Gå til sidens hovedinnhold

Det kan bli valutasjokk for Norge i 2020

Den norske kronen har svekket seg kraftig mot mange andre valutaer som Amerikanske dollar, euro og Britiske pund siden i sommer, og dette kan være bare begynnelsen. Det kan komme til å bli nærmest valutasjokk for Norge og nordmenn i 2020. Dollaren kan stige opp mot 10-tallet, Euroen opp på 11-tallet og Britiske Pund opp på 13-tallet. Så det kan bli svært dyrt for nordmenn å feriere i utlandet i tiden fremover.

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for nordiske investorer, har i dag sett nærmere på ulike valutaer mot norske kroner, og slik som USD/NOK, EUR/NOK og GBP/NOK.

Felles for dem alle tre mot norske kroner er at videre oppgang signaliseres de neste 6-12 måneder, og tildels kraftig videre oppgang.

Britiske Pund kan i løpet av 2020 komme til å stige helt opp på 13-tallet, mens Euroen kan stige opp på 11-tallet mot norske kroner, og Dollaren kan stige til nærmere 10-tallet mot norske kroner.

Kronen er nå på sitt svakeste nivå på 30 år. Ja kronen nådde denne uken sitt svakeste nivå på minst 30 år målt etter Norges Banks foretrukne indeks.

Torsdag nådde kronen 110,99 poeng på den såkalte «I44-indeksen», som måler kronens styrke mot Norges 44 viktigste handelspartnere.

Det er det svakeste tallet som er oppgitt på statistikken som går tilbake til slutten av 80-tallet, ifølge Norges Banks nettsider.

Når sentralbanksjef Øystein Olsen og de andre medlemmene i Norges Banks hovedstyre skal sette renten, er det denne indeksen de bruker til å måle kronestyrken. Valutaene som har størst vekt på indeksen er euro, fulgt av den svenske kronen, kinesiske yuan, amerikanske dollar og danske kroner. I44 omtales også som «importveid kronekurs».

Målt mot viktige handelspartneres valutaer er den importveide kronen nå rundt 30 prosent svakere enn for bare rundt seks år siden. Det betyr altså at nordmenns ferier i utlandet blir dyrere, og at det blir dyrere å kjøpe varer fra utlandet.

Samtidig er den svake kronen en fordel for eksportører av blant annet laks og olje, som får mer per euro eller dollar de selger varene sine for til utlandet.

Euroen er nå den dyreste noensinne for nordmenn, med en ny bunn fredag. Mot dollaren er kronen på sitt svakeste nivå siden 2001.

Dollaren har gått fra rundt 5,50 kroner på bunnen i 2011 til 9,16 kroner nå, euroen har løftet seg fra rundt 7,30 kroner i 2013 til nytt rekordnivå på 10,23 kroner fredag, og kinesiske yuan har beveget seg fra 0,84 kroner for ti år siden til 1,29 kroner i dag.

Denne utviklingen kan komme til å fortsette videre inn i 2020, og det kan nærmest bli valutasjokk for Norge og nordmenn på ferie mv.

Nedenfor her kan du lese Aksjeanalyser.com sine tekniske analyser av disse ulike valutaer, og hvor det tekniske bildet for dem alle altså indikerer videre kraftig oppgang for disse valutaene mot norske kroner det neste året.

Teknisk Analyse av Amerikanske dollar mot Norske kroner (USD/NOK)

USD/NOK viser en positiv trend innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram), og videre oppgang signaliseres for USD/NOK videre fremover innenfor denne stigende trenden.

USD/NOK har nylig utløst et kraftig teknisk kjøpssignal etter brudd over et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 9.00 (jf. dag og ukediagram).

Det vil nå være teknisk støtte for USD/NOK ned mot 9.00-nivået ved eventuelle korreksjoner ned, og det er også støtte rundt 50-dagers glidende gjennomsnitt (som i dag er ved 9.05).

USD/NOK har konsolidert den seneste tiden, og tester nå et motstandsnivå rundt 9.20, og et brudd over 9.20-nivået vil signalisere videre oppgang opp mot 9.40 - 9.60 for USD/NOK på 3-6 måneders sikt.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er i kjøpssignal for USD/NOK, og som den har vært det aller meste av tiden siden begynnelsen av mai 2018, og da kursen var rundt 8.05 (jf. diagram 'SignalListen').

USD/NOK er over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og bekrefter at både den kortsiktige og mellomlangsiktige trenden for USD/NOK er positiv.

Det samlede tekniske bildet for USD/NOK er altså positivt, og signaliserer videre oppgang for USD/NOK, og det både på kort og mellomlang sikt innenfor den stigende trenden som USD/NOK beveger seg innenfor (jf. dag og ukediagram).

