Erik har nylig satt i gang med oppussing av badet.

Entreprenøren har gitt et prisoverslag på oppdraget, men nå krever de plutselig vesentlig mer betalt på grunn av uforutsette forhold.

Mange som møtes av dette

Dette er en ganske vanlig problemstilling som mange møter når de begynner med oppussing. Dersom det er snakk om en avtale mellom en profesjonell tjenesteyter og en forbruker, så kommer håndverkertjenesteloven til anvendelse.

LES OGSÅ: Her er håndverker-tabbene du aldri må gjøre

Loven gir forbrukeren et vern ved at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere enn det som som følger av loven.

Ved bestillingen av håndverkertjenester, så er det typisk diskusjon rundt prisen for arbeidet. Prisangivelsene fra entreprenøren kan være enten en bindende fastpris, en høyeste pris, et prisoverslag eller en uforpliktende prisantydning. Det vil derfor være en fordel for deg som forbruker å bringe klarhet i forhold til hvilken type prisangivelse som er angitt.

Ikke over 15 prosent av prisoverslaget

Dersom entreprenøren har gitt et prisoverslag, så skal ikke prisen overstige dette med mer enn 15 prosent. Et bindende prisoverslag fremstår typisk som en angivelse av prisen med ordene cirka, omlag, et sted rundt osv. Dette fremgår av håndverkertjenesteloven § 32 (2).

Innlegget fortsetter etter meningsmålingen.

Tips når du inngår avtale

Når du inngår en avtale med entreprenør, så er det veldig viktig at du er nøye med å få skriftliggjort det som blir avtalt.

LES OGSÅ (Nettavisen+): Håndverkere fra helvete?

Skulle det oppstå en tvist mellom partene, så er det erfaringsmessig mye lettere å løse dette dersom det er skriftlig dokumentasjon.

Håndverkertjenesteloven oppstiller i § 32 (3) en bestemmelse som sier at det er tjenesteyteren som må bevise avtalen om pris dersom det er uenighet om dette.

I praksis er det imidlertid veldig greit å ha prisangivelsen fra entreprenøren skriftlig.

Dette vil typisk forhindre tvister og skape mindre potensielle forsinkelser i arbeidet.