21-åringer og 22-åringer får et nytt tannhelsetilbud landet rundt.

- Det er vedtatt at 168 millioner kroner gis gjennom rammen til fylkeskommunene slik at de kan tilby tannhelsetjenester til 21 – 22 åringene med 50 prosent egenbetaling, beregnet av fylkeskommunens takster på tannbehandling, skriver regjeringen et rundskriv publisert 20. januar 2022, og presiserer samtidig at iverksettingen av tjenestetilbudet skal skje så snart som mulig.

Tilbudet omfatter nødvendig tannbehandling hos offentlige tannhelseklinikker, og ikke kosmetiske tjenester.

Les også: Ukraina: Skal holde samtaler med Russland

- Er nok rett rundt hjørnet for de fleste

En fylkeskommune som allerede har lansert det nye tannhelsetilbudet er Rogaland.

- Vi har brukt litt tid på å få dette på plass, men gikk nå rett før helgen ut med informasjonen, sier fylkestannhelsesjef i Rogaland Pernille Lysaker til Nettavisen.

Tilbudet er gjeldende fra 1. januar 2022.

- Fremover får gruppen 50 prosent på tannlegetimer i det offentlige og kan få refundert 50 prosent av takstene for nødvendig tannbehandling på timeavtaler i januar, februar og mars 2022 hvis man sender inn et refusjonsskjema med kvittering, sier Lysaker.

Fylkeskommunen gikk ut med informasjonen for å treffe flest mulig av årskullene det gjelder. Samtidig er det mange i denne gruppen som allerede er kunder av den offentlige tannhelsetjenesten.

- Vi har veldig mange av disse pasientene hos de offentlige, som betalende voksne. Forskjellen blir nå at neste gang de kommer vil det koste mindre, påpeker Lysaker.

Temaet har vært pratet om blant tannhelsetjenestene i fylkeskommunene seg imellom og blir diskutert i tannhelse-forumer.

- Alle har et bevisst forhold til dette og det har vært et tema vi har pratet om. Det er nok rett rundt hjørnet for de fleste fylkeskommunene, avslutter Lysaker.

- Alltid positiv til tannhelse

Fylkestannlege i Trøndelag Bjørnar Hafell, forteller til Nettavisen at de jobber fortløpende med ordningen, men at de møter på litt utfordringer.

- En utfordring for oss i Trondheimsregionen er at det er et stort pasientomfang. På grunn av sprengt kapasitet kan det hende vi trenger litt hjelp fra det private for å rekker over alle, sier han.

De pasientene dette eventuelt vil gjelde, skal ikke betale mer enn 50 prosent av fylkeskommunal takst, uansett om det er privat understreker Hafell

Han forsikrer om at pasienter som går til klinikkene i Trøndelag per dags dato vil bli fakturert etter den nye ordningen så langt journalsystemene er oppdatert.

Hafell forklarer at på to år dekker de 90 prosent av aldersgruppen 21-22 år i området. Som fylkestannlege er han alltid positiv til tannhelse, og håper at halv pris på vil lokke enda flere i aldersgruppen til tannlegen, selv om dette er en ganske flink gruppe fra før av, mener han.

1 av 10 har dårlig tannhelse

I rundskrivet påpeker helse- og omsorgsdepartementet at unge på 21 og 22 år generelt har jevnt over god tannhelse. Likevel faller noen utenfor.

- Også i denne gruppen antar man at om lag 1 av 10 har dårlig tannhelse og trenger god oppfølging og nødvendig tannhelsehjelp fra tannhelsetjenesten.

Håpet er at flere vil besøke tannlegen med økonomisk støtte fra staten.

- Ved å legge ansvaret for disse til den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, vil en del av befolkningen som har lave besøksrater i tannhelsetjenesten bli fulgt opp.

Les også: Bare fire kommuner bruker ikke ufaglærte lærere

Seier for SV

Det er Sv som har presset på for billigere tannlegetimer under fjorårets budsjettforhandlingene med Ap og Sp.

- Totalt fikk vi økt rammen til tannhelse med 378 millioner kroner i forhold til regjeringens forslag, og det innebærer at flere vil få dekket mer av tannlegeregningen, sier den helsepolitiske talsperson for partiet Marian Hussein til Nettavisen.

- Vi fikk også gjennomslag for å sette ned et utvalg som skal komme med forslag til tannhelsereform. Når det er sagt skulle vi gjerne komment lenger i denne omgangen, og mener det haster å få satt ned utvalget som skal komme med forslag om en tannhelsereform, og Sv vil fortsette å arbeide for at vi får på plass et egenandelstak så raskt som mulig, legger hun til.

Partiet satser på flere seire fremover. Kanskje det neste år blir din tur?

- Tannhelse har lenge vært et skammelig hull i velferdsstaten. Jeg er stolt av at SVs gjennomslag i budsjettavtale satt startskuddet for å begynne å fylle dette hullet. 21- og 22-åringene er den første gruppen som opplever utvidelsen, men absolutt ikke siste. SV skal fortsette jobbe for en tannhelsereform som dekker hele befolkningen, avslutter hun.

Det er ikke sikkert om dette har tredd i kraft hos alle kommuner enda, men iverksetting av tjenestetilbudet skal skje så snart som mulig, avsluttes det i rundskrivet.

Les også: Opplevde smertehelvete - nå kommer tannlege-regningen som svir