Gå til sidens hovedinnhold

Dette er bankpakken

100 milliarder kroner skal øke bankenes utlånsevne. Se hele bankpakken her.

Søndag lanserte regjeringen pakken som skal «sikre kredittilførsel til foretak og husholdninger.»

Slik situasjonen er nå, må staten inn med ytterligere kapital i markedet, sier statsminister Jens Stoltenberg ved fremleggingen av bankpakke II, søndag.

100 milliarder kroner

– Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. De to fondene skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Mange land, inkludert Norge, har satt i gang tiltak for å bekjempe denne krisen. Tiltakene har virket, men fordi situasjonen fortsatt er krevende her hjemme og internasjonalt er det nødvendig med nye og forsterkede tiltak. Her kommer de, sier statsminister Jens Stoltenberg i dag.

Dette er bankpakken:

Statens finansfond

Regjeringen foreslår å etablere Statens finansfond med en kapital på 50 milliarder kroner. Statens finansfond blir en egen institusjon. Bankene er solide i dag, men har behov for å styrke kjernekapitaldekningen for å møte svakere konjunkturer og styrke sin konkurransekraft.

I en situasjon med svikt i finansmarkedene bør staten bidra med kapital for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. Kjernekapital på 50 milliarder kroner kan isolert sett tilsvare en utlånsevne på 400-500 milliarder kroner.

For at banker skal ha incentiver til å betale tilbake pengene vil renta økes etter tre år. Hvis bankene ikke har tilbakebetalt innen fem år, så gjøres beløpet om til aksjer og dermed går staten inn på eiersida, informerer Kristin Halvorsen på pressekonferansen.

Fryser lederlønningene
- Vi stiller nå opp med fellesskapets ressurser, og setter derfor krav som begrenser lønn og bonus for bankenes ledende ansatte, sier finansminister Halvorsen.

Staten fryser lederlønninger på over 1,5 millioner kroner i to år som et krav til bankene.

Og tiltakene er rettet mot sunne banker, understreker Kristin Halvorsen.

- For kriseutsatte banker har vi andre tilbud og løsninger.

Statens obligasjonsfond
I tillegg foreslår Regjeringen å etablere Statens obligasjonsfond med en kapital på 50 milliarder kroner. Det bidrar til at bedriftene kan hente finansiering ikke bare direkte fra bankene, men også i et styrket obligasjonsmarked. Statens obligasjonsfond skal forvaltes av Folketrygdfondet.

- Obligasjonsmarkedet er tradisjonelt en viktig finansieringskilde for både banker og andre foretak, men fungerer ikke lenger tilfredsstillende. Gjennom et betydelig engasjement fra statens side i dette markedet, kan vi bidra til at det virker bedre, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Skaper ny optimisme
Administrerende direktør i NHO mener bankpakken vil skape ny optimisme i næringslivet. Nå gjelder det å få pengene raskt ut til bedriftene.

- Regjeringen har levert en bankpakke som nå trolig er stor nok og utformet godt nok til å normalisere kredittmarkedet, sier NHOs adm. dir. Finn Bergesen. NHO har foreslått både et obligasjonsfond og styrking av bankenes egenkapital, og vi er glad for at regjeringen nå følger opp. Dette vil gjøre det enklere for bedriftene å få nødvendige lån.

- Størrelsen på pakken virker tilpasset næringslivets behov. Vi forutsetter at det nå raskt gjøres avtaler mellom bankene og Finansdepartementet slik at normale utlån fra bankene til næringslivet kommer i gang igjen, sier Bergesen i en pressemelding fra NHO.

- Fornuftige tiltak
Også finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sanner, er fornøyd med regjeringens fremleggelse.

- Dette er fornuftige tiltak og helt i tråd med tiltak vi foreslo for regjeringen for en måned siden. Jeg er glad de velger markedsløsningen og ikke en sosialistisk styring. Dette kommer Høyre til å støtte, sier Jan Tore Sanner til Nettavisen.

Krever høring
Finanspolitisk talsmann i Frp, Ulf Leirstein, krever en bred, men effektiv høring av bankpakken, for å være sikker på at den treffer.

- Regjeringens bankpakke må behandles raskt, men grundig av Stortinget. Vi må sikre at regjeringen har lyttet til næringslivets behov. I den situasjonen landet er inne i er det ikke rom for å feile, mener Leirstein.

Fondsstrukturen i pakken er i tråd med hva Frp har foreslått tidligere, legger Leirstein til. partiet stiller seg dermed positive til organiseringen, men krever en høring i Stortinget.

At pakken ikke har kommet før nå, stiller partiet seg derimot uforstående til.

