Hvis smittespredningen får fortsette som nå, tyder Folkehelseinstituttets modeller på at vi får 2,2 millioner koronasmittede og over 68.000 innlagt på sykehus i løpet av neste år.

Dette er skrekkscenariet:

  • Antall smittede: 2,2 millioner
  • Antall på sykehus: 68.700 personer
  • Antall på respirator: 4.260 personer

Lyspunktet er at dette er en fremskrivning som baserer seg på at det såkalte reproduksjonstallet (R) holder seg på 1,3 - altså at 100 som blir smittet, i gjennomsnitt smitter 130 nye.

Du kan lese mer her: Fremskrivninger fra Folkehelseinstituttet

Får vi R-tallet under 1, synker smitten. Det er drømmescenariet.

Men selv om vi bare klarer å brekke kurven ned mot 1,1 blir utviklingen mye bedre:

  • Antall smittede: 903.000 personer
  • Antall på sykehus: 27.200 personer
  • Antall i respirator: 1.770 personer

Hvor mange som vil dø i de ulike eksemplene har ikke Folkehelseinstituttet regnet ut. Det rapporteres at behandlingen har blitt bedre og at lethaliteten (andel døde per smittet) har falt. Det store spørsmålet er også om - og når - vi eventuelt får en vaksine.

Til nå har Norge hatt 1.555 innlagt på sykehus. Av disse har 262 vært på intensivavdeling, og 48 har dødd.

Når dødsfallene totalt er over 280, så skyldes det at de fleste som døde i første bølge var svekkede personer som lå på sykehjem, og som døde uten å ha fått intensivbehandling og respirator - rett og slett fordi de ble vurdert for svake til å tåle det.

Den brutale matematikken er altså at 16,8 prosent av alle som er innlagt på sykehus har havnet på intensivavdeling, mens 3,1 prosent av de sykehusinnlagte har mistet livet som følge av covid-19.

Hvis vi antar at fremtiden blir lik, så betyr skrekkscenariet at over 2.000 vil dø - mens vi sparer over 1.200 menneskeliv hvis vi lykkes i å få R ned fra 1,3 til 1,1.

Dette er selvsagt ekstremt spekulativt av flere grunner:

a) Vi har ikke regnet med eventuell smittespredning til sykehjem med nye dødsfall uten sykehusinnleggelse.

b) Vi har ikke tatt høyde for at lethaliteten vil synke etterhvert som behandlingen blir enda mer livreddende.

Dessuten er det ett stort lyspunkt til: Ikke i noen av FHIs scenarier kommer antallet som samtidig trenger respirator å være over den tilgjengelige kapasiteten på 500.

Både i befolkningen og blant politikerne er det stor oppslutning om koronatiltak som får ned smitten. Krav om negativ koronatest ved innreise fra utlandet burde vært innført for lenge siden, og det er skremmende at 20 prosent av smitten er importert fra utlandet - typisk Polen.

Samtidig er fordelingen av syke spesiell: Innvandrere utgjør rundt 15 prosent av Norges befolkning, men har 42 prosent av smittetilfellene og 47 prosent av sykehusinnleggelsene!

Statsminister Erna Solberg vektla i dag at man ikke har tid til å vente på effekten av tiltakene i forrige uke, før man gjør nye inngrep. En skremmende utvikling er at både antall tester og andelen som er smittet øker. Bare fra forrige uke til denne har andelen som er smittet økt med 45 prosent, og man anslår at det akkurat nå er rundt 9.000 smittebærere i Norge.

Etter nedstengningen i vår var det en stor debatt om tiltakene virkelig var nødvendige, og om det var verdt prisen å spare et antall menneskeliv som tilsvarer de som normalt dør av influensa en vanlig sesong.

Den kritikken har stilnet, og covid-19-pandemien krever fortsatt millioner av menneskeliv rundt om i verden. Noen vaksine er ennå ikke utviklet, og modellene til Folkehelseinstituttet tyder på at vi vil ha stor nytte av tiltak hvis de følges lojalt og har den effekten man tror.

Det er tross alt 40.000 sykehusinnleggelser å spare på å få smitten nedover.

PS! Hva mener du? Frykter du koronasmitten, eller mener du at de nye tiltakene er for inngripende? Skriv et leserbrev!