I mandagens morgenrapport spår Olsen at det kan gå mot den historiske nullrenten. Norges Bank senket fredag styringstenten med 0,50 prosentpoeng til 1 prosent, men Nordeas sjeføkonom mener det langt fra er nok.

Han tror Norges Bank også snarlig kutter renten til 0 prosent. Olsen viser til at mange norske bedrifter er rammet hardt av tiltakene som er iverksatt for å stoppe spredningen av koronaviruset i Norge.

Les også: "Mot jubel for låntakerne - boliglånsrenten kan stupe mot 1 prosent"

Selv om renten ikke er det mest virkningsfulle våpenet for å støtte økonomien, tror Nordeas sjeføkonom at Norges Bank vil ta i bruk alle tiltak for å hjelpe til der de kan. Når dette kuttet eksakt kan komme, er vanskelig å spå, men et slikt kutt er absolutt mulig i løpet av uken.

Sist gang Norges Bank kuttet styringsrenten med 1 prosentpoeng eller mer, var i desember 2008 under finanskrisen. Da ble renten kuttet med hele 1,75 prosentpoeng til 3 prosent.

Det som må til

Olsen tror sentralbanken vår er villig til å gjøre det som er nødvendig for å redde den norske økonomien i ekstraordinære tider. Det betyr både å sørge for at markedet får tilstrekkelig likviditet og å kutte renten ned mot 0 prosent, men ikke negative renter.

Den norske økonomien er i ferd med å gå inn i en nedstengning. Olsen mener den norske økonomien vil falle som en stein. Ingen vet hvor lenge de strenge tiltakene fra regjeringen vil vare, men jo lenger de varer, desto mer alvorlig blir konsekvensene for økonomien.

Olsen peker på at det overordnede målet for både regjeringen og Norges Bank er å sørge for at folk har jobb den dagen restriksjonene heves.

Den amerikanske sentralbanken kuttet søndag til intervallet 0-0,25 prosent i et ekstraordinært kutt, men Olsen ser ikke for seg at Norges Bank tar i bruk negative renter. Det gjør heller ikke Federal Reserve.