Torsdag kveld braker det løs. Sentralbanksjef Svein Gjedrem holder sin årstale i Nores Banks egne lokale, med påfølgende fest for finansfiffen på Grand Café. Talen, som har tradisjon tilbake til 1922, kretser rundt landets økonomiske situasjon, og perspektiver for tiden fremover.

I dagens turbulente økonomiske verdensbilde, er forventningene til Gjedrem større enn noen gang. Politikere, næringsliv og økonomer Nettavisen har snakket med gir følgende tips til talen.

- Langsiktige løsninger
Skogeier, godseier og president i HSH, Carl Otto Løvenskiold forventer en bekymringsmelding fra sentralbanksjefen i kveldens tale.

- Jeg regner med at Gjedrem kommer til å uttrykke stor bekymring for norsk og global økonomi, og jeg tror han kommer til å uttrykke stor bekymring for den forverringen vi har sett i den globale økonomien de siste seks månedene, sier Løvenskiold til Nettavisen.

Nå må samfunnet sammen dra i riktig retning for å finne gode og langsiktige løsninger, mener han.

- Nå er det viktig å unngå total kollaps i økonomien. Det har vært nære på for bankene, og det er fortsatt nære på for andre næringer, sier Løvenskiold.

Høy rente? Bytt bank og spar minst 5000 kr

- Rentefokus
Norges Bank har siden desember i fjor satt ned den norske styringsrenten med 2,25 prosentpoeng. Fortsatt trengs solid stimuli i rentepolitikken, mener Løvenskiold, som mener fokuset fremover må ligge på det private markedet.

- Jeg håper Gjedrem vil gi uttrykk for at Norges Bank fortsatt aktivt vil stimulere rentene og mane til moderasjon i lønnsoppgjøret. Politisk håper jeg han ber regjeringen stimulere privat sektor mer direkte enn de har gjort til nå. Dette gjelder både privat næringsliv og husholdninger som etter min mening fortsatt ikke har fått noen direkte stimulans, avslutter Løvenskiold.

Løvenskiold deltar selv på talen og den påfølgende middagen på Grand Café.

Politikk og krise
Også i First Securities forventes talen i det store å hele å dreie seg om finanskrisen. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen håper Gjedrem gir en pekepinn fremover.

- Temaet i dag gir seg egentlig selv. Jeg forventer en tale rundt hva som nå skjer i verdensøkonomien, norsk økonomi og i kjølvannet av finanskrisen. Hva kan pengepolitikken bidra med, og hva som kreves av politikken generelt, sier Andreassen til Nettavisen.

- Vi bør også få langsiktige perspektiv på hva som må gjøres når dette er over. Det er viktig at når økonomien igjen blir normalisert, å tenke gjennom hva vi gjør slik at vi unngår å gjøre de samme feilene i pengepolitikken igjen, legger Andreassen til.

Og hva som må prioriteres for å unngå en forverring av krisen, er Andreassen ikke i tvil om.

- Det er viktig å minne om at et rentenivå på to prosent er langt under normalen. I en friskmeldt økonomi vil vi ha et rentenivå på rundt fem prosent og 60 prosent belåningsgrad på boliglån. Det er viktig at folk nå ikke baserer sine lån på lav rente, minner han om.

Gjedrem kan kanskje også påpeke at her er det mye som er vanskelig å styre, legger han til.

- Tok feil
Statsviter og redaktør av nettstedet kommentar.no, Carsten O. Five, stiller seg enig i forventningene til både Løvenskiold og Andreassen. Five tror imidlertid også det er rom for noe selvkritikk i sentralbanksjefens tale.

- Svein Gjedrem bør si i kveld at vi står overfor veldig usikre tider. Vi er midt opp i en stor internasjonal finanskrise der de aller fleste piler peker nedover, spesielt innen industriproduksjon, og forventet vekst i økonomien. I tillegg faller råvareprisene og vi kan stå ovenfor mange konkurser og økende arbeidsledighet, sier Five.

- Han sier det nok ikke, men han burde innrømme at sjelden har Norges Bank tatt så feil. Hvis vi går tilbake til hva Norges Bank sa om rente i juni i fjor så viser det seg at de greide ikke å forutse denne store krisen, legger Five til.

- Lavere rente
På kommentar til dagens pengepolitikk, mener Five markedet taler for fortsatt lave rentenivå.

- Situasjonen tilsier at vi nå må ha en lav rente, muligens enda lavere enn den er nå. Det er viktig at det settes i verk tiltak til å stimulere økonomien. Vi trenger stimuli fra oljepengene slik vi gjør nå, og det er helt avgjørende at man får bankene til å låne ut penger igjen, sier Five.

- Dette er en alvorlig situasjon hvor man må bruke sterke hjelpemidler for at vi ikke skal komme inn i en depresjon og masseledighet, legger Five til.

Og Five får støtte fra Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein.

- Pengepolitikken og rente er utrolig viktig for å møte finanskrisen virkning. Der har Gjedrem en utrolig viktig rolle. Gjedrem bør også inkludere prognoser for nærmeste fremtid. Vi har vel registrert hva de har sagt når de har satt renten ned, sier Leirstein.

Leirstein benytter samtidig anledningen til å rose sentralbanksjefens håndtering av finanskrisen.

- Gjedrem er nøysom og ordentlig og kommer nok til å holde seg til de analysene hovedstyret har trukket opp i to omganger. I disse miljøene vi vanker i er det finanskrisen som er poenget. Det kommer han nok til å levere på, tror Leirstein.

- Det hadde vært mye hyggeligere med en tale om optimisme, men dette er jo seriøst, så da blir det nok ikke mye om dette, legger han til.