Finansnestor Jan Petter Sissener er forbannet på den rødgrønne regjeringen. Han snakker på inn- og utpust når han skal omtale boligpolitikken.

- Det myndighetene nå gjør, i sitt desperate forsøk på å forsikre seg mot at en mulig fremtidig finanskrise skal ramme fellesskapet, er å foreslå å innføre verdens aller strengeste egenkapitalkrav på pantelån, sier Sissener til Nettavisen NA24

Sissener reagerer spesielt på Finanstilsynets krav til egenkapital på 15 prosent som også håndheves strengere enn det gamle kravet på 10 prosent.

Og Sissener er ikke alene.

- Det skremmer meg det som de nå gjør mot ungdom, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, til Nettavisen NA24.

- Segregerer de unge
Jæger sier at det politikerne gjør nå er å seirere mellom de som er unge og har en mamma og pappa med penger og de som ikke har det.

- Begrunnelsen for at de nå bruker 15 prosent er at det ikke fungerte med 10 prosent. Mye av det regjeringen egentlig gjør når det gjelder boligpolitikk er å bruke det som en konjunkturpolitikk som de skrur på og av. De ser ikke at man også har et viktig boligforsyningselement, og at dersom man ikke får gjort noe med det så får vi et problem. Fungerer ikke boligforsyningen så får vi et klassedelt samfunn, da det er så mange som ikke kommer inn på markedet, sier han.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete kom fredag med rapporten «Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjoner». Jæger mener at den er spesielt skadelidende for dagens unge.

- Nå omgjør de startlånet slik at det kun skal gå til vanskeligstilte som også får 50 års nedbetalingslån. Det er kjempebra at de får startlån, men hva med alle de andre unge? Må de bli sosiale kasus for at de skal få dette, spør han.

Dyrere lån

Han mener at det er et paradoks at Husbanken gir lån til de som har minst sannsynlighet for å betale tilbake, mens alle de som sannsynligvis vil gjøre dette blir nektet adgang.

- De skriver mye og begrunner mye om hvorfor folk ikke skal få andre typer lån. De beskriver også veldig for hvorfor Finanstilsynet gjør det de gjør med å innføre 15 prosents regelen. Jeg tror at man heller burde brukt startlån som en mulighet for alle unge som skal inn i markedet, sier Jæger.

En annen konsekvens av at bankene blir påtvunget å bygge opp egenkapitalen er at folk også må betale mer for sine lån.

Fredag ble det klart at landets største bank setter opp renten ytterligere med 0.3 prosent for å forberede seg på de nye reglene som er ventet å tre I kraft fra årsskiftet.

- Regjeringen sender regningen til den oppvoksende generasjon. Det er ikke spesielt intelligent politikk. De skjønner ikke sine egne vedtak, sier Sissener.

Verdensrekord

Marginen til bankene er nå på mellom 2,3 og 2,5 prosent over den norske pengemarkedsrenten Nibor, ifølge Sissener.

- Det er rådyrt og bortimot verdensrekord. Historisk sett har marginen ligget mellom en halv og en prosent, sier investoren.

- Jeg har pantelån i flere land og det er kun i Norge hvor jeg betaler over 100 punkter mer enn den lokale pengemarkedsrenten, fortsetter Sissener.

Han viser til at Norge vokser med 60 til 70.000 nye innbyggere i året.

- Løsningen på boligkrisen er å legge forholdene til rett og gjør det letter å bygge. Prøv å gå til plan og bygg – det er etter sigende byråkrati uten like.