Hydrosjef Eivind Reiten offentliggjorde i dag sin avgang fra stillingen som konsernsjef i Hydro. Påtroppende vil være Svein Richard Brandtzæg.

- Styret i Hydro har ansatt Svein Richard Brandtzæg som ny konsernsjef i Norsk Hydro fra og med 30. mars. Dette skjer etter at Eivind Reiten har orientert styret om at han trekker seg som konsernsjef etter nesten åtte år, sier styreleder i Hydro Terje Vareberg.

Vareberg forteller at Reiten allerede i høst orienterte styret om sine planer om å trekke seg som konsernsjef. Styret har i ettertid vurdert aktuelle kandidater for stillingen.

- Nå følger nye krefter
Eivind Reiten selv kommenterer at han nå er klar for å fratre sin stilling.

- Jeg har sett på helt siden jeg tok over denne jobben at sju eller åtte år i en slik stilling representerer en riktig tidsperiode i en så krevende stilling. Nå var jeg i høst i den situasjon at jeg vurderte å trekke meg tilbake, og sa samtidig til styret at jeg var innstilt på å lede selskapet til min etterfølger var funnet, sier Eivind Reiten på pressekonferansen.

Valget om å trekke seg innrømmer han også at er tatt av hensyn til familien.

- Det å sitte på toppen i et så stort og viktig firma krever også mye av familien. Da måtte det være en tidsbegrensing for hvor lenge Hydro skulle ha forkjørsrett i ett og alt, innrømmer Reiten.

Hva Reiten nå vil foreta seg videre er usikkert, men i valget av sin etterfølger taler han derimot i klartekst.

- Jeg er veldig glad for at styret i Hydro har valgt kandidaten som også jeg mente at var rett mann for å overta stafettpinnen, sier Reiten om Brandtzæg.

- En ekte Hydromann
Den påtroppende konsernsjef skal også ha vært det naturlige førstevalg i styret generelt, skal vi tro rosende ord fra Vareberg.

Selv er Brandtzæg, som har hele 23 års erfaring fra selskapet, ydmyk i forkant av sin nye stilling.

- Det er helt klart at jeg har litt høyere hvilepuls når jeg nå overtar som konsernsjef. Og det er med en viss ydmykhet at jeg nå sitter her i dag, sier Brandtzæg.

Likevel har Brandtzæg klare retningslinjer for hvordan han ser for seg overtakelsen vil foregå.

- Jeg har lært mye av Reiten, og vil ta med meg denne lærdommen. Samtidig ser jeg fram til å lede selskapet på min måte. Organisasjonen er sterk og tilpasningsdyktig, og stikkord for meg i fremtiden vil være fornyelse og kontinuitet, sier Brandtzæg.

Faller i lønn
Selv om Brandtzæg nå skal inn i Reitens fotspor må den nye konsernsjefen nøye seg med 700.000 kroner mindre i årslønn enn sin forgjenger.

Eivind Reiten har hatt en årslønn som konsernsjef i Norsk Hydro på 5,7 milioner kroner.

Styreleder Vareberg er lattermild i begrunnelsen for lønnsdifferansen.

- Dette skyldes ganske enkelt at Brandtzæg er en nybegynner, sier Vareberg om kollegaen som har 23 års fartstid i Hydro.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi