Tirsdag klokken 09.00 startet rettssaken mellom privatpersonen Ivar Petter Røeggen og DnB Nor.

Et stort korps av bankfolk, akademikere og andre finanseksperter etter hverandre stevne i Borgarting lagmannsrett i Røeggen-sakens 2. runde. I innpå tre uker skal saken rulle og gå for retten.

Utfallet av saken får betydning for nesten 2000 tilsvarende saker der vanlige forbrukere mener seg svindlet av bankprodukter som ikke holdt mål.

Full seier til Røeggen i tingretten
Da saken var oppe til behandling i Oslo tingrett i fjor vår, ble det full seier for Forbrukerrådet og Røeggen.

DnB Nor ble dømt til å betale tilbake 230 000 kroner, pluss renter. Røeggen ble stilt som om avtalen aldri var inngått. Produktet holdt ikke mål, mente retten.

Kan ta lang tid
Behandlingen i Borgarting Lagmannsrett er stipulert til å vare hele tre uker.

Skulle Røeggen vinne ankesaken må både han og de nesten 2000 andre bankkundene ha en stor porsjon tålmodighet.

Det er sannsynlig at DnB Nor, på vegne av seg selv og banknæringen, vil kjøre saken helt til Høyesterett.

- Det er for j... at jeg og alle andre må vente i så lang tid fordi DnB Nor ikke vil godta den klare dommen i tingretten, sier Røeggen i et intervju med P4 tirsdag morgen.

Han har imidlertid stor tro på at både lagretten og eventuelt Høyesterett vil komme til samme konklusjoner som tingretten.

I retten får Røeggen hjelp av Forbrukerrådet.

- Forbrukerrådet går til sak mot DnB Nor sammen med Røeggen fordi vi vil hindre at bankene selger produkter som er i kundenes disfavør, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.

Ingen trygg sparing
På det meste var over 150.000 kunder inne i et strukturert produkt.

- Banken har solgt inn disse produktene som en kilde til trygg sparing – med garanti fra banken om positiv avkastning, sier Flesland og tillegger: - Nå bruker banken millioner av kroner bare for å forklare sitt eget produkt i retten.

En pilotsak
Røeggen-saken er en såkalt pilot-sak: Tilsvarende saker i rettssystemet er stanset i påvente av en rettskraftig dom i Røeggen-saken. Avgjørelsen vil også ha betydning for de innpå 2000 sakene som er stilt på vent i Finansklagenemnda.

Forbrukerrådet er partshjelper og finansierer saken for Ivar Petter Røeggen mot DnB NOR. Advokat John Christian Elden fører saken for Ivar Petter Røeggen og Forbrukerrådet.

Kundene tapte 14 milliarder
Mange andre norske banker har solgt såkalte garanterte, strukturerte spareprodukter, med lånefinansiering. Også disse avtalene har ført til store tap for kundene. Og landets finanseksperter er enige om at disse «sparepakkene» var konstruert slik at det var lite sannsynlig at kundene ville tjene penger. De har tvert om hatt stor risiko for tap.

Ved årsskiftet 2006/2007 hadde bankene lånt ut 34 milliarder kroner til investering i sammensatte spareprodukter. Kundene har anslagsvis tapt om lag 14 milliarder kroner på denne typen lånefinansierte produkter, har bladet Dine Penger anslått.

Endevendt av finansekspertene
Banken anket i fjor høst dommen – og Forbrukerrådet var ikke overrasket, men understreket samtidig at dette betyr en stor merbelastning for alle de kundene som har ventet på resultatet i Røeggen-saken. Banken vil med anken fortsatt holde dem på pinebenken.

- De enkelte detaljene i saken har vært endevendt av landets finansekspertise – som har støttet FR. Vi er overrasket om retten finner noe avgjørende som ikke er kommet fram i tingretten, eller den grundige nemndsbehandlingen forut for tingretten, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.

Eksperter i vitneboksen
De første dagene går med til prosessfullmektigenes innledningsforedrag. Deretter avgir Ivar Petter Røeggen forklaring og Forbrukerrådets direktør Randi Flesland skal forklare seg om hvorfor Forbrukerrådet har gått inn i saken som partshjelper.

Det er innkalt flere sakkyndige vitner til støtte for Røeggens sak: Professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH), professor Petter Bjerksund ved NHH, Røeggen/Forbrukerrådets to siste vitner er redaksjonssjef Geir Ormseth i Dine Penger og banksjef Trond Tostrup.