STEINKJER (Nettavisen Økonomi): - Se her. Sånn er det norske bankmarkedet i dag, sier gründer Brynjar Ellingsen og tegner en pyramide på arket foran seg.

- Nederst har du en skog av små og mellomstore lokalbanker. I mellomsjiktet har du regionbankene. Og øverst har de en fem-seks forretningsbanker som til nå har vært enerådende i dette markedet. Produktet vårt gjør det mulig for de lokale- og regionale bankene å konkurrere med de på toppen om de aller største sparekundene.

- Så du ønsker egentlig å snu den pyramiden, altså snu det norske bankmarkedet på hodet?

- Det er jo det vi prøver å få til.

Nettavisen møter Ellingsen i Fixrates lokaler i Steinkjer, som ligger helt innerst i Trondheimsfjorden. Byen er bygget opp rundt skog- og landbruk. Nå bygger nordlendingen opp sentralt plassert midt mellom Felleskjøpets kornsilo, Norturas slakteri og E6.

Startet i et begravelsesbyrå

De er ti ansatte nå. For to år siden var de tre og leide lokaler hos et begravelsesbyrå i byen. Siden den gang har Fixrate skaffet små og mellomstore banker mer enn 9 milliarder kroner.

- Det meste er flyttet fra de store forretningsbankene med hovedkontor i Oslo til små lokalbanker i distriktene. Jeg synes det er en positiv bieffekt av produktet. At vi flytter penger fra Aker Brygge til distriktene. Og at vi gjør det fra Steinkjer, smiler Ellingsen.

Produktet han har laget, så dagens lys for snaut to år siden. Enkelt fortalt er Fixrate en markedsplass hvor store sparekunder møter banker som ønsker å ta vare på hele eller deler av formuen deres.

Det fungerer sånn at en bank som trenger friske penger, etterlyser dette på Ellingsens portal. Her oppgir banken hvor mye den totalt trenger, hvor stort minimumsbeløpet må være og ikke minst prisen (renteprosenten) banken vil betale for å låne kundens penger.

To milliarder på tre måneder

Dermed kan altså en liten, lokal bank raskt hente inn penger når den lokale hjørnesteinsbedriften trenger å låne 100 millioner kroner for å bygge ny fabrikk.

Ikke bare de minste bankene. I vinter valgte nemlig Midt-Norges desidert største bank, Sparebank 1 SMN, å bli en del av markedsplassen. I første omgang satte banken mål om at Fixrate skulle skaffe 2 milliarder kroner.

- Vi har allerede passert det beløpet, forteller banksjef Gunnar Thorsen og legger til:

- Dette er kunder vi ikke hadde hatt kapasitet til å løpe etter på egen hånd, fordi kundene stort sett er utenfor vårt område. To milliarder utgjør nær halvparten av veksten vår innenfor sparemarkedet siste tolv måneder

- Hva skal dere bruke pengene til?

- Det skjer mye i Trøndelag, så pengene skal nok lånes ut til små og store investeringsprosjekter i regionen. Altså brukes de til å skape nye verdier her, svarer Thorsen.

- Hva har stoppet sparekunder fra å bruke mindre banker tidligere?

- Det har vært for tidkrevende for begge parter. Først måtte du ringe rundt til hver enkelt bank og hente inn tilbud. Eller så måtte bankene ringe rundt til potensielle kunder, forteller Ellingsen.

Og selv om det ofte kunne ta flere uker, var det bare halve jobben. For når du flytter penger fra en bank til en annen, så skal det signeres en masse avtaler.

Lover flere milliarder

- I tillegg ble det veldig mye ekstrajobb for regnskapsavdelingen som måtte holde oversikten på mange ulike avtaler. Kort fortalt ble det alt for mye styr for både banker og kunder.

- Hva har dere gjort?

- Vi har bare skapt en møteplass for bank og kunder. 15 minutter etter at en bank går ut og sier den skal kjøpe penger, varsles alle våre kunder. Så kan de som ønsker det oppsøke banken og eventuelt slå til. Kunden kan plassere alt hos en bank, eller fordele pengene sine på flere banker.

- Da må de fortsatt signere masse avtaler?

- Ikke nå lenger. Nå ligger dette hos oss. Det holder for kunden å signere én gang. Også regnskapsavdelingene finner alt hos oss.

- Så kundene har fått mer makt siden alle bankenes tilbud ligger åpent ute?

- Skal vi snakke om makt, så har kundene og de mindre bankene fått mer makt på bekostning av de store bankene. Det synes jeg er en bra ting.

- 9 milliarder er fortsatt en veldig liten del av dette markedet. Hva er målet deres?

- Vi har knust alle mål vi har satt oss. Om fem år er målet å skaffe 100 milliarder til banker vi har avtaler med.

- Klarer du nye to milliarder til Thorsen i SMN innen utgangen av 2019?

- Ja. Minst.