OSLO S (Nettavisen) Rett utenfor hovedinngangen til Oslo sentralbanestasjon står det noe som ligner en militærbrakke. Men det er faktisk en snusbutikk.

Nettavisen møter snuskongen Geir Hammer som er administrerende direktør i Swedish Match Norge. Selskapet står bak produkter som General, en av de mest populære snusmerkene i Norge.

Han viser ivrig frem to snusbokser som er nesten helt like. Den ene har tobakk i seg, og er lovlig i Norge. Den andre er ulovlig å innføre i Norge – fordi den ikke inneholder tobakk. Den andre er fra deres nyvinning G.4 All White, som er tilsatt noen gram tobakk. Denne har de lov til å selge i Norge.

Kliss like. Den éne er forbudt

Snusboksen har han tatt med fra Sverige. Det gjør ham, ifølge Helsedirektoratet og Tollvesenet til en lovbryter.

Ifølge Tolldirektoratet er det følgende regler som gjelder:

«Det er forbudt å innføre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Dette følger av forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter § 2.»

«Etter Helsedirektoratets vurdering er tobakksfri snus med innhold av nikotin et nytt nikotinprodukt etter denne forskriften.»

– Det er jo helt sjanseløst, sier Hammer til Nettavisen Økonomi.

Ifølge Tobakksskadelovens formålsparagraf er målet med loven å «på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn». Men når selskapet har utviklet produkter uten tobakk, blir de forbudt.

– Strider mot sunn fornuft

– Vi har søkt om dispensasjon gjentatte ganger, og det kan Helsedirektoratet gi, men de har valgt å si nei, sier Hammer.

– Hvorfor er det ikke lov?

– Det er et spørsmål vi stiller oss. For det strider mot all sunn fornuft. De snakker om de skadelige emne i snus, og spesielt tobakk. Vi har brukt mye energi på å fjerne tobakken og finne gode alternativer som svarer på det opprinnelige ønsket, så synes vi det er helt merkelig.

– Kan dere bevise at det er mindre skadelig?

– Det er vi relativt sikre på. Snus er beviselig det minst skadelige tobakksproduktet som finnes og nå har vi fjernet tobakken fra den. Vi har skapt et godt produkt som folk liker, forklarer han.

Ettersom de er en del av tobakksindustrien, er det få som vil snakke med dem. Inkludert helsemyndighetene.

– Det er ingen som bestrider at tobakk er skadelig, og spesielt røyking. Men det er utrolig mye mindre skadelig å snuse fremfor å røyke, og det er det unison enighet om. Da er det langt bedre at folk slutter å røyke, og heller snuser, forklarer Hammer.

Kunne vært tobakksfri

Han mener at hvis de fikk selge tobakksfri snus, kunne store deler av markedet allerede vært helt tobakksfritt.

– Over 15 prosent av markedet i dag er «all white» med litt tobakk i. Denne snusen kunne vært tobakksfri om myndighetene åpnet for det, sier Hammer.

Han etterlyser å få komme i dialog med myndighetene om å få dette på plass.

– Det hadde vært mye bedre med dialog. Vi har laget snus i over 200 år, vi er snus. Og vi vil svare på alle spørsmål som myndighetene har, åpent og ærlig.

Derfor er det forbudt

Sommeren i fjor hadde tobakksfri snus allerede funnet veien til norske butikkhyller. Det mest kjente var produktet Epok. Etter mye om og men, endte Helsedirektoratet opp med å tvinge butikker til å slutte å selge snusen.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet uttalte til Dagbladet i forbindelse med vedtaket til Helsedirektoratet at det vitnet om å være en prinsippsak.

– Det virker mer som en prinsippsak. Hvis myndighetene faktisk vil få nikotinbrukere over på de minst skadelige produktene, så harmonerer denne politikken dårlig, sier han.

Lund forklarer at Epok som er en tobakksfri snus, har veldig lave nivåer av de mest kreftfremkallende stoffene.

– Den har en skadegrad som kan sammenliknes med nikotintyggegummi, sa han til Dagbladet.

Helsedirektoratet ga produsenten en ukes frist for å trekke den tilbake fra markedet, og direktoratet mener den er i strid med lovverket som sier nei til nye snusprodukter.

– Det handler om å skape et minst mulig skadelig produkt. Det beste hadde vært om de regulerte dette på lik måte med andre produkter, som man for eksempel har gjort med e-sigaretter. Produktet vi snakker om her er snusens e-sigarett, sier Geir Hammer.

Helsedepartementet: Skal bli lov

Helsedepartementet som er overordnede til Helsedirektoratet, forteller at de er i gang med arbeidet å fjerne denne bestemmelsen.

– Dagens forbud mot nye produkter skal bli opphevet og erstattet med en godkjenningsordning. Snusprodukter som er fri for tobakk vil kunne søke om godkjenning etter den nye ordningen, forteller statssekretær Anne Bramo til Nettavisen Økonomi.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Jakob Linhave, sier de ikke vil åpne for dette i den norske lovgivningen. Det blir imidlertid en endring etter et EU-direktiv trer i kraft antageligvis ved årsskiftet.

– Det nye EU-direktivet vil trolig være på plass i løpet av 2019/20. Reglene er vedtatt, men vi venter nå på at de skal tre i kraft. Det er riktig at forbudet vil bli erstattet av en godkjenningsordning for nye produkter. Detaljene rundt godkjenningsordningen har vært på høring, og vil fastsettes i forskrift av Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av året, forklarer Linhave.

Det er spesielt av hensyn til barn og unge at helsedirektoratet har holdt igjen for dette produktet, oppgir Linhave.

– Vi har et strengt lovverk når det gjelder nye tobakks- og nikotinprodukter, og vi har et særskilt ansvar for å tenke på barn og unge. De nye reglene har omfattende dokumentasjonskrav og vilkår som må være oppfylt for at godkjenning skal gis. Vi ønsker ikke at nye generasjoner skal bli avhengige av nikotin og tobakk fordi det er begge skadelige stoffer, sier han.

Helsedirektoratet påpeker at de kan søke om adgang til å selge produktet som legemiddel på apotek.

– Produsentene har likevel muligheten til å søke om markedsadgang gjennom legemiddellovgivningen, og det finnes slike produkter på markedet i dag, sier Linhave.