Gå til sidens hovedinnhold

Dette betaler du i skatt på ulike lønnsnivåer

En lønnsinntekt på 1 million kroner har dobbelt så høy skatteprosent som en lønnsinntekt på 300.000 kroner.

Skattesystemet er laget slik at skatteprosenten øker med stigende inntekt.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 550.000 kroner gir en skatteprosent på 26,5 prosent i 2019. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 33,6 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Les også

Heftig skattesmell for pendlere – mister 40.000 i fradrag

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 45 prosent av lønnsinntekten både i 2018 og 2019. Maksimalt fradrag er 97.610 kroner i 2018, og 100.800 kroner i 2019. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i skattemeldingen.

Det er også et «usynlig» personfradrag som trekkes fra. Dette er 54.750 kroner i 2018, 56.550 kroner i 2019. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 23 prosent i 2018, og 22 prosent i 2019.

Til sammen kan disse gi et fradrag på 152.360 kroner i 2018, og 157.350 kroner i 2019. Dette gir en skattebesparelse på 35.042 kroner i 2018, og 34.617 kroner i 2019.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten både i 2017 og 2018.

Fra 2016 erstattet trinnskatt toppskatten. For trygdeavgift og trinnskatt gjelder det at fradragene ikke har noen betydning for disse skattene.

Innslagspunkt for trinnskatten for 2018 og 2019:

2019 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 169 000 1,40%
245 650 4,20% 237 900 3,30%
617 500 13,20% 598 050 12,40%
964 800 16,20% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2019 betaler du 1,90 prosent og 4,2 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 617.500 kroner til 650.000 kroner.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 23 prosent i 2018, og 22 prosent i 2019. Har du en lønnsinntekt på 650.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 492.650 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget (forutsatt ingen andre inntekter eller fradrag).

Skatteprosenter 2019

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Her finner du skatteprosenter for pensjonsinntekter.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Den tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd. Trekkprosenten blir derfor større enn skatteprosenten.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning 2019.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 200 9,4 % 8,2 %
150 000 18 009 13,7 % 12,0 %
200 000 28 644 16,4 % 14,3 %
250 000 42 418 19,4 % 17,0 %
300 000 59 618 22,7 % 19,9 %
350 000 76 818 25,1 % 21,9 %
400 000 94 018 26,9 % 23,5 %
450 000 111 218 28,2 % 24,7 %
500 000 128 418 29,4 % 25,7 %
550 000 145 618 30,3 % 26,5 %
600 000 162 818 31,0 % 27,1 %
700 000 204 643 33,4 % 29,2 %
800 000 248 043 35,4 % 31,0 %
900 000 291 443 37,0 % 32,4 %
1 000 000 335 899 38,4 % 33,6 %
2 000 000 799 899 45,7 % 40,0 %

Hvis du vil beregne skatten for 2018 bruker du kalkulatoren Skatteberegning 2018.

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 22 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med i underkant av 2 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 6 440 7,4% 6,4%
150 000 15 369 11,7% 10,2%
200 000 25 124 14,4% 12,6%
250 000 38 018 17,4% 15,2%
300 000 54 338 20,7% 18,1%
350 000 70 658 23,1% 20,2%
400 000 86 978 24,9% 21,7%
450 000 103 298 26,2% 23,0%
500 000 119 618 27,3% 23,9%
550 000 135 938 28,2% 24,7%
600 000 152 258 29,0% 25,4%
700 000 192 323 31,4% 27,5%
800 000 233 963 33,4% 29,2%
900 000 275 603 35,0% 30,6%
1 000 000 318 299 36,4% 31,8%
2 000 000 764 699 43,7% 38,2%


Kommentarer til denne saken