Det er varslet full streik hos til SAS hvis det ikke blir enighet i den betente konflikten mellom SAS-konsernet og pilotene.

Men selv om alle pilotene i SAS tas ut i streik både i Norge, Sverige og Danmark, betyr det ikke at din SAS-avgang nødvendigvis blir innstilt.

For eksempel kan det være slik at SAS-flyet fra Oslo til Alicante kl 06.45 (SK4675) blir rammet av streik, men at neste flyvning allerede en time senere (SK4671) går som planlagt.

SAS er mer enn ett flyselskap

Mye av grunnlaget for konflikten er at SAS har opprettet to nye datterselskaper, SAS Link og SAS Connect. Disse selskapene er i utgangspunktet frittstående, men er en del av SAS-konsernet.

Da disse selskapene ble opprettet fikk ikke korona-oppsagte piloter i SAS jobben sin tilbake, men det ble rekruttert piloter på vanlig måte med det som omtales som dårligere vilkår enn i morselskapet.

Pilotene i disse to selskapene skal ikke ut i streik, og deres danske fagforening har vært sterk kritisk til SAS-pilotene.

Disse selskapene er fullintegrert i SAS' ruteprogram, og bruker SAS' egne flykoder (SK).

SAS Link er foreløpig en liten aktør med base i Bergen som flyr mindre fly på mindre trafikerte ruter, mens SAS Connect har en flåte moderne mellomdistansefly som brukes på europeiske ruter.

Slik ser du hva som gjelder for ditt fly

- SAS har tre såkalte produksjonsplattformer – SAS Link, SAS Connect og SAS Scandinavia. Link og Connect er dekket av kollektivavtaler inngått med Danmarks største fagforbund for flygende, FPU, mens forrige ukes streikevarsel kom fra SAS Scandinavias pilotforeninger. Vi håper at pilotforeningene ikke kommer til å streike, men om det blir streik vil det bety for kundene at deler av SAS-avgangene går som normalt – men det kan oppstå enkelte trafikkforstyrrelser også i den delen av SAS, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til Nettavisen.

For å finne ut om ditt fly flys av et selskap som er omfattet av streiken kan du sjekke billetten eller nettsidene til SAS.

- Hvem som flyr kan du se på billetten din, der det står «operated by», se eksempel i vedlagte screenshot. Det er for tidlig å si noe i detalj om hvordan en eventuell pilotstreik vil påvirke trafikken. Vi anbefaler kunder å sjekke status på sin flygning via app’en eller våre nettsider.