningsrapport kan tyde på det.

To av tre kvinner mellom 15 og 19 mener at det kan være greit å bli hjemme, selv om man er i stand til å gå på jobben. I alle aldersgrupper er kvinner mer tilbøyelige til å godta misbruk av sykelønnsordningen enn det menn er, ifølge ny forskning. Og de yngste er verst.

Les Nettavisens gjennomgang av forskningsrapporten her:
Kvinner aksepterer i større grad sykefravær selv om man er frisk nok til å gå på jobben

Kvinner er mye mer sykmeldt enn menn. De siste tallene fra NAV viser at det legemeldte sykefraværet for kvinner er 6,7 prosent, mens det er 3,8 prosent for menn. Forskjellen her mellom kvinner og menn har vart i flere tiår og gjelder de fleste vestlige land.

Sprengladning

Forskeren Arnstein Mykletun kastet en sprengladning inn i debatten i 2014 da han spurte om kvinners holdninger kunne ha noe med saken å gjøre: Oppfordrer kvinner hverandre til «å lytte til kroppens signaler»? Er det en økt aksept for sykmelding som «forebygging» blant kvinner?, spurte han i Aftenposten. Da ble det full rulle i både avisspaltene og i NRKs Debatten. Mykletun fikk på pelsen for å ha utfordret mytene, men han var på trygg forskningsmessig grunn da han gjorde det.

Den ferske forskningsartikkelen Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? av Tale Hellevik, Ottar Hellevik og Kjersti Misje Østbakken tar opp hansken som ble kastet av Mykletun i 2014. Forskerne har undersøkt holdninger til sykefravær ved å studere data fra til sammen 40 000 respondenter til undersøkelsen Norsk Monitor.

Forskerne skriver: Analysen viser at kvinner har større tilbøyelighet enn menn til å akseptere (...) uberettiget sykefravær. Forskjellen er liten, men robust over tid og mellom aldersgrupper. I tillegg er menn generelt strengere enn kvinner i synet på hva som er rimelige grunner for sykefravær, og hvor lenge et fravær bør vare.

Forsket sønder og sammen

Denne artikkelen er bare siste skudd på stammen i en omfattende forskningslitteratur. Spørsmålet om kvinners høye sykefravær er forsket sønder og sammen, bare sjekk de 66 (!) forskningsrapportene som er oppgitt som referanser i "Kvinner og sykefravær" av Arne Mastekaasa, en artikkel fra 2016.

Mastekaasa knuser myten om at kvinner er mer syke fordi vi har tyngre jobber enn menn. Han knuser også myten om at vi er mer sykmeldt fordi vi har dobbeltarbeid, hjemme og ute. Nei, skriver han, ingen av disse to kan stemme særlig godt. Derimot kan forskjeller i sykefravær skyldes biologi.

Dersom man fjerner gravide fra beregningen så faller kjønnsforskjellen i sykefravær i aldersgruppen 20-24 med hele 74 prosent, ifølge Mastekaasa. Men fortsatt er kvinner mer sykmeldt, i alle yrker, sammenliknet med menn. Vi opplever oss selv som sykere.

Kvinner synes helsen deres er dårligere enn det menn synes om sin helse. Vi går mye oftere til legen enn menn og spiser mer medisiner. Forskjellene i sykefravær gjelder særlig det legemeldte fraværet, altså det som tynger statsfinansene.

Mer enn halvparten av det legemeldte fraværet gjelder enten uspesifiserte muskel/skjelett-lidelser eller psykiske lidelser. Det er lidelser der legen sykmelder på grunnlag av hva pasienten sier, ikke på grunnlag av medisinsk objektive funn.

Psykologens svar

Og hvorfor sitter vi hos legen og jamrer oss, i større grad enn menn? Jeg synes psykologen Marius Lindseth har kommet med det mest interessante innspillet: Kvinner og menn har, i de store tall, ulike utslag i sin personlighet. X-faktoren i sykefraværsdebatten kan være kvinners høyere skårer på faktoren nevrotisisme, et av trekkene i femfaktor-modellen. Det betyr at kvinner, i store tall, ser mørkere på livet og blir fortere engstelige og bekymret.

Det interessante er at dette også være biologisk gitt, ifølge vitenskapen om femfaktor-modellen. At kvinner er høyere på nevrotisisme enn menn ser i stor grad ut til å være medfødt. Og når vi kvinner blir så lei oss at vi ikke orker gå på jobb får vi diagnosen "depressiv reaksjon" hos fastlegen. Når vi er slitne og motløse får vi diagnosen "asteni", som også gir rett til sykmelding.

Den norske sykelønnsordningen med full lønn under sykdom er gull for kvinner. Vi tåler nemlig ikke like mye som menn, og vi synes, ifølge denne siste artikkelen, heller ikke vi trenger å gjøre det. Høyt sykefravær er trolig prisen å betale for å ha kvinner i arbeid.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.