STRAND (Nettavisen Økonomi:) – Julen blir ikke så god solmessig. Da får et annet lys få skinne i stedet, sier kirkeverge Trond Hjorteland med et glimt i øyet.

Da Strand kirke og KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter(KA) lanserte ideen om solcellepaneler på kirketaket for fem år siden, ble de møtt av det Hjorteland omtaler som en «god dose konstruktiv skepsis».

Taket hadde råteskader og måtte skiftes uansett - men solceller på en kirke? Riksantikvaren rynket på nesen, men biskopen og lokalsamfunnet var positive. I 2016 var taket ferdig, med 200 kvadratmeter solceller integrert.

– Lokalt ble ideen møtt med entusiasme og velvilje, og riksantikvaren sa til slutt ja - under en rekke forutsetninger, som for eksempel at vi lagret det gamle skifertaket i kjelleren for bruk på et senere tidspunkt, sier Hjorteland.

Les også: «Versting» kutter helt ut dagligvarer i plastposer

Klar for å bli plusskirke

Ideen til solcelletaket på Strand kirke kom i 2014. KA registrerte at kirkenes klimaavtrykk var for høyt, og at bygg og energi stod for 66 prosent av utslippene. Én av måtene kirkene kunne kutte utslipp på, i tillegg til å redusere energibruken og redusere antall reiser, var å produsere egen fornybar energi.

– Solcellene er bygningsintegrerte og erstatter taket. Regnestykket viste at det sparte seg økonomisk da vi først skulle skifte tak, sier Hjorteland, og legger til at Enova, Stiftelsen Uni, KA og Lyse spyttet inn til sammen over 1,15 millioner kroner.

Apropos regnstykke: Hvordan skal en kirke som i dag forbruker cirka 90.000 kWh årlig produsere mer strøm enn den bruker? Ifølge Hjorteland og KA produserer solcelletaket i snitt 23.000 kWh per år. Kirken tror også det vil være mulig å kutte 37.000 kWh med tiltak som mer tilpasset oppvarming, LED-belysning, isolering av gulv, tak og vegger, samt utskifting og forbedring av vinduene.

I tillegg skal kirken brukes sjeldnere, da en ny kirke snart står klar i området. Strand kirke regner med at dette vil redusere energibruken med ytterligere 20.000 kWh. Dermed vil kirken gå 3.000 kWh i pluss i løpet av 2020 eller 2021.

Solcellepaneler på kirketak er et relativt vanlig syn i Storbritannia, Frankrike og Tyskland. I Norge finnes det imidlertid kun to kirker med slike tak: Strand kirke og Sarpsborg kirke. Forholdene for solceller er svært gode på Strand: Mye solinnstråling, lite snø, en kirke som ligger høyt i terrenget og et kirketak som ikke er utsatt for skygge.

– Grunnen til at solcellepaneler på kirker kommer senere til Norge, kan ha sammenheng med at strømmen er billigere her. Det er nok også mer kunnskap og kompetanse på kontinentet, men vi vil nok se flere solcellepaneler på kirker fremover. Mange har tatt kontakt med oss for å høre om vår løsning, sier Hjorteland.

Les også: 15 grep som kutter skatten før nyttår

Artikkelen fortsetter under målingen under:

Stort klimaengasjement i kirken

Harald Ringstad i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter var primus motor for å få solcellene på taket til Strand kirke. Han sier kirken har som oppgave å påvirke folk til å leve mer klimavennlig, og at klimaengasjementet er stort både sentralt og lokalt i kirkene. Strand kirke er et forbilde for mange menigheter, ifølge Ringstad.

– Vi har sett hvor viktig dialog og faglige diskusjoner er. Solceller på alle kirketak er ikke løsningen, men slike prosjekter utløser en bevisstgjøring innad i kirken og hos vernemyndighetene, og mellom myndigheter og tiltakshaver. Ved solcelleinstallasjoner på kulturhistoriske bygg, er det viktig å både ta hensyn til byggets identitet og dets visuelle virkning i miljøet, sier Ringstad.

Solcellepaneler er en del av et større arbeid med å redusere kirkens klimaavtrykk, ifølge Ringstad. Kirken skal også i større grad enn tidligere unngå fossildrevne biler og fly: I disse dager utarbeider for eksempel Kirkerådet et forslag til retningslinjer som sier at de ansatte i Kirkerådets sekretariat skal forsøke å unngå fly på reiser under 60 mil.

Ifølge kirkeverge Hjorteland i Strand kirke har solcelletaket inspirert flere i området. I investeringsbudsjettet til Strand kommune har det blitt satt av midler til å skifte ut taket på Jørpeland kirke, 8,6 kilometer unna Strand kirke. Der er det en klar forventninger om at fornybare løsninger som solceller blir en del av taket.

Anbudskonkurransen blir lyst ut rett over nyttår, og kommunen vil be om priser på både tradisjonell renovering med skifertak og priser på bygningsintegrerte solceller.

«Vi har en klar forventning om at bygningsintegrerte solceller vil være konkurransedyktige på pris i forhold til tradisjonell renovering», skriver kommunen i vedtaket.

I tillegg bygges det en ny kirke i Tau sentrum, 2 kilometer unna Strand kirke, som etter planen skal stå ferdig sommeren 2021. Også her skal det legges til rette for solceller.

– Det betyr i så fall at alle tre kirkene i Strand kommune vil ha solceller, sier Hjorteland.

Les mer: Færre flyr: Hyller tyske politikere og slakter de norske