Av Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea

Selv om regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å unngå konkurser og sikre arbeidsplasser, kan det plutselige stoppet i økonomien likevel føre til at flere virksomheter går konkurs.

Det ukjente er vanskelig å tallfeste. Og hvis arbeidsgiver ikke klarer å betale regninger etter hvert som de forfaller, kan virksomheten slås konkurs.

Snakk med bostyrer

Når virksomheten slås konkurs, blir det opprettet et konkursbo og oppnevnt en bostyrer som vanligvis er en advokat. Det er denne personen du må forholde deg til.

Les også: Dette bør du tenke på når du skal kjøpe bolig sammen med noen

Bostyrer kan velge om du skal sies opp eller fortsette i stillingen din. Dette kommer an på om virksomheten skal fortsette eller ikke. Hvis andre kjøper opp konkursboet har du som arbeidstaker fortrinnsrett til ny ansettelse.

Hvis du ikke får fortsette i stillingen, og ingen kjøper konkursboet, vil du miste jobben din.

Du har fortrinnsrett i konkursboet

Flere er kanskje bekymret for jobbene sine og usikre på hva de har krav på hvis arbeidsgiver må stenge dørene for godt. Det kan være lurt å sette seg inn i de viktigste rettighetene og kartlegge hvordan man best kan komme seg ut av denne situasjonen.

Nettavisen Pluss: Investere i bolig i Bergen, Trondheim eller Stavanger? Ekspertene er ikke i tvil om hvilke områder du bør gå for

Du har nemlig fortrinnsrett til lønn og feriepenger i konkursboet. Dette betyr at dine krav kommer foran andre kreditorers krav mot arbeidsgiver.

Fortrinnsretten gjelder blant annet:

  • Lønn for utført arbeid som ikke ligger lenger tilbake enn fire måneder før konkursbegjæringen kom inn til tingretten. Fortrinnsretten er begrenset til totalt seks måneders lønn.
  • Lønn i vanlig oppsigelsestid som følger av lov eller tariffavtale. Har du i arbeidskontrakten avtalt en lenger oppsigelsestid, vil du ikke få fortrinnsrett for lønn utover vanlig oppsigelsestid.
  • Opptjente feriepenger for inntil 30 måneder.

Det er viktig at du innen 14 dager etter konkursen registrerer deg som arbeidsledig hos Nav for å kunne få lønn i oppsigelsestiden fra konkursboet.

Gunnar Stavrum: Lover 20 milliarder i skatteøkninger: Det vil ta livet av næringslivet etter koronakrisen

Du har også plikt til å ta imot tilbud om annet arbeid i denne perioden, og lønn fra nytt arbeid skal trekkes fra det lønnskravet du har.

Hvis konkursboet ikke har nok penger

Du skal ikke bære tapet ved konkurs. Staten er på visse vilkår forpliktet til å dekke din lønn, feriepenger, pensjon og annet arbeidsvederlag ved konkurs.

Dersom det ikke er nok penger i konkursboet, har staten en såkalt lønnsgarantiordning som skal sikre at du får ditt krav dekket.

Du kan blant annet få dekket:

  • Lønn og annet arbeidsvederlag for inntil seks måneder som er forfalt.
  • Lønn i oppsigelsestiden i en måned etter konkursåpning.
  • Feriepenger opptjent i samme år som konkursbegjæringen kom inn til tingretten og året før.
  • Pensjonsytelser for inntil seks måneder.
  • Renter av lønnskrav du ikke har fått utbetalt.

Det er viktig å være oppmerksom på at du ikke får dekket mer enn 2 G (folketrygdens grunnbeløp per 1. mai 2019 er 99.858 kroner) i garantibeløp. Har du et krav mot arbeidsgiver på over 199.716 kroner får du ikke det overskytende beløpet dekket.

Nettavisen Pluss: Ny elbil i Norge går rett i strupen på Tesla - men den har et problem

Ta kontakt med Nav og bostyrer

Konkursbehandlingen og utbetaling av dine krav kan ta noe tid. Derfor kan det være lurt å søke Nav om å få forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger for den første måneden etter at arbeidsgiver er konkurs. Det kan være lurt å gjøre dette med en gang.

En uke før perioden med forskudd er over, kan du sende Nav en ny søknad om dagpenger. Dette forutsetter at du fortsatt er arbeidsledig.

Du kan alltid henvende deg til bostyrer for veiledning. Hen har plikt til å hjelpe deg.