STORTINGET (Nettavisen Økonomi). Fremskrittspartiet ba i forbindelse med trontaledebatten for en drøy uke siden regjeringen om å se på bruken av norske bistandsmidler til land med et høyt korrupsjonsnivå. Kriteriene er indeksen til Transparency International.

Partiet vil be Utenriksdepartementet (UD) sikre på en bedre måte at disse midlene ikke forsvinner til korrupsjon i land som Syria, Afghanistan, Brasil, Palestina og Sør-Sudan. Norge støtter disse landene årlig med til sammen nærmere 4 milliarder kroner.

- Alle disse landene er blant de mest korrupte regimene, og forslaget vårt fikk jaggu meg flertall i Stortinget. Alle partiene bortsett fra MDG stemte for det, sier partileder Siv Jensen når vi møter henne på partilederkontoret i Stortinget.

Les også: 1,1 milliarder mindre til bistand

Overraskende

- Det er i seg selv superbra, men også et overraskende gjennombrudd. I mange tiår har vi stått alene i å stille kritiske spørsmål både til nivået på bistanden og hva som faktisk skjer med den.

I statsbudsjettet for 2020 er det satt av 40 milliarder kroner til bistand. Det utgjør nesten 3 prosent av budsjettet og ifølge Jensen over målet på 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI ). FNs mål er at giverlandene skal bruke 0,7 prosent.

- Vi mener at bistanden må spisses mye mer enn i dag, fordi den strøs ut til alles verdenshjørner til massevis av formål. Dessverre så vi liten vilje til dette mens vi satt i regjering, sier eks-statsråden.

Det er ett område Jensen mener er totalt fritatt for å delta i prioriteringsdiskusjonen, og det er bistandsbudsjettet. De resterende fagstatsrådene må krangle om resten.

Les også: Norge bør lære av Danmark og returnere asylsøkere for å la dem søke fra utlandet

Ikke en finger

Hun har som mangeårig finansminister sittet i en del budsjettkonferanser og hevder det er ingen statsråder som har en enklere jobb enn bistandsministeren.

- Han kan bare sove seg gjennom tre dager med budsjettkonferanse og trenger ikke løfte en finger, han trenger ikke å kjempe. Pengene er der før budsjettkonferansen har begynt.

- Men dere satt seks år i regjering med deg som finansminister, hvorfor fikk dere ikke til noe da?

- Problemet er at vi er det eneste partiet om tør å stille kritiske spørsmål til dette. Men nå har vi fått flertall for vårt forslag, og det kan jo være et tegn på at regjeringen begynner å se at dette er problematisk, er svaret.

Resignerte

- Og i regjering var KrF den tydelige motpolen?

- Jeg opplever jo det. Vi resignerte litt på grunn av noe av dette og aksepterte 1-prosentmålet.

Men nå er Jensen mer optimistisk. Det skyldes kombinasjonen av at Frp fikk flertall for sitt forslag, og at en reduksjon i bistanden er et av kravene når partiet setter seg til forhandlingsbordet med regjeringspartiene.

- Hvilket nivå har vi ikke tatt stilling til ennå, men vi gir ikke noe ultimatum, svarer Jensen når Nettavisen ber henne om å konkretisere.

- Det virker nokså langt unna at dere får gjennomslag for en reduksjon til 0,7 prosent?

- Vi har ennå ikke begynt forhandlingene, og vi har heller ikke definert det. Men denne debatten blir mer interessant når regjeringen kommer tilbake med resultatet av pengebruken.

Landsmøte

Frp avholder denne helgen landsmøte. Bruken av bistandsmidler vil være ett av temaene når Jensen går på talerstolen kl. 11 lørdag.

- Hva er signalet ditt til landsmøtet?

- At det er bra at vi har fått flertall for dette, og det kommer jeg til å gi noen eksempler på:

- Hvorfor gir vi penger til palestinske selvstyremyndigheter når de bruker penger over budsjettet til å finansiere terrorister? Hvorfor gir vi penger for at LO skal drive fagforeningsarbeid, er det bistand? Er det noen flere barn som legger seg mette i magen å grunn av det? Det er jo ikke det, sier en retorisk partileder.

Les også: Valgforsker. - Indre uro i Frp før landsmøte

Kunst og kultur

Jensen mener det er mange like eksempler på hva pengene går til, og at det handler om utstrakt aktivitet i UD og Norad for å få brukt pengene.

- Pengene brukes til formål som på ingen måte kan sies å være bistand. Det går til fremme av kunst og kultur. Det er ikke bistand! sier Jensen ettertrykkelig.

Hun gjentar at det ikke er noen grunn til at nivået på bistand skal være så høyt som det er.

