Ønsker du å spare til pensjon, er IPS den mest lønnsomme spareordningen. Det skulle jaggu bare mangle. For du skal ha godt betalt for å binde en andel av sparepengene dine frem til pensjonsalder.

For at du skal bli fristet til å sette av nok penger til din egen pensjonstilværelse, har staten laget en ordning som skal motivere deg til å spare, nemlig individuell pensjonssparing (IPS).

Les også: Norge brukte 1707 milliarder kroner i fjor - dette gikk pengene til

Skattereglene i IPS-ordningen ble forbedret høsten 2017, og det årlige maksimale sparebeløpet ble økt til 40.000 kroner.

De fleste eksperter er enige om at skattefordelene er betydelige, så fremt du er villig til å binde en andel av sparepengene dine frem til pensjonsalder.

Jeg er 47 år gammel og sparer selv i IPS (i tillegg til sparing

i aksjesparekonto og investeringskonto), fordi jeg uansett skal spare til pensjon. Da er det rasjonelt å spare i den ordningen som gir høyest avkastning etter skatt.

Er du under 30 år, bør du normalt ikke spare i IPS. I ung alder vet du ikke hva fremtiden vil bringe, og du vil trolig ha behov for alle sparepenger som egenkapital til boligkjøp.

Jeg mener IPS er en naturlig arvtaker for BSU: Når du har fylt opp hele BSU-kvoten, eller har blitt for gammel for BSU (34 år), kan det være smart å videreføre de gode sparevanene i IPS.

Hvor mye er skattefordelene i IPS verdt?

Skattefordelene i IPS er tredelt:

1. Du får fradrag i alminnelig inntekt for innskuddet. Satsen er 22 prosent i 2019. Ved å spare maksbeløpet på 40.000 kroner får du tilbake 8800 kroner på skatten neste år. Dette fradraget må du betale tilbake når du blir pensjonist og utbetalingene starter. Fradraget kan dermed betraktes som et rentefritt lån fra staten, som du får avkastning på i hele spareperioden.

2. Du slipper formueskatt på IPS-pengene. Dette utgjør inntil 0,85 prosent per år de årene du betaler formuesskatt.

3. Du får lavere skatt på aksjeavkastningen, siden skattesatsen på aksjegevinster er noe lavere i IPS enn i en aksjesparekonto eller investeringskonto.

Les også: Slik finner du ut hva du får i pensjon

Nordnet har regnet ut at de fleste kan forvente å få mellom 15 og 40 prosent høyere sparesaldo ved 65 år med sparing aksjefond i IPS over en periode på 20 til 40 år.

Lønnsomheten øker jo tidligere du starter sparingen, jo høyere aksjeandel du har, og om du betaler formueskatt.

Les om utregningene i dette blogginnlegget.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

Du må selv avgjøre om du mener at en noe høyere avkastning etter skatt er tilstrekkelig for å binde pengene frem til pensjonsalder.

NB: Du bør ikke binde alle sparepengene i IPS, kun en andel. Dermed beholder du fleksibiliteten på den andre delen. Dette er spesielt viktig når du er ung, og ikke vet hva fremtiden vil bringe.

Les også: Brutal kronesmell for Odd (80): ‒ En tredjedel av pensjonen min er forsvunnet

Velg høy aksjeandel

Når du sparer til pensjon bør du fortrinnsvis velge aksjefond, siden aksjefond gir høyest forventet avkastning på lang sikt.

Du skal spare i 20, 30 eller kanskje 40 år, og da bør du tåle at verdiene svinger litt på veien mot pensjonstilværelsen.

Det enkleste er å velge et billig globalt indeksfond. Er du mer interessert, kan du forsøke å finne aktive (og dyrere) aksjefond som har slått børsen.

PS: For å få IPS-fradraget inneværende år, må du sette inn penger på IPS-kontoen før nyttår. De ulike leverandørene har ulike tidsfrister. I Nordnet er fristen for IPS-innskudd 23. desember.