Gå til sidens hovedinnhold

Dette betyr revidert for deg

Regjeringen har offentliggjort revidert nasjonalbudsjett. Her er endringene som røsker i lommeboken.

Den største nyheten for norske skattebetalere ble lekket allerede søndag da statsminister Jens Stoltenberg på kort varsel innkalte til pressekonferanse.

Lavere skatt for bedrifter
I tillegg til lettelser i bedriftsbeskatningen fra 28 til 27 prosent og innstramminger overfor oljesektoren røpet Stoltenberg at regjeringen øker formuesverdien på sekundærboliger fra 50 til 60 prosent av markedsverdi. Det betyr at formuende som eier sekundærbolig de ikke bor i selv vil få økt formueskatt.

Økt skattlegging av bolig
Økningen av formuesverdien kan i tillegg gi høyere eiendomsskatt i flere av landets kommuner fordi det er ligningsverdien som danner grunnlag for kommunenes eiendomsskatt. For landets potensielle leietakere kan det samlede resultatet bli økte utleiepriser.

Lavere skatt for selvstendige næringsdrivende
På regjeringen pressekonferanse søndag ble det også klart at skatten på næringsinntekt for selvstendig næringsdrivende - for enkeltpersonforetak og personlige deltakere i deltakerlignede selskaper, skal reduseres. Nøyaktig hvor mye blir ikke klart før statsbudsjettet for 2014 legges frem i oktober.

Lettere å få gjennom klage på skatten
Det blir i teorien enklere å vinne frem med klager på skatteoppgjøret ettersom regjeringen innfører en hjemmel i skatteloven om at landets skattekontorer kan endre påklagede vedtak til fordel for skatteyter allerede under den forberedende klagesaksbehandlingen dersom klagen blir vurdert som begrunnet.

Høyere vrakpant
Vrakpanten heves med 500 kroner til 3.000 kroner samtidig som vrakpantavgiften heves med 400 kroner. - Vrakpanten gir økonomisk motivasjon til å levere utrangerte kjøretøy til godkjente biloppsamlingsplasser, skriver regjeringen i revidert.

Økt fradrag for ladbare hybridbiler
Vektfradraget i engangsavgiften for ladbare hybridbiler økes til 15 prosent. Regjeringen begrunne dette slik: - Alle hybridbiler har et fradrag i vekten på 10 prosent. Ladbare hybridbiler har større og tyngre batterier enn vanlige hybridbiler. For å motivere til valg av slike biler foreslås at vektfradraget for de ladbare hybridbilene økes til 15 prosent.

Opphever advokaters taushetsplikt i skattesaker
Regjeringen gjør endringer i likningsloven og merverdiavgiftsloven som unntar advokatar fra taushetsplikten på skatte- og avgiftsområdet. - Vi vil hindre at skatte- og avgiftspliktige kan unngå kontroll ved at de overfører eller oppbevarer penger på konti hos en advokat som har tuashetsplikt. Skatteetaten skal få rett til å få samme opplysninger fra advokaters klientkonti som de får fra andre bankkonti, sier finansminister Sigbjørn Johnsen om regelendringen.

Flere får lån i Husbanken
Husbanken får en låneramme på 25 milliarder kroner for 2013 - en økning på fem milliarder. Husbanken gir både lån til kjøp av bruktboliger gjennom kommunene, de såkalte startlånene, men også til nybygging og rehabilitering av boliger.

Regjeringens oppsummering av skatte- og avgiftsendringene i revidert finner du her.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken