Ferske tall fra Finansklagenemda viser at nemda det siste året har mottatt cirka 830 kortsvindelklager. Over halvparten av sakene gjelder kortsvindel der pinkode er benyttet.

- Av de sakene som behandles i nemda går nesten alle i kundens disfavør dersom pinkode er benyttet. Kunden får altså ikke erstatning fordi bankene mener kunden har opptrådt uaktsomt eller grovt uaktsomt, sier Bjønnes til NA24.

Det skjer til tross for at kjeltringer enkelt får tak i pinkoden din uten at du aner det.

Slik stjeler de pinkoden
Se på bildet øverst i saken. Det viser beslag politiet i Vestfold gjorde i mai etter arrestasjon av to polakker på Torp Lufthavn.

Med videokameraet som ikke større enn en tyggegummipakke kunne polakkene ha videofilmet koden som kortbrukere tastet i minibanken.

- Det er ikke store kameraet, men vi har testet det, og det virker, sier politiinspektør Trond Templen Grave i en kommentar til Tønsbergs Blad.

I bagasjen deres fant politiet det lille videokameraet, 52 plastkort med magnetstripe, magnetstripeleser, magnetstripeprogrammerer samt en koffert med smått verktøy.

Ifølge både politi og Forbrukerrådet er det ekstremt lett å kopiere magnetstripen med utstyret som er avbildet.

Håpløst for bankkunder
- Hvordan kan bankene nekte å ta ansvar ved kortsvindel når vi ser hvor lett det er å få tak i både kortinformasjon og pinkode?

- Det er et godt spørsmål. Bankkundene har et håpløst utgangspunkt når bankene krever at kunden selv må bevise at han eller hun ikke har opptrådt uaktsomt, sier Bjønness som mener bankene må begynne å ta mer ansvar.

Ifølge finansavtaleloven er egenandelen ved kortmisbruk 1.200 kroner som kunden må betale uansett dersom pinkode er benyttet. Dersom banken mener at kunden har opptrådt grovt uaktsomt stiger egenandelen til 12.000 kroner. Les reglene her

- Jeg mener både Finanstilsynet og eventuelt Finansdepartementet burde se nærmere på om dagens lovverk er rettferdig, sier Bjønnes.

Har din kortsvindelsak blitt avvist av banken fordi pinkode var benyttet? Kontakt journalisten her

Større problem enn bankene innrømmer
Ifølge Dagbladet ble det i 2009 ble det svindlet med kort for rundt 215 millioner kroner i Norge. I 2006 registrerte politiet på landsbasis 312 tilfeller av tyveri fra minibank. I 2009 var tallet økt til 797 tilfeller. I første halvår i år er det registrert rundt 1.000 tilfeller.

Hvor mange nordmenn som hvert år rammes av kortsvindel, er det ikke mulig å få svar på verken hos Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) eller Bankenes Standardiseringskontor, skriver Forbrukerrådet på sine nettsider.

Forbrukerrådet foretok derfor foretatt en egen undersøkelse som viser at om lag 130.000 nordmenn opplevde å bli kortsvindlet i fjor. Bankene selv hevder tallet er 20.000.

Forbrukerrådet etterlyser åpenhet og sikrere betalingssystemer og får støtte av Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson, Jan Bøhler.

- Det er for lite kontroll på den kraftig økende skimmingsvindelen i Norge, sier Bøhler til Dagbladet.