November startet med lave strømpriser, og endte med svært høye priser.

Og de høye strømprisene fortsetter inn i desember. Strømbørsen Nordpool kan melde at strømprisen i Sør-Norge holder seg på omtrent samme nivå som onsdagens nivåer. Det betyr en gjennomsnittspris på 4,38 kroner, og en pristopp på over 6 kroner i middagstider.

Prisnedgangen er litt større i Midt- og Nord-Norge som onsdag opplever rekorder. De får likevel får en av de aller dyreste dagene gjennom strømkrisen så langt.

Blant annet får Midt-Norge den samme pristoppen som Sør-Norge.

Det er foreløpig helt umulig å si noe om hvor høy strømstøtten for desember vil bli, men markedet forventer for tiden snittpriser på godt over fire kroner. I så fall kan man anslå en strømstøtte over 3 kroner.

Norge billigst av våre naboland

Prisene i våre naboland er likevel vesentlig høyere enn i Norge.

Lavere priser i Norge - stor eksport

Det at Norge har lavere priser enn landene rundt oss, betyr samtidig at eksporten av strøm foregår i stort monn. Blant annet går eksporten til Tyskland på 99,5 prosent av strømkabelens teoretiske kapasitet.

Også kapasiteten til å overføre strøm fra Østlandet til Sverige går på maksimalt av tilgjengelig kapasitet.

  • England: 8 GWh eksport
  • Tyskland: 34,5 GWh eksport
  • Danmark: 27,4 GWh eksport
  • Nederland: 9 GWh eksport
  • Sverige (SE3): 32,3 GWh eksport

Markert mindre vann i vannmagasinene

Eksporten har tatt seg opp markert etter at frykten for strømrasjonering har blitt borte. NVE kom onsdag ettermiddag med nye talls om viser hvor mye vann det var i norske kraftmagasiner søndag kveld.

Tallene viser at det var en kraftig nedgang i mengden vann, og at man nå har gått fra å ha mer vann i magasinene, til å så vidt være er under normalnivåene - riktignok bare med 0,2 prosentpoeng.

Det var nedgang i alle landets fem prisområder. Mest markert var nedgangen i Midt-Norge som nå også er under normalnivåene.

Det viktigste strømområdet på sørvest-landet (NO2) økte også avstanden til normalen.