Stadig flere sitter i fastrentefella. Det mener forbrukerøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN.

- Fastrente fører til at færre bytter bank. Dersom rentenivået synker vil kostnaden ved å gå ut av fastrenteavtalen føre til at de fleste kvier seg for å bryte den. Hvis renta stiger så gjør den lave renta i fastrenteavtalen at du limes til banken din, sier Reite til Nettavisen NA24.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Blir kontaktet av frustrerte kunder
Ifølge forbrukerøkonomen får rådgiverne i SpareBank 1 SMN daglig melding om kunder som ikke aksepterer tilbud om bankbytte fordi de sitter låst i dyre fastrenteavtaler i banken de bruker i dag.

- Omfanget av dette øker, og kundene er frustrert over rådet de har fått om å binde renten, sier Reite.

Han mener det generelle rådet alltid er det samme.

- Fastrente er en forsikring mot økning av renten. En slik forsikring vil mest sannsynlig koste deg penger, men kan være verdt det dersom du ikke har økonomi til å tåle selv en liten renteøkning, sier han.

Misforståelse om fastrente
Reite ønsker å rette opp i en utbredt misforståelse om fastrentelån.

- Mange tror at banken selv håver inn gevinsten på renteforskjellen mellom fastrente og flytende rente. Det er misforstått. Sannheten er at banken også normalt låser renta på tilsvarende beløp for å redusere sin renterisiko. Det er derfor ikke utsatte rentehopp fra Norges Bank som gir bankene eventuell gevinst, men det faktum at du som kunde sitter låst til banken din, mener han.

SpareBank 1 SMNs forbrukerøkonom tror det er lav sannsynlighet for store renteøkninger i tiden som kommer.

- Det er derfor ingenting som tilsier at fastrente plutselig skal bli et veldig lønnsomt valg. I et scenario hvor det er fortsatt mulighet for avdragsfrihet så er det ikke noe stort problem å la inflasjonen redusere lånet i stedet for å betale avdrag. Utfordringen er for de kundene som ikke får forlenget avdragsfrihet, sier Reite.

Større fleksibilitet i Danmark
Fagdirektør for finans i Forrbrukerrådet deler Reites oppfatning av at fastrentelån binder kundene.

- Med den type fastrentelån vi har i Norge og reglene rundt dem, medfører det innlåsning av kunder til bankene de allerede er i. Danskenes versjon av fastrentelån har ikke denne innlåsningseffekten. Det har medført at fastrentelån er mer utbredt der enn her, sier Jensen.

Produktpakker binder
Ifølge Forbrukerrådets tall er det få norske forbrukere som bytter bank.

- Om det vil endres ved å innføre den danske typen fastrentelån er ikke gitt. Norske banker vet at de til neste år vil beholde cirka 95 prosent av personkundene de allerede har, sier Jensen.

Han peker på det annet element som bidrar til å binde kundene.

- Utbredelsen av produktpakker er en viktig grunn til at det er så lite mobilitet i det norske bankmarkedet. Nært halvparten av norske bankkunder er tilknyttet banken sin gjennom en produktpakke, sier Jensen.

Han anbefaler folk å bruke Finansportalen.no.

- Portalen er Forbrukerrådets bidrag til et bedre fungerende bankmarked. Her kan du lett sammenlikne tilbud fra ulike banker. Det er også mulig for forbrukere å starte reforhandling og flytteprosess direkte fra finansportalen.no, sier Jensen.

- Snakk med banken i tidlig fase
Når det gjelder bytting av bank dersom du allerede har tegnet fastrente i den opprinnelige banken, har Jensen dette rådet.

- Norske kunder kan normalt flytte fra en bolig til en annen bolig selv om de har fastrentelån. Det som skjer da at man bytter pantet for lånet, men fastrenteavtalen som er inngått. Dette må forbrukere snakke med banken i en tidlig fase, sier han.

Generelle råd om fastrente
Privatøkonomiekspert Rune Pedersen i smartepenger.no har følgende generelle råd for om det lønner seg å binde renten.

- Det er ikke noe mer gunstig å binde renten nå enn i en hvilken som helst annen situasjon, sier Pedersen og understreker at det i lengden alltid vil være gunstigst å ha flytende rente.

- Selv i situasjoner der den faste renten er lavere enn den flytende, vil sannsynligheten være størst for at et lån med flytende rente er mest lønnsomt. En situasjon der den faste renten er lavest sier ikke noe annet enn at markedet forventer at den korte renten skal ned, sier han.

- Men hva blir da rådet til boliglånskundene?

- Kunder som har vanskeligheter med å takle svingningene i korte renter, det være seg av likviditetsmessige eller mentale årsaker, kan kjøpe seg trygghet og god nattesøvn de neste ti årene. For mange vil det være en god investering, selv om den mest sannsynlig vil koste noen kroner mer enn om du hadde hatt flytende rente i hele perioden, sier Pedersen.

LES OGSÅ: