Av Harald Espeland, Møreaksen AS, Øyvind Halleraker, Hordfast AS og Kjell Sandli, Hareid Fastlandssamband AS (Hafast)

Det er jo nettopp fergefri E39 som sikrer at de evigvarende bompengene fjernes: I dag betaler vi på Vestlandet bompenger (fergebillett) hver bidige dag for å krysse fjorden.

Fergene er evigvarende bomstasjoner med betaling for en svært ineffektiv infrastruktur. Med ferge er veien kun åpen noen få minutter per time, da kan du få bli med fergen mot relativt høy betaling, gitt at det er plass på ferga.

Kostnadsbom

Dessverre bommer Stavrum også i sin omtale av kostnadene for fergefri E39 når han hevder at denne er på 340 milliarder kroner.

Da Stortinget vedtok Nasjonal Transportplan i 2017 ble tre fjordkryssinger på E39 prioritert: Rogfast, Møreaksen og Hordfast. I tillegg er Hafast pekt på som neste prosjekt ut. Rogfast er under bygging for en kostnad på 17 milliarder kroner.

Fergefri E39 er Vestlandets InterCity

Stortinget vedtok at tidlig anleggsstart for Møreaksen og Hordfast fordrer vesentlig kostnadsreduksjon. Dette har Statens Vegvesen jobbet med siden 2017. Kostnaden på Hordfast er nå redusert med 33 prosent, og på Møreaksen er den redusert med 40 prosent. Det vil si at samlet kostnad for de prioriterte prosjektene er på 70 milliarder kroner - altså milevis unna de 340 milliardene som Stavrum henviser til.

Kostnaden og bompenge-nivået på fergefri E39 går altså kraftig ned. Det er mer enn man kan si om andre utbygginger som Stavrum ikke nevner.

Et iboende paradoks

Kommentaren hans har et iboende paradoks ved at bompenger isolert sett har fått stort fokus i senere tid. Dermed er det kun bompenge-finansierte prosjekter som er under lupen. Veiprosjekter som ikke er bompengefinansiert går under radaren, til tross for at dette som oftest er veiprosjekter med så lavt trafikkgrunnlag at det ikke er forsvarlig å bygge bomstasjoner.

Fergefri E39 skiller seg vesentlig fra disse - her er trafikkgrunnlaget stort - og effekten stor ved å koble sammen byer. Fergefri E39 er Vestlandets InterCity. Østlandets InterCity med jernbaneutbygging går også under radaren i bompenge-diskusjonen. Dette fordi det aldri har vært praktisert brukerbetaling ved utbygging av jernbane. Tvert i mot får VY årlige subsidier av staten for å bruke jernbaneskinnene.

Bør sette seg bedre inn i saken

De prioriterte fjordkryssingene på fergefri E39 er svært viktige for å bygge døgnåpne regioner og styrke næringsutvikling.

Å bytte ut evigvarende bompenger på fergene med midlertidige bompenger på fergefri E39 er en svært god løsning. Kostnaden på de prioriterte prosjektene er kraftig redusert.

Fergefri E39 må realiseres, og Stavrum bør sette seg bedre inn i saken.