*Nettavisen* Økonomi.

Dette bør du tjene

Foto: Paul Weaver (Paul Weaver - Nettavisen)

Ny og detaljert lønnsstatistikk avslører gjennomsnittslønnen i de fleste yrkesgrupper. Sjekk snittlønnen for din jobb.

09.04.12 21:32

Som NA24 fortalte i artikkelen Her er den norske snittlønnen tjente nordmenn i gjennomsnitt 453.000 kroner i 2011. Det viste tall SSB offentliggjorde 28. mars.

Bare to dager etterpå offentliggjorde Teknisk beregningsutvalg (TBU) sin årlige rapport (studer hele rapporten her) i forkant av lønnsoppgjøret. TBUs tall viser snittlønnen i en lang rekke yrkesgrupper og er den mest komplette og detaljerte lønnsoversikten i Norge.

Sjekk tabellene nederst i artikkelen for å se om du tjener mer eller mindre enn snittlønnen i din jobb.

Fra 340.800 til 715.200 kroner
Ifølge TBU var snittlønnnen for ansatte i industrien (NHO-området) 485.300 kroner i 2011. Industriarbeiderne hadde en snittlønn på 391.800 kroner, mens industrifunksjonærer hadde en snittlønn på 604.200 kroner.

Ansatte i Virke-bedriftene (varehandel) hadde en snittlønn på 411.300 kroner. Ansatte i banker og finansinstitusjoner hadde en snittlønn i 2011 på 582.900 kroner.

I staten var snittlønnen i 2011 470.800 kroner, mens ansatte i norske kommuner hadde en snittlønn på 415.700 kroner.

Kvinnelige ansatte i hotell- og restaurantbransjen hadde lavest snittlønn av samtlige grupper med 340.800 kroner i 2011. Menn i samme bransje tjente 372.000 kroner i snitt.

I olje-, gass og bergverksdriftsektoren tjente kvinner i snitt 667.200 kroner, mens menn tjente 715.200 kroner i snitt - den høyeste snittlønnnen av alle grupper.

4,2 prosent lønnsvekst i 2011
For lønnstakere under viser tallene fra TBU at gjennomsnittlig vekst i årslønn fra 2010 til 2011 endte på 4,2 prosent. For ansatte i de største forhandlingsområdene (ansatte i virksomheter som er medlemmer av arbeidsgiverorganisasjoner og ansatte i offentlig forvaltning inklusive helseforetakene) var årslønnsveksten 4,3 prosent.

Årslønnsveksten fra 2010 til 2011 er beregnet til 4,4 prosent for industriarbeidere og til 4,7 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter.

Årslønnsveksten i Virke-bedrifter i varehandelen er beregnet til 3,6 prosent. I finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, er lønnsveksten beregnet til 4,9 prosent.

4,3 prosent lønnsvekst i offentlig sektor
For ansatte i staten og i kommunene er lønnsveksten beregnet til henholdsvis 4,2 prosent og 4,3 prosent.

Årslønnsveksten i Spekter-bedriftene ekskl. helseforetakene er beregnet til 4,1 prosent og i helseforetakene til 4,0 prosent. Utvalget anslår gjennomsnittlig lønnsoverheng til 2012 til 1,0 prosent for ansatte i de største forhandlingsområdene.

Høyest lønnsvekst for sjefer i offentlig sektor
Gjennomsnittslønnen for administrerende direktører i næringsvirksomhet økte med 3,8 prosent fra september/oktober 2010 til samme tidspunkt i 2011, mot 4,9 prosent året før. For ledere av små foretak var lønnsveksten 3,7 prosent eller 0,6 prosentpoeng høyere enn året før.

Toppledere i offentlig sektor økte gjennomsnittslønnen med 5,1 prosent fra oktober/desember 2010 til samme tidspunkt i 2011, mot 4,6 prosent året før. Statistikken omfatter øverste administrative leder i kommuner og fylkeskommuner, øverste leder i etater, direktorater, forvaltningen m.v. i staten og administrerende direktører i helseforetakene.

Klikk på bildet for å forstørre.

Mindre lønnsforskjell mellom kvinner og menn
Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble i følge lønnsstatistikken og utvalgets beregninger redusert fra 2010 til 2011 for ansatte i helseforetakene og øvrige bedrifter i Spekter-området, industriarbeidere i NHO-området og for ansatte i staten.

For ansatte i Virke-bedrifter i varehandelen har lønnsforskjellene økt. Dette kan ha sammenheng med sysselsettingsendringer ved at grupper med forholdsvis lav lønn har fått økt relativ betydning.

For de andre områdene har lønnsforskjellene vært tilnærmet uendret. I tiårsperioden fra 2002 til 2011 var det en tilnærming eller stabilitet mellom kvinners og menns lønn for de fleste forhandlingsområdene med unntak av ansatte i finanstjenester.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.