Gå til sidens hovedinnhold

Denne terrassen har skapt vondt blod

Full krangel etter at den ble satt opp uten søknad.

Denne terrassen har skapt vondt blod i Borgeåsen. Den ble satt opp uten søknad, og da eieren omsider søkte, erklærte kommunen den for ulovlig. Fylkesmannen skal nå si endelig ja eller nei til terrassen.

Saken har rullet og gått lenge, og Fylkesmannen har fått et 32 sider langt sakskompleks på sitt bord, skriver Porsgrunns Dagblad.

Spørsmålet er om terrassen må rives eller ikke.

Porsgrunn kommune opplyser at de ikke vet når eier av Borgeåsen terrasse 25 satte opp den omstridte terrassen, og at den ble bygget uten søknad.

Slik har saksgangen vært, ifølge kommunens saksbehandler Siv Hauge:

* Terrassen settes opp uten lov.

* Naboen klager til kommunen.

* Kommunen ser på saken, og ber eieren av terrassen sende søknad.

* Eieren søker.

* Kommunen avslår søknaden.

* Eieren klager på avslaget.

* Kommunen avslår igjen, fordi terrassen ligger altfor nær naboen.

* Avslaget klages inn for Fylkesmannen, og der er saken til behandling nå.

Mye brev
Hittil har kommunen mottatt i alt ti skriftlige henvendelser fra eieren av terrassen og fra naboen.

I august i fjor skrev naboen til kommunen at terrassen delvis stenger hans adkomstvei og gir for mye innsyn i hans hage.

- Min bolig er fra 1905 og den smale veien, som går fra Borgeåsen terrasse, har vært adkomstvei til mitt hus i over 100 år, skriver naboen.

Han har adresse Sandbakken og viser til en åpenbar bruksrett til den smale veien. Han mener det må være opplagt at oppføringen av terrassen er i strid med byggeloven, naboloven og brannforskrifter.

Kan skalle borti
Avstanden fra terrassen til naboens hage er bare en drøy meter.

- Terrassen ligger så nært mitt uthus at man risikerer å skalle i den, skriver naboen

- Foruten å være til ulempe og hinder er innsynet det verste. Det er greit å kunne ha litt privatliv i egen hage, opplyser naboen.

Tatt masse bilder
Mannen som har satt opp terrassen, har i klagen til kommunen lagt ved en rekke bilder av andre hus i Porsgrunn.

Han har oppgitt nøyaktig hvordan de andre naboene har bygget carport, verandaer og terrassebygg. I tillegg har han vist til konkrete eksempler og tatt bilder av hus på Osebakken, Hovenga og Bjørntvedt.

Han mener bildene dokumenterer at han er utsatt for forskjellsbehandling.

- Denne måten å bygge på har alltid vært godkjent i Porsgrunn kommune, skriver mannen.

Dialog nytteløst
Naboen opplyser at han flere ganger har forsøkt å snakke med eieren av terrassen.

- Jeg ser ingen annen utvei enn å sende en skriftlig klage til kommunen, i håp om å få hjelp i denne saken, da det ikke blir tatt hensyn til min eiendom og dialog ikke nytter, skriver naboen.

Les flere nyheter fra Porsgrunn og Bamble hos:Porsgrunns Dagblad

Kommentarer til denne saken