Gå til sidens hovedinnhold

Derfor kan han ikke bli avslørt

- Siden hvitsnippkriminalitet ofte begås med toppledelsens stilltiende samtykke, fungerer ikke varslingsrutinene, sier professor.

Onsdag skrev Nettavisen NA24 en artikkel om en innsider fra finansmiljøet som innrømmer at han har vært med på å manipulere den norske pengemarkedsrenten Nibor.

Nøyaktig klokken 12.00 hver formiddag klokkes denne renten inn til en ny notering. De som fastsetter den er de seks store bankene DnB, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea og Danske Bank.

- Det enkleste i verden er å styre Nibor noen punkter opp eller ned, alt etter hvor du vil ha den, sier kilden, som i mange år har vært sentralt plassert på innsiden i én av de seks bankene og som sitter med førstehåndskunnskap om hvordan Nibor fastsettes.

- Og det gjorde de seks bankene ofte?

- Ja, helt klart.

Manipuleringen skjer ved at man før renten fastsettes klokken 12.00 setter den opp med noen punkter. De andre bankene ser at noen kjører opp renten og de følger raskt etter i frykt for at det finnes informasjon som de ikke vet om.

Les saken her: - Slik manipulerte vi den norske renten

Nettavisen NA24s kilde er en person som i mange år har vært sentralt plassert på innsiden i én av de seks bankene og som sitter med førstehåndskunnskap om hvordan Nibor fastsettes.

Selv om kilden befinner seg i utlandet og ikke har noe med Nibor-fastsettingen å gjøre i dag, tør han av frykt for represalier, ikke å stille åpent med navn og bilde. Grunnen til det er at det er så få personer som faktisk er med på å sette renten, og at han i så fall vil bli «persona non grata», eller rett og slett «død», i finansbransjen.

Det at han ikke kan stille opp med navn og bilde overrasker ikke BI-professor Petter Gottschalk.

- Kan ikke varsle sjefen
Han har skrevet flere bøker om økonomisk kriminalitet og beskriver forholdene for varsling i Norge på følgende måte.

- Siden hvitsnippkriminalitet ofte begås med toppledelsens stilltiende samtykke, fungerer ikke varslingsrutinene i bedrifter, fordi det i varslingsrutinene gjerne står at man skal varsle til toppledelsen. Men siden toppledelsen er eller kan være involvert, er det altfor risikabelt å varsle dit. Heller ikke styret eller styreleder er noen sikker varslingsmottaker, siden styreleder lett kan falle for fristelsen å overlate håndteringen av varslingssaker til ledelsen, sier Gottschalk til Nettavisen NA24.

Han tror også at det er verre å være varsler dersom man jobber i finansbransjen sammenlignet med andre bransjer.

- Ja, det er det nok, sannsynligvis fordi hele finansbransjen handler om bare en eneste ting, nemlig penger.

- Er det noen grunn til å tro at det foregår mindre ulovligheter i finansbransjen enn i andre bransjer?

- Nei, slett ikke, fordi transaksjonsvolumet innbyr til å følge det rasjonelle instinktet, som går ut på at man kan tjene store penger fort, samtidig som oppdagelsesrisikoen er liten.

Nettavisen NA24s kilde er den første som står frem og forteller om hvordan renten har blitt manipulert. Han har ingen personlig vinning av å belyse dagens praksis hos Nibor-bankene, men håper at hans åpenhet vil få norske myndigheter til å reagere.

Les også: - Svindlet alle med boliglån for 15.000 kroner

Jukser uten å tjene på det selv
Det at han står frem selv om han ikke har noen personlig økonomisk gevinst på juksingen er heller ikke unikt, ifølge professoren.

- Min forskning viser at mange hvitsnippforbrytere begår økonomisk kriminalitet uten at de selv har nevneverdig egenvinning. Korrupsjon, for eksempel, begås på vegne av arbeidsgiver for den som bestikker, men ikke for den som blir bestukket. Mange store økokrimsaker, som for eksempel Finance Credit og Sponsor Service, handlet primært om bedriftskriminalitet (corporate crime), der de fengselsdømte hvitsnippene selv hadde liten egen vinning. Det samme kan være tilfelle i denne saken, dersom det skulle vise seg å være straffbart, sier Gottschalk.

Han mener at myndigheetene må ta grep for å styrke mulighetene ansatte har til å kunne varsle.

- Ja, det bør gjøres noe her, for eksempel ved varsling til ekstern instans som Arbeidstilsynet eller Økokrim. Foreløpig er det bare varsling til media som fungerer godt her i Norge, sier Gottschalk.

Bankene avviser at de kjenner til at Nibor har blitt manipulert. Les deres kommentarer til påstandene her: Avviser rentejuks

Etter Nettavisen NA24s avsløring onsdag varsler Finans Norge at renteregimet og regelverket kan bli endret

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka

Kommentarer til denne saken