Statsadvokaten har gitt Oslo-politiet ordre om å etterforske dei såkalla «pendlarsakene».

Foreløpig har ingen blitt sikta eller fått status som mistenkt.

Oslo-politiet og statsadvokaten stadfesta politietterforskinga av fleire pendlarsaker torsdag kveld. Minuttet etter stadfesta stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) ho trekker seg frå stillinga si.

– Gjennom media har det i løpet av hausten kome fram minst seks namngitte stortingsrepresentantar sin moglege feilpraktisering av nemnde regelverk. Fleire av dei folkevalde har også uttalt seg i media, skriv statsadvokat Lars Erik Alfheim i etterforskingsordren.