- Vi synes dette er helt strålende. Nå sikrer vi forutsigbarheten for forbrukerne, sier en tydelig fornøyd generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, til Nettavisen.

Hun har nettopp fått meldingen om at SV har sikret gjennomslag for Elbilforeningens alarmrop om moms på elbiler.

Ville innføre støtteordning

Da regjeringen la frem sitt forslag til revidert statsbudsjett, var den store nyheten at alle elbilene fra nyttår må betale moms. Samtidig skulle det innføres en støtteordning gjennom Enova som gjorde at man fikk tilbakebetalt momsen på verdien opp til 500.000 kroner.

Dette skapte til dels svært mye oppstyr, og både selve ordningen og måten det ble gjort på har blitt kraftig kritisert.

Enighet om moms - endrer måten det gjøres på

I enigheten for revidert statsbudsjett mellom regjeringspartiene og SV, slås det fast at moms på elbiler vil fases inn fra 2023 slik regjeringen varslet da de la frem. Grensen på 500.000 kroner blir den samme.

Det som derimot endres er at det skal være et reelt momsfritak opp til 500.000 kroner, i stedet for en subsidieordning. Det var opprinnelig dette som var planen til regjeringen, men regnskapsteknisk har det vist seg å være svært utfordrende. Hvordan det løses er uklart.

Enigheten er som følger:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2023 innføre moms på kjøpsbeløpet for elbiler over 500 000 kroner. Momsfritaket skal holdes uendret frem til 2025. I forbindelse med innføring av kjøpsavgifter for elbil skal det sikres at konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment opprettholdes.»

Elbilforeningen har fryktet at det å bruke en støtteordningen vil føre til at selve ordningen vil bli gjenstand for budsjettdrakamp to ganger i året, mens de har ønsket en ordning med en forutsigbar opptrappingsplan basert på elbilenes markedsandel.