- Men det er et spørsmål hvorfor regjeringen ikke har lagt frem bankpakken før i dag. Tiltakene som foreslås er ikke revolusjonerende eller nyskapende, sier Leirstein.

Bankpakke I
Regjeringen lanserte 19. oktober i fjor sin første bankpakke. Pakken rommer 350 milliarder kroner til bankene i form av statsobligasjoner. Regjeringen endret senere pakken, da den høstet kritikk for å være skreddersydd DNB NOR. Uten å endre på størrelsen, reviderte regjeringen noe av innholdet slik at også de 20 sparebankene som falt utenfor var med. Pakken skulle sikre pengeflyten mellom bankene. Dagens pakke har som mål å sikre kredittilførsel til foretak og husholdninger.

Krever attraktiv bankpakke
Statistisk sentralbyrå la fredag fram produksjonsindeks for industrien i Norge, tall som viser høstens nedgangskurve i klartekst. - Gammelt nytt, mener bransjepolitisk direktør i Norsk Industri, Knut Sunde. Nå venter han på fungerende tiltak fra regjeringen.

Totalt i 2008 økte industriproduksjonen med 2,7 prosent, sammenlignet med 2007. Etter klar vekst i første halvår, bidro markant svikt i etterspørselen andre halvår til en lavere vekst total for året. Produksjonen gikk ned med hele 2,1 prosent fra tredje til fjerde kvartal.

Nå krever Sunde at regjeringen må legger fram en fungerende og attraktiv bankpakke. Om de har klart det blir avklart allerede mandag, mener Sunde.

- Denne pakken må løse obligasjonstrusselen. Vi trenger refinansiering av betydelige beløp og å løfte bankenes allerede begrensede utlånsrammer. Det er klart det viktigste regjeringen må levere i denne pakken, sier Sunde til Nettavisen.

Og tiltakene må være gjennomtenkt og attraktive, bedyrer Sunde.

- Dette må være tiltak som fører til at bankene virkelig øker sin utlånsevne, og ikke bare styrker sin egenkapital. Syretesten kommer på mandag når vi ser om bankene ønsker å ta pakken i bruk, sier Sunde.

- Det er viktig at regjeringen nå ikke rir fordelspolitiske kjepphester. At de kommer med saklige og edruelige krav til bankene, er greit, men kommer de med retoriske krav som ikke har noe med en bankpakke å gjøre blir jeg skuffet, sier Sunde.

Tiltakspakke
Mandag 26. januar la regjeringen fram en tiltakspakke til norsk næringsliv. For prisen av 20 milliarder kroner mente regjeringen at norsk sysselsetting ville stå styrket i møtet med finanskrisen. Pakken stilles som tillegg til statsbudsjettet.

Av rammen på 20 milliarder kroner, skulle nærmere 17 milliarder kroner gå til nye tiltak på budsjettets utgiftsside og i overkant av 3 milliarder kroner til målrettede skatteletter for næringslivet.

Tre hovedsatsinger i tiltakspakken
* Kommunene får totalt 6,4 milliarder kroner.

* Det blir satt i gang samferdselsprosjekter for 3,3 milliarder kroner.

* Skattelettelse på 3,25 milliarder til kriseutsatte bedrifter.

Tilbudet om skattelette tilbys ved at bedriftene får skyve skatteregningen foran seg til det blir bedre tider.

- Utvider ytterligere
I løpet av de to neste ukene, utvidet regjeringen tiltakspakken to ganger. Første gang i form av 880 millioner kroner i økte låne- og garantirammer til Innovasjon Norge. Selskapet fikk i tillegg 470 millioner kroner i økte tilskudd.

Siste forslag til endring kom fredag, da finanspolitikerne i regjeringen la fram ytterligere fire områder de mente hadde rom for forsterkninger:

Skattelette
- Taket for tilbakeføring av underskudd økes fra 5 til 20 millioner kroner.

Økt avskriving
- Økt avskrivning for investering i maskiner.

Utvidede permitteringsregler
- Regjeringen utvidet permitteringssatsene fra 30 til 42 uker. Vi foreslår en ytterligere utviding, fra 42 til 52 uker, sier Sandal.

Fiskerinæringen
- Egen garantiordning for førsteomsetning av fisk på 525 millioner kroner.

Les alt her: Tiltakspakke for trygge arbeidsplasser

Tiltakspakken er nå til behandling i finanskomiteen på Stortinget. Finanskomiteen vil avgi sin innstilling tirsdag 10. februar.

Les flere økonominyheter på Nettavisen Økonomi

Kommentarer til denne saken