- Vi hadde vært kjempegode om vi også hadde lagt oss på det som er kravet fra FN. Norge gir suverent mest av alle landene i verden til bistand. Vi gir 57 prosent mer per innbygger enn i Sverige og nesten dobbelt så mye som Danmark.

Samaritan

- For meg fremstår det mer og mer som det er viktigere at man skal overholde 1 prosent, enn hva pengene går til. Vi ser også at i mange år har UD hatt problemer med å få brukt pengene, fordi det er så mye. Hvis målet er å fremstå som verdens mest barmhjertige samaritan, bør man faktisk sjekke hva pengene går til også.

UD hevder ifølge Jensen at de har en nulltoleranselinje mot korrupsjon og veldige gode kontrollmekanismer. Men hittil i år er det kun tilbakebetalt 3,6 millioner av 40 milliarder bistandsmidler.

- Det er forsvinnende lite i forhold til de milliardene som gis, konstaterer Jensen.

BI-forsker Jørgen Juel Andersen har i samarbeid med to forskere fra Danmark skrevet en rapport om hvor det blir av bistandsmidlene.

Hemmelige konti

- Der er konklusjonen at den rike eliten stikker av gårde med bistandsmidlene. For hver hundrelapp som gis i bistand, overføres 7,50 kroner til hemmelige konti i land som Sveits og Luxembourg. Det skjer omtrent i det øyeblikket bistanden kommer inn på konto, hevder Jensen.

Huns viser også til en undersøkelse fra Riksrevisjonen, som konkluderer med at verken UD eller Norad gjør nok for å sikre relevant og pålitelig informasjon om resultatet.

- De konkluderer med at det er umulig å se resultatet av pengene, og det får ikke konsekvenser om det ikke rapporteres resultater. Man vet ikke hvor mye om går til administrasjon, og det er veldig lite åpenhet.

Målrettes

Frp-lederen vil ikke nulle ut alle milliardene som går til bistand, men mener midlene bør målrettes mer til nødhjelp og humanitær hjelp til nærområdene.

- Men vil du ha null bistand til de verste landene?

- Nei, men hvis vi først skal gi bistand, må vi vite at pengene går til å hjelpe.

- Er det greit å bruke 0,7 prosent av BNI?

- Det ville ha vært et betydelig fremskritt for norske skattebetalere. Vi er ganske alene i verden om å gi 1 prosent. Forskjellen mellom 1 prosent og 0,7 prosent utgjør noen milliarder.

Les også: Carl I. Hagen vil ha mye strengere innvandringspolitikk

Ukritisk

Jensen sier at problemet er at selv om Riksrevisjonens rapport og andre rapporter har dokumentert dette gjennom mange år, skjer det ikke noe. Alt handler om å nå prosentmålet.

- Jeg opplever at alle partiene med unntak av oss synes at 1 prosent er greit, uten at man stiller noen kritiske spørsmål til hvordan pengene brukes. Men det ville være rart hvis det ikke var krefter i Høyre som var enige i deler av dette.

Frp har ifølge partilederen ingen problemer med å hjelpe ute i den store verden. Det er mer enn nok av humanitære katastrofer rundt omkring i verden å ta tak i, som krigsområder og flyktningleire.

Men Frp må vite at pengene kommer til det formålet de er ment til, og at ingen diktator beriker seg på norske skattebetaleres bekostning.

- Når vi ønsker godhjertet å hjelpe noe, ønsker vi ikke at pengene skal havne på en eller annen bankkonto.

Godt spørsmål

- Du har vært med i rikspolitikken i godt over 20 år, merker du noen holdningsendring i det hele tatt?

- Nei, kommer det kjapt.

- Og det tror du skyldes?

- Det er et veldig godt spørsmål. Jeg synes jo at dette er et kritisk spørsmål som burde stilles til alle partiene. De burde forklare hvorfor de synes dette er greit at man setter seg et sånt mål og bruker svimlende store beløp uten at man vet at det faktisk hjelper.

Ingenting å lure på

- Frykter du at det er store mørketall?

- Ja, det er det jeg er redd for. Når man så langt har avdekket 3,6 millioner kroner av 40 milliarder… klart det er mørketall, det er ikke noe å lure på.

- Men én ting er mørketallene med tanke på korrupsjon og penger som forsvinner på hemmelige konti. En annen ting er der det ikke er mørketall, men hvor det kan stilles spørsmål om vi kan kalle det bistand.

- Tror du mottakerlandene ser på Norge som naive?

- Det er i hvert fall blitt en ganske stor bistandslobby som reiser verden rundt på konferanser for skattebetalernes penger, svarer Jensen.