Nettavisens eget søk (krever abonnement) kan du velge fylke, kommune og årskull og se listene over de med størst formue, størst inntekt og største skattebeløp.

Søk i skattelistene med postnummer her:

Søk i skattelistene med kommune og fødselsår her:

Skatteetatens tjeneste kan du søke opp enkeltpersoner (maks 500 i måneden).

Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret blant annet som følge av klage på fastsettingen.


Formue i skattelisten

Formuestallet i skattemeldingen er netto formue. Altså brutto formuesverdier fratrukket gjeld. markedsverdien av formue.

Men brutto formuesverdier er ikke det samme som markedsverdier. Reell formue kan være langt høyere enn det som står i skattemeldingen.

Inntekt i skattelisten

Skattetallene viser ikke reell lønn, men nettoinntekt (alminnelig inntekt) etter fradrag, men før særfradrag og nettoformue (skattemessig formue), og utlignet skatt.

Du kan beregne hva som er reell lønn med kalkulatoren Finn den egentlige lønnen

Nye regler sladrer på deg som snoker

En nedside for mange når det gjelder å snoke i skattelistene er de nye reglene for søk Stortinget innførte i 2014. Alle søk loggføres og du kan sjekke hvem som har søkt på deg.

Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene på skatteetaten.no, vil navnet, fødselsår, postnummer og poststedet ditt være synlig for alle de du har søkt på. Du må være 16 år for å søke i skattelistene.

Listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen. Du kan se på skattelisteopplysninger for inntil 500 personer per kalendermåned. Det er forskjell på søk og visninger. Når du søker etter en person, får du opp en treffliste med personer som passer til søkeopplysningene dine.

Først når du klikker på en enkeltperson for å se skattelisteopplysningene, telles det som en visning, skriver skatteetaten.no.

Hvis du klikker på et navn, men ikke får opp noe har du brukt opp dine 500 visninger. Du kan fortsatt søke, men får ikke vist skattelisteopplysningene. Den 1. i ny måned nullstilles antall visninger. Når du har 50 eller færre visninger igjen, varsles det på skjermen.

Som fanen under viser, er det fanen «Søkestatistikk» som gir de du har søkt på innsikt i at nettopp du har søkt på dem.

Vi snoker mindre enn før

Skatteetaten har tidligere meldt om fallende interesse for å snoke i informasjon om andres formue og inntekt.

- Antall søk er redusert til en tiendedel, antall søkere nær halvert og folk er ikke lenger like opptatt av å sjekke hvem som har sett på deres skattetall, uttalte Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør, før publiseringen i 2016.

Ikke lenge skattesøk

Fra 2011 bestemte Stortinget at nettavisene ikke lenger kan tilby skattesøk. Det er imidlertid fremdeles lov til å drive journalistisk basert på søk i listene.

Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene. Du vil fortsatt finne skattelister fra tidligere år i nettaviser o.l., så lenge mediene ikke selv fjerner opplysningene. Kvaliteten på disse listene vil nødvendigvis bli dårligere jo eldre disse blir.

Hvem står i skattelistene?

Skattelistene inneholder opplysninger om personer og upersonlige skattytere som har fått skatteoppgjør. «Upersonlige skattytere» betyr aksjeselskaper osv, skriver skatteetaten.no.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene. Dette gjelder både skattelistene som legges ut på skatteetaten.no og skattelistene som distribueres til pressen.

Skattelisten for personlige skattytere inneholder ikke:

  • opplysninger om personer med sperret adresse (gitt i medhold av lov om folkeregistrering)
  • opplysninger om personer der opplysningene som inngår kan røpe et klientforhold
  • opplysninger om personer som var 17 år eller yngre ved inntekstsårets utgang
  • opplysninger om personer uten fast bopel
  • opplysninger om avdøde personer

Endring i kommuneopplysninger for skattytere

Tidligere stod skattepliktige oppført i én kommune i skattelistene, mens i år vil det være flere kommuner på enkelte personer. Dette fordi en person kan ha skattet til flere kommuner i inntektsåret.

Skattelistene vil i år inneholde hvilke kommuner vedkommende har skattet til, uten at rekkefølgen mellom disse kommunene nødvendigvis indikerer det skattemessige forholdet.

Skattelistene ligger på skatteetaten.no i ett år fra de publiseres i forbindelse med skatteoppgjøret. Listen oppdateres vanligvis fire ganger i året.