Den viktige tremåneders pengemarkedsrenten (NIBOR) har ikke vært høyere siden april 2020 og er nå på ca. 0,80 prosent.

Renten er helt avgjørende for boliglånsrenten din, siden dette er renten som bankene selv låner penger til. Jo høyere den er, jo dyrere er det dermed for bankene å låne penger, en økning de gjerne kompenserer for å øke renten ut til boliglånskunden.

Markedets kanskje viktigste referanserente har steget kraftig (se grafen under) i takt med de varslede renteøkningene fra Norges Bank.

Men det profesjonelle rentemarkedet (se under) priser inn enda høyere rente fremover enn det Norges Bank har lagt til grunn.

Hvis disse renteproffene får rett, er 3-månedersrenten helt oppe på 1,17 prosent allerede i mars, langt over en antatt styringsrente på 0,75 prosent. Denne forskjellen er unaturlig høy.

Reagerer

Det fikk sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til å reagere i morgenrapporten.

Får disse proffe aktørene rett, kan det bety enda høyere boliglånsrenter for deg enn det Norges Bank ser for seg.

Men Kjersti Haugland demper denne rentefrykten. Sjeføkonomen tror ikke at markedet treffer når de nå priser inn sannsynlighet for en raskere renteoppgang den nærmeste tiden. Mest trolig skal dette skje i form av et ekstra hopp i januar.

Les også: Sjeføkonom spår lønnsfest og kjøpefest

Gode grunner

«Vi mener det er gode grunner til å vente at planen om å heve omtrent hver tredje måned fram til sommeren holdes fast», skrev Haugland i morgenrapporten onsdag.

- Det er forventninger om at renten skal stige, det følger veldig klart av planen til Norges Bank, sier Haugland til Nettavisen Økonomi.

I det norske rentemarkedet kan store, profesjonelle aktører «vedde på» hva de tror om renteutviklingen fremover. Og dette markedet ser for seg enda høyere renter enn det Norges Bank gjør.

Les også: Rentene er på vei oppover: Disse gruppene er mest utsatt

Rimelig sikker

Det er udiskutabelt at Norges Bank setter opp styringsrenten på rentemøtet 16. desember til 0,50 prosent. På spørsmål om det er like sikkert med en økning i mars, svarer Haugland:

- Skråsikker er jeg ikke. Om oppblussingen i pandemien fører til tiltak som tynger økonomien, vil det naturlig å ha en pause i rentehevingene.

- Jeg er imidlertid rimelig sikker på at neste økning kommer mars, og at det også kommer en ny økning i juni. Men jo lenger ut vi kommer i tid, desto mer usikre bør vi være, sier sjeføkonomen.

Hovedbanen til Norges Bank er en styringsrente på 1 prosent sommeren 2022, og så sakker de deretter av på tempoet. Renteutviklingen henger veldig på utviklingen i arbeidsmarkedet og lønnsoppgjøret, men det er viktig å huske på at Norges Bank ikke har hastverk dagens situasjon, sier DNBs sjeføkonom.

For hovedbildet er at norsk økonomi fortsetter å hente seg godt inn, og da er poenget for Norges Bank er å komme tilbake på et normalt rentenivå.

1,5 prosent

Det tilsier en styringsrente på 1,5 prosent, som før pandemien satte inn, kanskje også 1,75 prosent når vi kommer til 2024. Men tempoet i renteøkningene vil falle etter hvert.

Det som taler for raskere renteøkninger, er knapphet i arbeidsmarkedet, blant annet som følge av vanskeligere tilgang til utenlandsk arbeidskraft.

- Vi kan få en kraftigere oppgang i lønningene, som driver inflasjonen opp. Men vi tror mest på en utvikling som tilsier to rentehevinger i neste halvår og en ytterligere heving i andre halvår av 2022, sier Haugland.

Les også: Ekstrem priseffekt for norske bankkunder: Kan tape hundretusenvis av kroner

Oppblomstring

Et stadig større usikkerhetsmoment er koronaoppblomstringen, som i verste fall kan føre til nye nasjonale nedstenginger hos våre viktigste handelspartnere.

- Hvor mye bør denne usikkerheten telle med i Norges Banks forventninger?

- Pandemien er det største usikkerhetsmomentet, men Norges Bank vil nok ikke endre kurs med mindre de faktisk ser en utvikling som hemmer norsk økonomi, svarer Haugland.

Sjeføkonomen sier at hennes morgenkommentar var myntet på hva rentemarkedet forventer. Og renteproffene indikerer en viss sannsynlighet for en enda raskere renteoppgang enn antatt.

Les også: Slår alarm om nordmenns gjeld

Gradvis

- Men Norges Bank har signalisert en gradvis renteoppgang. Det er usikkerhet knyttet til pandemien og hvordan renteøkningene virker inn på økonomien, husholdningene og valutakursen, sier Haugland.

- Hvorfor stiger rentene ute og hjemme?

- Det er veldig mye søkelys ute på den høyere inflasjonen, og oppgangen i internasjonale renter har nok smittet over på de norske rentene.