Høy prisvekst og høyere renter, det kan bli tøffe tider for mange husholdninger med høy gjeld fremover. Men Nordea-sjef Snorre Storset nyanserer bildet for hvor mye husholdningene sliter.

– Vi kan dele opp kundene i tre grupper. En gruppe har det tøft, mange kunder klarer seg greit, og noen begynner å se muligheter. Vi ser at antallet som vil diskutere sparing har økt med 50 prosent, sier Storset til Nettavisen.

Men det blir verre for låntakerne. Styringsrenten i Norges Bank skal opp til 3,75-4 prosent. I så fall blir et boliglån på 3 millioner kroner opp mot 30.000 kroner dyrere i året, før skatt.

Sta prisvekst

– Er du ikke bekymret for denne renteoppgangen?

– Som sagt er det ulike grupper også blant våre kunder. For de som allerede har det tøft, blir ikke situasjonen bedre av at rentene går opp. Men det er inflasjonen som er den største utfordringen.

– Renten settes opp for å få prisveksten ned, men inflasjonen er ganske sta. Mange håndterer situasjonen greit, men det krever tøffe prioriteringer, svarer Storset.

Nettavisen skrev i vinter at det har vært en klar økning i antallet Nordea-kunder som ber om avdragsfrihet. Det tyder på tøffere økonomiske tider.

På nivåene før pandemien

– Vi så en kraftig økning i begynnelsen av året, men nå er det mer stille. Antallet som ber om avdragsfrihet, er fortsatt på lavere nivåer enn det var før pandemien.

– Men mange kunder er i kontakt med oss for å diskutere hverdagsøkonomien og hva ting koster. I mobilbanken vår har vi et verktøy for å sette opp budsjetter, og det skaper en veldig stor interesse, svarer banksjefen.

– Dere frykter ingen inkassobølge?

– Vi ser at antall konkurser har økt litt, men også dette antallet er på lavere nivåer enn før koronapandemien. Vi kunne kanskje ha ventet en bølge innenfor restaurantbransjen, men det virker jo som det er vanskelig å få tak i bord, illustrerer Storset.

– Er det ingen spesielle bransjer som sliter?

– I veldig liten grad. Men det vi ser, er at vekstutsiktene er mer dempet i en del næringer, som i forbruksavhengige næringer som varehandelen. Her er usikkerheten blitt større. Hvor mye kjøpsmønsteret endrer seg, påvirker i neste omgang selskapene, svarer Storset.

Sparte opp under pandemien

Han sier at de ser kundene trekker mer på kredittene på oppsparte midler, men det ble også spart veldig mye ekstra under koronapandemien, godt over 200 milliarder kroner. Nordea-sjefen tror mange har mer å gå på totalt, men viser igjen til tredelingen av kundene.

– Så dere ser ingen skyer på himmelen?

– Bankene leter ofte etter det som kan gå galt. Men for øyeblikket er det god aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et lavt nivå.

– Snart går kommunene inn i lønnsoppgjøret. Rammen i industrien ble 5,2 prosent, og med litt lønnsglidning blir kanskje den totale lønnsveksten i år på 5,5 prosent. Med de estimatene som nå er for prisveksten, går det mot en reallønnsbedring. Det vil holde forbruket oppe, svarer Storset.

Nordea Markets kommer for øvrig 9. mai med sine nye økonomiske prognoser.

Ingen utlånstap

Storset sier at for tiden er det ingenting som peker på store tap på utlån for Nordea i år. I første kvartal hadde Nordea Norge netto tilbakeføringer på 67 millioner kroner. Det vil si at tilbakeføringer på tidligere tapsavsetninger er større enn nye utlånstap.

– Vi har veldig få individuelle tap og har redusert offshoreporteføljen. Da ser vi at det er gjort avsetninger det ikke er behov for, sier Storset.

– Det er mulig vi ser oss i bakspeilet, men vi har veldig mye dialog med våre kunder. Ja, det er dempede utsikter, men ingen krisestemning der ute, beroliger Nordea-sjefen.

Kraftig utlånsvekst

Nordea økte i første kvartal utlån til husholdninger med 3,5 prosent, regnet om til årsvekst. Men utlånsveksten til bedrifter i Norge var hele 10,4 prosent, hvis veksten holder seg ut året.

– Hvordan vil du oppsummere første kvartal?

– Det er et kvartal med fortsatt vekst på innskudd og utlån, der vi tar markedsandeler både i personmarkedet og bedriftsmarkedet Vi har fått til et godt samarbeid med Econa, som er blitt gode kunder av banken.

DNB har rekordinntjening i første kvartal. Nordea Norge oppgir ikke egne tall som del av et stort internasjonalt konsern. Storset nøyer seg med å si at de har en positiv utvikling i Norge. I takt med et økende rentenivå har de økt fortjenesten på innskudd.

Beste på 16 år

– På konsernnivå må Nordea tilbake til 2007 for å finne så gode tall, sier Storset.

– Men det er i alle fall en veldig tøff konkurranse på boliglån. Når det gjelder innskuddsmarginene, er de naturlig nok høyere enn for ett år siden og blitt mer normalisert. Litt høyere renter er bedre for bankene inntjeningsmessig.