Videre oppgang opp mot 9.40 - 9.60 signaliseres for USD/NOK på 3-6 måneders sikt. På 6-12 måneders sikt kan USD/NOK komme til å stige helt opp mot 10-tallet.

Det som vil kunne endre det nå positive tekniske bildet for dollar mot norske kroner (USD/NOK) vil være et eventuelt etablert brudd ned under det nå viktige tekniske støttenivået rundt 9.00 for USD/NOK.

Teknisk Analyse av Amerikanske dollar mot Norske kroner (USD/NOK) :


Teknisk Analyse av Euro mot Norske kroner (EUR/NOK)

EUR/NOK er i en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram), og hvor videre oppgang signaliseres for EUR/NOK på mellomlang og lang sikt innenfor denne stigende trenden.

EUR/NOK har nylig utløst nye positive tekniske signaler etter brudd over et svært viktig teknisk motstandsnivå rundt 10.00 (jf. ukediagram).

Det er nå begrenset med teknisk motstand videre oppover for EUR/NOK, og den langsiktige stigende trenden indikerer at EUR/NOK kan komme til å stige helt opp mot 11.00-nivået på 6-12 måneders sikt.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for EUR/NOK (jf. diagram 'SignalListen').

Ved eventuelle korreksjoner ned for EUR/NOK så er det nå betydelig teknisk støtte rundt 10.00-nivået.

Det samlede positive tekniske bildet for Euro mot Norske kroner (EUR/NOK) signaliserer videre oppgang for EUR/NOK, og da gjerne helt opp mot 11.00-nivået på 6-12 måneders sikt.

Det som vil kunne endre det nå positive tekniske bildet for EUR/NOK vil være et eventuelt etablert brudd ned igjen under 10.00-nivået.

Slik det samlede svært positive tekniske bildet for EUR/NOK er i dag så signaliseres altså videre oppgang for Euro mot Norske kroner, og da gjerne opp mot 11.00-nivået i løpet av de neste 6-12 måneder.

Teknisk Analyse av Euro mot Norske kroner (EUR/NOK):

Kommersielt innhold:

Nå kan du få hele 50 prosent rabatt på 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com. Les mer og bestill her ditt 12 måneder VIP medlemskap hos Aksjeanalyser.com i dag, og få tilgang til alt av omfattende uavhengige analysetjenester hos Aksjeanalyser.com!

Teknisk Analyse av Britiske pund mot Norske kroner (GBP/NOK)

Britiske pund mot norske kroner (GBP/NOK) har i de seneste årene nå konsolidert innenfor en stor rektangel konsolideringsformasjon, og i mellom et teknisk støttenivå rundt 10.00 og et motstandsnivå rundt 11.50 (jf. ukediagram).

I det korte bildet så har GBP/NOK vist en positiv utvikling, og har brutt over det viktige tekniske motstandsnivået rundt 11.50 (jf. dag og ukediagram).

Dette har utløst nye kraftige positive tekniske signaler for den videre utviklingen fremover for Britiske pund mot Norske kroner (GBP/NOK).

Potensialet for GBP/NOK etter dette bruddet over det svært viktige 11.50-nivået er nå helt opp i mot tidligere topper (fra 1998/2000/2004 og 2015), og rundt 13.00 - 13.30 (jf. ukediagram).

Ved korreksjoner ned for GBP/NOK så er det i første omgang nå teknisk støtte rundt 11.50-nivået, og deretter er neste viktige tekniske støttenivåer for GBP/NOK ved 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og som nå er rundt 11.10 - 11.20 (jf. dagdiagram).

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er i kjøpssignal for GBP/NOK (jf. diagram 'SignalListen').

Det samlede tekniske bildet for GBP/NOK signaliserer altså videre oppgang for GBP/NOK, og det både på kort og mellomlang sikt.

Det tekniske bildet indikerer nå videre oppgang helt opp mot 13.00 - 13.30 for GBP/NOK på 1-2 års sikt.

Det som vil kunne endre dette nå positive tekniske bildet for GBP/NOK, og til et mer negativt teknisk bilde for GBP/NOK, vil være om kursen skulle bryte ned under støttenivået rundt 11.50, og ned under 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

På helt kort sikt så indikerer ulike momentum-indikatorer som RSI og Stochastics en overkjøpt situasjon for GBP/NOK, og en korreksjon ned i det helt korte bildet vil ikke være unaturlig.

Så en kortsiktig korreksjon ned kan gjerne komme, men ellers så signaliseres videre oppgang for GBP/NOK, og da gjerne helt opp mot 13.00 - 13.30 på 1-2 års sikt.

Teknisk Analyse av Britiske pund mot Norske kroner (GBP/NOK):