*Nettavisen* Økonomi.

Dette bestemmer renta di

Foto: Holm, Morten (SCANPIX)

Her er punktene som avgjør tykkelsen på din lommebok.

Nok et rentemøte står for tur i Norges Bank, og forventningen denne gang ligger til et kutt mellom 0,50 og 1,00 prosentpoeng.

Kutt renta nå! Bytt bank her

Forventningen bygger på signaler fra Norges Bank, satt allerede ved forrige rentemøte i desember, og signaler fra markedet ellers.

- Stabilitet
Økonomiprofessor Steinar Holden, ved Universitetet i Oslo, forteller at Norges Bank setter renten med følgende to mål i sikte.

1. Få inflasjonen nær målet om 2,5 prosent

2. Stabilisere utviklingen i økonomien.

Sjekk om også du kan spare tusenlapper ved å flytte lånet her

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Nordea

Hva bestemmer avgjørelsen?
Faktorene som er avgjørende for om renta settes opp eller ned er flere.

- Styringsrenta blir bestemt av Norges Banks syn på inflasjonen de neste tre årene, sier sjefanalytiker i Nordea, Eric Bruce, til Nettavisen.

Hva som bestemmer Norges Bank sitt syn på inflasjon varierer, men for øyeblikket kan det summeres opp i følgende punkter:

1. Norske økonomiske prognoser
- Dette er tall som sier noe om utviklingen i den norske økonomien. Her kan jeg nevne arbeidsledighet, detaljomsetning, lønnsvekst, lånevilje i bankene, og så videre, sier Bruce.

Da norsk økonomi fremdeles trenger stimuli, vil Norges Bank sette renten videre ned i dag, mener Holden.

- En kraftig konjunkturnedgang, som vi nå ser, fører til Norges Bank setter ned renten for å stabilisere økonomien. Konjunkturnedgangen fører også til lavere prisvekst, og dermed får banken en dobbel grunn til å senke renten, sier Holden til Nettavisen.

2. De månedlige norske inflasjonstallene
- Inflasjonen siste måned var helt i tråd med Norges Banks anslag og taler for rentekutt, sier Bruce.

3 Internasjonale nøkkeltall og prognoser
«De internasjonale tallene har vært svake og kan kanskje oppsummeres ved at IMF har nedjustert veksten i verden for 2009 med 1¾ prosent poeng fra november til januar. I noen grad tror vi Norges Bank hadde tatt dette inn over seg i desember da de skrev om IMFs november anslag: IMF har uttalt at det er sannsynlig at disse anslagene vil bli ytterligere nedjustert i januar», skriver Bruce i en økonomisk rapport for Nordea.

Norges Bank nedjusterte bildet av norsk og internasjonal økonomi drastisk på desember rentemøtet.

- Tallene etter det har vært svake, men vi tror ikke sentralbanken ennå har noen klar konklusjon på at utviklingen er svakere enn ventet, skriver Bruce i rapporten.

4. Kronekurs
- Kronekursen er også viktig for inflasjonen. Over tid vil en svakere kronekurs føre til dyrere import, og dermed til høyere prisvekst. Dermed kan svakere krone føre til at Norges Bank setter høyere rente enn den ellers ville gjort. Men kronekursen svinger mye, og banken vil ikke reagere på alle svingninger i kronekursen, sier Holden.

5. Pengemarkedsrente
- Normalt Norges Bank sette styringsrenten mer ned dersom avstanden mellom pengemarkedsrente og styringsrente øker, sier Bruce.

«Norges Bank ventet en spread mellom 3 md. pengemarkedsrente og forventet styringsrente på 1,1% i første kvartal. Etter var vurdering ligger den svakt i overkant av det, men neppe nok til påvirke rentesettingen signifikant,» skriver Bruce i rapporten.

-Punktene over peker i sum mot lavere renter, og det er derfor sentralbanken vil kutte renten i dag, legger Bruce til.

- Kutter 0,50 prosent
Norges Bank holde nytt rentemøte i dag. Sentralbanken signaliserte selv, ved forrige rentekutt, at styringsrenten skulle videre ned mot sommeren.

Norges Bank, med sentralbanksjef Svein Gjedrem i spissen, overrasket markedet i desember i fjor med å kutte hele 175 basispunkter, eller 1,75 prosentpoeng, ved forrige rentemøte. Styringsrenta ble da satt til 3,0 prosent.

Signalene ligger an til kutt på 50 basispunkter, eller 0,50 prosentpoeng, ved dagens møte.

Bruce tror Norges Bank vil kutte i tråd med renteprognosene fra desember, og dermed senke den norske styringsrenta med 50 basispunkter, fra 3 prosent, til 2,5 prosent.

- Valutakursen har vært noe sterkere de siste ukene enn ventet og muligens har både innenlandske og utenlandske tall vært enda noe svakere enn ventet. Det gjør at et kutt på bare 25 basispunkter er lite sannsynlig, men at vi ikke kan utelukke 75 basispunkter, avslutter Bruce.

Rentebeslutningen offentliggjøres klokken 14.00.

Sjekk hva du sparer på DITT lån med Nettavisens rentebarometer!

Tabellen under viser hvor mye du sparer årlig dersom banker kutter lånerenten din:

Boliglån

1 million

1,5 million

2 million

2,5 million

Rentekutt

0,25 %

Sparte renter
Mistet skattefradrag
DU TJENER

2.500 kr
-7.00 kr
1.800 kr

3.750 kr
-1.050 kr
2.700 kr

5.000 kr
-1.400 kr
3.600 kr

6.250 kr
1.750 kr
4.500 kr

0,50 %

Sparte renter
Mistet skattefradrag
DU TJENER

5.000 kr
-1.400 kr
3.600 kr

7.500 kr
-2.100 kr
5.400 kr

10.000 kr
-2.800 kr
7.200 kr

12.500 kr
-3.500 kr
9.000 kr

0,75 %

Sparte renter
Mistet skattefradrag
DU TJENER

7.500 kr
-2.100 kr
5.400 kr

11.250 kr
-3.150 kr
8.100 kr

15.000 kr
-4.200 kr
10.800 kr

18.750 kr
-5.250 kr
13.500 kr

1,0 %

Sparte renter
Mistet skattefradrag
DU TJENER

10.000 kr
-2.800 kr
7.200 kr

15.000 kr
-4.200 kr
10.800 kr

20.000 kr
-5.600 kr
14.400 kr

25.000 kr
-7.000 kr
18.000 kr

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag